Osakkeen ulkoinen arviointi

Osakkeen ulkoinen arviointi

Tampereen seudun Osake - Ulkoinen arviointi. Osake koetaan kunnissa yhdeksi parhaista sivistyspalveluiden saralla käynnistyneistä seutuyhteistyön tuotteista, mutta toimintaa ei ole aiemmin arvioitu ulkopuolisen arvioijan taholta. Tästä syystä Osake-toiminnasta päätettiin teettää arviointiselvitys. Dokumenttianalyysiin ja omistajakuntien vastuuhenkilöiden haastatteluihin pohjautuvan arvioinnin toteutti MDI Aluekehittämisen konsulttitoimisto, ja se valmistui huhtikuussa 2022. Arviointiraportti käytiin läpi ja hyväksyttiin seudun kuntajohtajien kokouksessa 22.4.2022.