Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opetusmateriaalia

Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opetusmateriaalia

Tutustu tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opetusmateriaalipaketteihin!

Opetusmateriaalipaketit on tarkoitettu 4.- ja 6.luokkien tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opettamiseen.

Materiaalipaketit on luotu Tampereen kaupungin toimesta, mutta ne ovat sovellettavissa missä tahansa kunnassa. 

Opetusmateriaalipakettien lähtökohtana on käytetty Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja oppilashuollon asiantuntijoiden vuonna 2020 julkaisemaa Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opetuspakettia. Lisäksi opetussuunnitelman ja -materiaalipakettien tekoon on saatu materiaali- ja konsultaatioapua muun muassa Turvallinen Oulu -hankkeelta, Rovaniemen sivistyspalveluilta, Ylöjärven sivistysosastolta sekä Positive Education ja Someturva -yrityksiltä.

Materiaalipaketit perustuvat Tampereen kaupungin perusopetuksen tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opetussuunnitelmaan. Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opetussuunnitelman sisältämät opetuksen tavoitteet on johdettu ympäristöoppi -oppiaineen tavoitteista. Nimensä mukaisesti niin opetussuunnitelma kuin materiaalipaketitkin on jaettu kolmeen osaan; tunnetaitoihin, vuorovaikutustaitoihin ja turvataitoihin. 

- Tunnetaitojen opetuksen tavoitteena on, että oppilas harjoittelee tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Hän oppii tunnistamaan kehon ja mielen viestejä sekä harjoittelee hyvän huomaamista itsessä ja toisissa. Tunnetaitojen opetuksen tavoitteilla tuetaan oppilaan minäkuvan rakentumista ja ryhmään kiinnittymistä. 

- Vuorovaikutustaitojen opetuksen aikana oppilas harjoittelee vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Hän harjoittelee oman mielipiteen rakentavaa ilmaisua sekä toisten ihmisten asemaan asettumista ja heidän näkökulmiensa huomioon ottamista. 

- Turvataitojen opetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta tunnistamaan omia fyysisiä ja psyykkisiä rajojaan. Hän opettelee kunnioittamaan sekä omaa, että toisten oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen. Lisäksi hän harjoittelee keinoja suojautua ja puolustautua kiusaamiselta ja häirinnältä sosiaalisessa mediassa.

Tutustu materiaaleihin:

Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opetusmateriaali 6. luokille.

Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opetusmateriaali 4. luokille.

Varsinaisen materiaalin lisäksi kannattaa tutustua tekstin lomassa oleviin linkkeihin sekä materiaalin lopussa oleviin lähdevinkkeihin, joista tämä materiaali on koottu.