Osakkeen toiminnan viitekehys

Osakkeen toiminnan viitekehys

Tavoitteena osaamisen kehittäminen kasvatus- ja opetusalalla

Seutuyhteistyön avulla varmistetaan henkilöstön yhtäläiset mahdollisuudet elinikäiselle oppimiselle. Tarjoamme  monipuolista toimintaa, jonka laatu ja määrä kasvavat seutuyhteistyön tuloksena. Yhteisesti ohjatun Osake-mallin ansiosta osaamme myös paremmin ennakoida tulevaisuuden haasteita, tehostaa nykyisten resurssien käyttöä ja hankkia toimintaan tarvittavaa ulkopuolista rahoitusta.

Toimintaa ohjaavat teemat

Osakkeen toiminnan viitekehys perustuu ns. kuntakesun viitekehykseen, josta nousevat keskeiset teemamme kasvu ja oppiminen, hyvinvointi sekä johtaminen. Koska olemme osaamisen kehittämisen palvelu, haluamme kehittää myös Osakkeen omaa toimintamallia, palvelujen laatua ja käytettyjä menetelmiä jatkuvasti.

Kasvu ja oppiminen

Kasvun ja oppimisen teemat ovat kasvatus- ja opetusalan ydintä, joten iso osa koulutustarjonnastamme keskittyy pedagogisiin koulutuksiin. Toimintamme teemoja viitoittavat OPS ja VASU.

Hyvinvointi

Oppimisyhteisö voi hyvin jokaisen siellä toimivan henkilön ansiosta. Osaamista kehittämällä tuetaan henkilöstön ja sitä kautta koko yhteisön hyvinvointia. 

Johtaminen

Esimiehet ovat avainasemassa siinä, millaisiksi oppivat yhteisöt rakentuvat. Osake tukee johdon ammatillisen osaamisen kehittymistä ja seudullista verkostoitumista monin eri tavoin.

Toiminnan rakenne

Osakkeen toimintaa rahoittavat Tampereen kaupunkiseudun kunnat: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Osake-toiminnan omistajaohjauksesta vastaa seudullinen sivistypalveluiden työryhmä. Kuntien edustajista kootut tiimit, työtiimi ja kehittämistiimi, ohjaavat Osakkeen toimintaa ja määrittävät toiminnan strategiset suuntaviivat.

Täältä löydät Osakkeen työtiimin ja kehittämistiimien kokokonpanot valtuustokaudella 2021-2025.

Toimintaa hallinoidaan Tampereen kaupungilla, jossa Osakkeen työntekijätiimi työskentelee.

Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo