Muu koulutustarjonta

Muu koulutustarjonta

Tampereen kesäyliopisto
Tampereen kesäyliopiston koulutustarjonnan löydät osoitteesta https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/

Pirkan opisto
Pirkan opiston koulutustarjonnan löydät osoitteesta https://www.pirkanopisto.fi/pirkan-opisto-info/opinto-opas/

Ahjola
Ahjolan koulutustarjonnan löydät osoitteesta https://www.ahjola.fi/kurssit

Tampereen seudun työväenopisto
Tampereen seudun työväenopiston koulutustarjonnan löydät osoitteesta https://www.tampere.fi/tyovaenopisto/kurssit.html