Tukea lukioiden ryhmänohjaajille

Tukea lukioiden ryhmänohjaajille

Suuntaa lukion ryhmänohjaukseen -opas löytyy 

AOE-palvelusta https://aoe.fi/#/materiaali/30... 

Voit myös ladata oppaan tästä.

Suuntaa- ryhmänohjaukseen opas avaa lyhyesti lukion ryhmänohjauksen teemoja ja yhdistää niihin sopivia opiskelijoiden kanssa tehtäviä harjoituksia. Oppaassa on myös työkaluja keskusteluiden pohjaksi ja yhteydenpitoon kotiväen suuntaan. Opasta voi käyttää apuna ryhmänohjaajan työhön perehtymisessä ja ryhmänohjauksen toteuttamiseen lukiossa. 

Opas on ladattavissa myös Word-tiedostona ja näin muokattavissa kunkin lukion tarpeisiin. Suuntaa ryhmänohjaukseen pakettiin kuuluu lisäksi kolme videota, jotka kertovat ryhmänohjaajan roolista ja tehtävistä sekä ryhmänohjauksen teemoista ja nuoren kohtaamisesta.

Video 1: Suuntaa ryhmänohjaukseen, Ryhmänohjaaja lukiolaisen lähiaikuisena. (Kesto 2:09) Videolla kerrotaan lyhyesti ryhmänohjaajan tehtävät ja rooli lukiolaisen lähiaikuisena. Videota voi käyttää uusien ryhmänohjaajien perehdyttämiseen tai vaikka keskustelun virittäjänä, kun lukiossanne mietitään ryhmänohjauksen kehittämistä. Voit katsoa videon aoe.fi-sivustolta: https://aoe.fi/#/materiaali/29...

Video 2: Suuntaa ryhmänohjaukseen, Ryhmänohjaus lukiovuosittain. (Kesto 4:22). Videolla kuvataan ryhmänohjauksen teemoja. Suunta-hankkeessa on mietitty miten ne rytmittyvät ja sijoittaa tukemaan lukiolaisen polkua eri lukiovuosien varrella. Videoita voi käyttää lukioissanne mm. pohdittaessa ja suunniteltaessa vuositasoisia ryhmänohjauksen kuvioita. Voit katsoa videon aoe.fi-sivustolta: https://aoe.fi/#/materiaali/29...

Video 3: Suuntaa ryhmänohjaukseen, Ryhmänohjaaja nuoren kohtaajana. (Kesto 20:33). Videolle keskustelevat nuorten kanssa pitkään töitä tehneet opettaja Marjo Tavast, opinto-ohjaaja Liisa Huhta ja erityisopettaja Ritva Haakana. Video on ajatuksia herättävä ja sitä voi käyttää keskustelun pohjana, kun mietitään nuorten kohtaamista lukiossa sekä lukiolaisen hyvinvoinnin ja lukion yhteisöllisyyden kehittämistä. Tärkeintä on keskustella omien kollegoiden kanssa kohtaamisesta ja jakaa kokemuksia sekä samalla saada tukea omaan työhön. Yhdessä pohtien ja tehden ryhmänohjaustaidot kehittyvät. Voit katsoa videon aoe.fi-sivustolta: https://aoe.fi/#/materiaali/29...

Suuntaa ryhmänohjaukseen materiaalit on tuotettu Opetushallituksen rahoittamassa Suunta-hankkeessa lukuvuonna 2022–2023. Hankkeessa olivat mukana Tampereen kaupungin lukiokoulutus, Kalevan lukio, Lempäälän lukio, Pirkkalan yhteislukio, Tampereen yhteiskoulun lukio ja Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio.