Kouluun kiinnittyminen ja poissaoloihin puuttuminen (LÄSNÄ)

Kouluun kiinnittyminen ja poissaoloihin puuttuminen (LÄSNÄ)

Mikä Läsnä?

LÄSNÄ - Kouluun kiinnittyminen ja poissaoloihin puuttuminen Tampereen kaupunkiseudulla on Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteishanke, jota rahoittaa Opetushallitus. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2024-31.12.2024.

LÄSNÄ -hankkeen tavoitteet

1) Koordinoi ja tukee opetuksen järjestäjiä perusopetuksen opetussuunnitelman perustemuutosten (26§) toimeenpanossa ja kaupunkiseudun Läsnäolon tukemisen ja poissaolojen seurannan suunnitelman käyttöönotossa sekä poissaolojen ehkäisemisen käytänteissä.

2) Vahvistaa opetuksen järjestäjien ja koulujen tietopohjaa poissaoloilmiöstä ja sen vaikutuksista oppilaiden hyvinvointiin. Tutkimuspohjaisuus.

3) Kehittää läsnäolon tukemisen ja poissaolojen seurannan suunnitelmaa ja juurruttaa sitä paikalliselle tasolle sekä levittää hyviä käytäntöjä, tekee verkostoyhteistyötä sekä kehittää sitä.

Tampereen kaupunkiseudun läsnäolon tukemisen ja poissaolojen seurannan suunnitelma

Materiaaleja

Tutkimukset

Seuraavien linkkien kautta pääset tutustumaan Karvin arvioinnin aikana julkaistuihin tuloksiin ja materiaaleihin.

Sitouttavan kouluyhteisötyön arviointi − arvioinnin loppuraportti (julkaistu 8.8.2023) (julkaistu 8.8.2023)

Osajulkaisu I: Huoltajat ovat usein epätietoisia koulun toimintatavoista oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja poissaoloihin puuttumiseksi

Osajulkaisu II: Luokanohjaajana toimiminen vaatii opettajilta monenlaista osaamista – yläkoulun luokanohjaajien kokemuksia työtä tukevista rakenteista, kouluun kiinnittymisen tukemisesta ja poissaoloihin puuttumisesta

Osajulkaisu III: Erilaisia lähestymistapoja ja vaihtelevia asenteita – opetuksen järjestäjien kokemuksia poissaoloihin liittyvien toimintatapojen kehittämisestä

Osajulkaisu IV: ”Porukkaan kuulumista, ulkopuolisuutta ja yksilöllisiä toiveita” – oppilaiden kokemuksia

  

Käsikirjat

Yhteisellä koulutiellä-käsikirja osana OKM:n julkaisusarjaa

Kouluvalmentajatyön käsikirja 

Takaisin kouluun -tukitoimia kouluakäymättömyyden vähentämiseen opas

Tämä opas kokoaa joitain kouluakäymättömyyden syitä ja taustatekijöitä. Kouluakäymättömyyden syitä voidaan selvittää ISAP-kartoituksella (Inventory of School Attendance Problems), jonka tuloksiin pohjautuvia käytännön toimenpiteitä ja tukitoimia on koottu oppaan lopusta löytyvään taulukkoon. Tavoitteena oli koota kouluille konkreettisia keinoja, joiden avulla tukitoimet voidaan käynnistää nopeasti ja mahdollisesti ehkäistä ongelman pitkittyminen. Opas on suunnattu paljon koulusta poissaolevien lasten ja nuo Trten kanssa työskenteleville koulun ja oppilashuollon henkilöstölle. Tästä oppaasta tulossa koulutus ja tallenne myöhemmin.

  Johtaminen

  Läsnä-materiaalit rehtoreille

  Occun työpajamateriaalit rehtoreille

  Opiskeluhuolto ja monialainen yhteistyö

  Pirkanmaan yhteisöllisen opiskeluhuollon laatukäsikirja - Katso video

  Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteisöllisen opiskeluhuollon laatukäsikirja - lue tästä

  Muut materiaalit

  Info kouluille: Läsnäolon tukeminen ja kouluun kiinnittyminen

  AIVOT - yhdessä käyttöön oppimateriaalia kouluun kiinnittymisen tueksi

  • Oppimateriaalia 1-9-luokkien toimintaan. Materiaaleista löydät ryhmässä toimimisen, osallisuuden, tunne- ja vuorovaikutus sekä hyvinvointitaitojen sisältöjä.

  Käsikirjan liitteenä osallisuus-työkalu 

  Luokanohjaajat:

  Tampereen seudun luokanohjaajuuden tukimateriaalit 

  Koulun ja vanhempien välinen yhteistyö:

  1.luokan vanhempainiltamateriaalia osa 1

  1. luoka vanhempainiltamateriaalia osa 2

  Ota yhteyttä

  Maija Loukonen, Projektipäällikkö

  Sähköposti: [email protected]

  Puhelin: 0401984020