Kouluvalmentajan käsikirja

Kouluvalmentajan käsikirja

Osana kansallista sitoittavan kouluyhteisötyön kehittämistyötä on julkaistu Kouluvalmentajatyön käsikirja: Kouluvalmentajatyön käsikirja | PDF to Flipbook (heyzine.com) 

Käsikirja on suunniteltu tueksi opetuksenjärjestäjälle, koulun johdolle ja kouluvalmentajalle erityisesti uuden työmuodon alkaessa ja työn nivomisessa suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi osaksi koulun arkea. Yhteisöllistä työtä tekeviä ohjaajia työskentelee kouluissa kouluvalmentajan lisäksi monilla muillakin nimikkeillä kuten kouluyhteisöohjaaja, koulunuorisotyöntekijä, kasvatusohjaaja tai hyvinvointiohjaaja. Kouluvalmentaja-nimikettä on käytetty kansallisessa työn kehittämisessä yläkäsitteenä, joka kattaa kaikki eri ammattinimikkeet. 

Jos haluat tulostaa käsikirjan esim. opettajainhuoneeseen, pääset tästä tulostusversioon: Kouluvalmentajan käsikirja tulostusversio