Seudullinen arviointisuunnitelma 2017- 2020

Seudullinen arviointisuunnitelma 2017- 2020

Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelma 2017- 2020 toteutti seuraavat kolme arviointia:

1. Tampereen kaupunkiseudun 6. luokan oppilasarvioinnin arviointiraportti


Syksyllä 2018 toteutettiin
 osana Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelmaa 2017-2020 kuudennen luokan oppilasarvioinnin arviointihanke Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen ja Tampereen seudun kuntien yhteishankkeena. Hankkeessa hyödynnettiin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamaa kansallista arviointihanketta. 

Arviointi kohdistui arviointikulttuuriin ja sitä heijastaviin arviointikäytänteisiin sekä opettajien ja oppijoiden arviointiosaamiseen ja sen kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa arviointitietoa Tampereen kaupunkiseudun perusopetuksen 6.luokan oppilasarvioinnin osalta ja tukea siten perusopetuksen arviointikulttuurin kehittämistä.

Raportti pähkinänkuoressa.

Tampereen kaupunkiseudun 6. luokan oppilasarvioinnin pohjalta tehtiin myös jatkoselvitys, joka kohdistui oppilaiden arviointikokemuksiin.

2. Ammatilisen osallisuuden arviointiraportti "Osallisuutta rakentamassa"


Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat asettaneet
osallisuuden ja sitä tukevan toimintakulttuurin keskeiseksi yhteiseksi strategiseksi tavoitteeksi kasvatus- ja koulutusalueen kehittämisessä (Tampereen kaupunkiseudun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 ja Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatussuunnitelma 2017). 

Näistä lähtökohdista Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelmassa (2017-2020) lukuvuonna 2018-19 päätettiin keskittyä toimintakulttuuriin ja tarkemmin nimenomaan kasvatus- ja koulutustyötä tekevien ammattilaisten osallisuuden kokemukseen suurien kehittämisprosessien keskellä. 

Osallisuutta rakentamassa -raporttiin haastateltiin lähes 1000 ammattilaista 8 eri kunnasta syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. 

Raportti pähkinänkuoressa. Raportin pohjalta on koottu työskentelyehdotuksia ammatillisen osallisuuden arviointihankkeen tulosten hyödyntämiseen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköissä.

Arvioinnin pohjalta tuotettiin syksyllä 2019 kaksi Ammatillisen osallisuuden tukemisesta työyhteisössä. Koulutusten materiaalit: Olli-Pekka Ahtiainen/ Aretai Oy: Dialogisuus ammatillisen johtamisen tukena ja Tiina Soini-Ikonen/ Tampereen yliopisto, Aretai Oy: Ammatillinen osallisuus Tampereen seudun opetus- ja kasvatusalalla.

3. Psyykkisten ja sosiaalisten oppimisympäristöjen arviointi


Lukuvuonna 2019-2020 toteutettiin
osana Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelmaa 2017-2020 psyykkisten ja sosiaalisten oppimisympäristöjen arviointi yhteistyössä THL:n kanssa.

Arvioinnissa tarkasteltiin oppilaiden kokemuksia psyykkisistä ja sosiaalisista oppimisympäristöistä sekä koulujen tekemää työtä ja toimenpiteitä. Arvioinnissa käytettiin Kouluterveyskyselyn 4.-5. luokkalaisten ja 8.-9. luokkalaisten sekä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa -tiedonkeruun tietoja vuodelta 2019. 

Raportissa esitellään tiiviisti tulokset ja psyykkisten ja sosiaalisten oppimisympäristöjen vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä annetaan toimenpide-ehdotukset etenemisestä. 

Tutustu Psyykkisten ja sosiaalisten oppimisympäristöjen arviointi -raporttiin sekä 

THL:n raportista toteuttamaan Tiedä ja toimi -korttiin ”Tiedolla johtamista perusopetuksessa: Tampereen kaupunkiseudulla yhteinen arvio peruskoulujen psyykkisistä ja sosiaalisista oppimisympäristöistä”