Luokanvalvojan tukimateriaali

Luokanvalvojan tukimateriaali

Tampereen seudun luokanohjaajuuden tuen materiaalit

Tältä sivulta löydät tietoa uuden 7.-luokan kanssa aloittavien luokanohjaajien ja -valvojien työn tueksi suunnitellusta vertaistuellisesta prosessista.

Ensimmäinen tapaaminen on keväällä ennen kuin luokanohjaaja tapaa oman luokkansa ensimmäistä kertaa. Seuraavat kaksi tapaamista ovat 7.-luokan syksyn aikana ja viimeinen keväällä. Tapaamisten sisällöt ja teemat on mietitty myös vuosikellon omaisesti eli ajankohdallisesti sopivaksi ryhmän toiminnan rakentumiseen ja luokkansa luokanvalvojana toimimiseen. 

Tapaamiskokonaisuuden on tarkoitus olla prosessi, jossa vahvistetaan dialogisin ja itsereflektoinnin keinoin luokanvalvojan omaa toimijuutta. Tapaamiset eivät ole perinteisiä koulutuksia, vaan tarkoitus on teemojen nostoilla herätellä ajatuksia ja tuoda mahdollisuus vertaistukeen ja –oppimiseen. Varsinainen osaaminen nousee ryhmästä ja sen vuorovaikutuksesta.

Tämä työnohjauksellinen prosessikoulutus on Osakkeen koulutustarjonnassa. Kunnat voivat myös vapaasti hyödyntää materiaalia omien luokanvalvojiensa työn tukemisessa.

Tapaamisen teemat ovat:

1. teema: Kohtaaminen, kuulluksi tuleminen ja lämpimät ihmissuhteet koulun arjessa (toteutus toukokuu) 1. tapaamisen materiaali -pohja.

2. teema: Ryhmäytyminen; toimiva ryhmä, osallisuus ja ilo (toteutus elo- syyskuu) 2. tapaamisen materiaali -pohja.

3. teema: Onnistumiset ja haasteet luokanvalvojan, -ohjaajan työssä (toteutus marras –joulukuu) 3. tapaamisen materiaali -pohja.

4. teema: Hyvinvointia lisäävän toimintaympäristön vahvistaminen (toteutus maaliskuu) 4. tapaamisen materiaalit -pohja.

Ohjeet materiaalin käyttöön löydät tästä linkistä .