Seutuverkosto

Seutuverkosto

Osakkeen seutuohjaus

Osakkeen työtiimi sekä teemoittain painottuvat kehittämistiimit ohjaavat Osakkeen toimintaa. Tiimit valitaan aina valtuustokaudeksi kerrallaan. Tästä löydät tiimien kokoonpanot kaudelle 2021-2025.

Työtiimin tehtävä on toimia Osakkeen työntekijöiden tukena ja työtä ohjaavana ryhmänä, varmistaa sekä strategisuus että tarvelähtöisyys seudullisissa osaamisen kehittämisen palveluissa sekä visioida ja tehdä aloitteita seudullisiksi osaamisen kehittämisen toimenpiteiksi. Kehittämistiimien tehtävä on varmistaa palveluiden tarevlähtöisyys.

Työtiimi

Kangasala: Merja Lehtonen, opetusjohtaja sekä Marjo Vesa, varhaiskasvatusjohtaja
Lempäälä: Mirva Ritari, varhaiskasvatuspäällikkö (PJ)
Nokia: Kari Lähde, johtava rehtori
Orivesi: Sari Koivisto, varhaiskasvatuspäällikkö
Pirkkala: Mikko Salkinoja, opetuspäällikkö
Tampere: Harri Jurvela, kehittämispäällikkö sekä Tiina-Liisa Vehkalahti, nuorisopalvelujohtaja
Vesilahti: Marko Lahtinen, sivistysjohtaja (PJ)
Ylöjärvi: Matti Hursti, sivistysjohtaja

Kuva: Osakkeen työtiimi uusien Aivot - yhdessä käyttöön -heijastimien kanssa


Kasvu ja oppiminen

Kangasala: Katri Jaakkola, varhaiskasvatuksen suunnittelija
Lempäälä: Kirsi Kurkinen, koordinoiva yksikönjohtaja
Nokia: Jouni Aapajärvi, lukion apulaisrehtori
Orivesi: Jenni Decandia, suunnittelija
Pirkkala: Terhi Niemenmaa, suunnittelija
Tampere: Maija Viherkari, erikoissuunnittelija sekä Pia Kuisma, varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö
Vesilahti: Päivi Härkönen, apulaisrehtori (PJ)
Ylöjärvi: Tiina Pajunen, varhaiskasvatuksen suunnittelija

Hyvinvointi

Kangasala: Anna Korkama, lukion rehtori
Lempäälä: Tuija Ylä-Himanka, kehittämispäällikkö, opiskeluhuolto
Nokia: Anette Lehtonen, varhaiskasvatuksen suunnittelija
Orivesi: Ilkka Laulainen, opinto-ohjaaja
Pirkkala: Nina Mantsinen, apulaisrehtori
Tampere: Mikko Leikkanen, suunnittelija sekä Sirpa Tikka, oppilashuollon päällikkö
Vesilahti: Pauliina Moisalo, luokanopettaja
Ylöjärvi: Tarja Suhonen Opetuspäällikkö (PJ)

Johtaminen

Kangasala: Jyrki Taipale, perusopetuksen rehtori
Lempäälä: Marianne Liimatainen, Opetuspäällikkö
Nokia: Hanna Förström, apulaisrehtori
Orivesi: Satu-Maarit Salonen, varhaiskasvatusyksikön johtaja
Pirkkala: Sari Välilä, varhaiskasvatuspäällikkö
Tampere Petri Peltonen, johtava rehtori (PJ) sekä Päivi Ikola, perusopetuksen rehtori
Vesilahti: Jussi Hietakangas, perusopetuksen johtaja-opettaja
Ylöjärvi: Armi Antila, nuorisopalvelupäällikkö

Sivistypalvelujen työryhmä

Täältä löydät sivistyspalvelujen työryhmän kokoonpanon. Työryhmä vastaa sivistyspalvelujen seutuyhteistyön yleisestä kehittämisestä, toimialan seudullisten tiekarttojen ylläpitämisestä, toimeenpanosta ja seurannasta sekä kokonaisvaltaisen hyvinvointijohtamisen edistämisestä kunnissa.

Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Seutuverkoston kuntien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteystiedot

Pääset seutuverkoston kuntien kasvatus- ja opetuspalvelujen sivuille seuraamalla linkkiä.

Kangasala

Lempäälä

Nokia

Orivesi

Pirkkala

Tampere varhaiskasvatus

Tampere perusopetus

Vesilahti

Ylöjärvi