Oppimateriaalit

Oppimateriaalit

Tuotamme laadukasta digioppimateriaalia ympäristöopin ja terveystiedon tunneille

Tuotamme Aivot - Yhdessä käyttöön! -hankkeen kautta laadukasta, kiinnostavaa ja uudenlaista digioppimateriaalia ympäristöopin ja terveystiedon tunneille. Hanke sai alkunsa seudulliseen opetussuunnitelmaan sopivan opetusmateriaalin puutteesta ja sitä alettiin toteuttaa Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteistyössä vuonna 2018.

Halusimme kokeilla toimintamallia, jossa koulutuksenjärjestäjä toimii itse oppimateriaalin tuottajana. Digitaalinen oppimateriaali on suunniteltu suoraan Tampereen kaupunkiseudun koulujen käyttöön ja sen lähtökohtana ovat kaupunkiseudun opetussuunnitelman tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit.

Materiaali on avoin, eli sitä voi vapaasti käyttää myös Tampereen seudun ulkopuolella. Toiveenamme on, että esimerkin kautta innostamme myös muita koulutuksenjärjestäjiä oppimateriaalien tuottamiseen ja niiden jakamiseen muiden kanssa.

Miten oppimateriaali toimii?

Materiaalissa interaktiiviset diasarjat korvaavat perinteisen oppikirjan. Tampereen kaupunkiseudun opettajilla opetusmateriaaliin kuuluu lisäksi arviointimateriaalia ja muuta lisämateriaalia sekä käyttökoulutuksia. Oppimateriaalia käytetään tietokoneilla, tableteilla ja puhelimilla Moodlen Reppu-oppimisympäristössä ja Office 365:ssa.

Visuaalinen ja helposti eriytettävä oppimateriaali lisää kiinnostusta opettavaan aiheeseen. Materiaali mahdollistaa erilaisten oppimistapojen huomioimisen, eriyttämisen helpottamisen sekä monilukutaidon kehittymisen opiskelun ohessa.

Oppimateriaali sisältää helpot itse- ja vertaisarviointimahdollisuudet sekä vaihtoehtoisia arviointimenetelmiä perinteisten tulostettavien kokeiden lisäksi. Digitaalisuuden ansiosta materiaalia on helppo päivittää, joten se tarkastetaan ja päivitetään vuosittain.

Aivot-hanketta toteuttaa Osake. Oppimateriaalin tekijät ovat Tampereen kaupunkiseudun luokan- ja aineenopettajia.

Oppimateriaalit

- Ympäristöopin oppimateriaalit 0.-6. luokkailaisille

- Terveystiedon oppimateriaalit 7.-9. luokkalaisille

Koko laaja oppimateriaalipaketti on valmiina lukuvuonna 2024-2025.

Tutustu Aivot-materiaaliin osoitteessa https://aivotkayttoon.fi/