Koulutukset

Koulutukset

Täällä voit selata Osakkeen koulutuksia ja tapahtumia. Koulutukset näkyvät janalla aikajärjestyksessä. Voit myös rajata hakua, tai hakea tietoa koulutuksen nimellä.


Muistathan myös, että tykkäämällä  Osakkeesta Facebookissa uusimmat koulutukset ja tapahtumat ovat helposti ulottuvillasi!

Osakkeen koulutuksiin osallistuminen
Koulutukset on tarkoitettu Osakkeen verkoston henkilöstölle.
Avoimessa valtionavustustoiminnassa mukana voi olla henkilöstöä kaikkialta Suomesta. Kirjoita tällöin kuntatietosi. 
Osake ei kustanna osallistujien mahdollisia sijais- tai matkakuluja.
Koulutuksissa tarjotaan pääsääntöisesti kahvi/tee sekä pieni suolainen/makea. Lounaat ovat omakustanteisia.
Voit ilmoittautua koulutuksiin, kun olet kirjautunut järjestelmään.

Picture

TAKO-TAYS-alueen konsultaation ja ohjauksen kehittäminen

Koulutus on suunnattu esi- ja perusopetuksessa toimiville erityisopettajille. HUOM! Koulutukseen osallistujat nimetään kunnittain, joten ilmoittaudu vain, jos sinut on nimetty koulutukseen oman kuntasi edustajaksi.

Samansisältöiset koulutuskokonaisuudet toteutetaan kolmen maakunnan alueella:  Pirkanmaa 30 paikkaa, Kanta-Häme 20 paikkaa, Etelä-Pohjanmaa 25 paikkaa.

HUOMAATHAN ETTÄ Pirkanmaan henkilöstön ilmoittautuminen  tapahtuu tämän sivun alaosassa olevan OSALLISTU-painikkeen kautta. Pirkanmaan henkilöstön koulutukset ovat Tampereella 3.11.2020, 9.2.2021, 13.4.2021 ja 16.9.2021 sekä kaikille yhteinen loppuseminaari 17.11.2021 Tampereella.

HUOMAATHAN ETTÄ Kanta-Hämeen henkilöstön ilmoittautuminen tapahtuu tästä linkistä. Kanta-Hämeen henkilöstön koulutukset ovat Hämeenlinnassa 4.11.2020, 10.2.2021, 14.4.2021 ja 14.9.2021 sekä kaikille yhteinen loppuseminaari 17.11.2021 Tampereella.

HUOMAATHAN ETTÄ Etelä-Pohjanmaan henkilöstön ilmoittautuminen tapahtuu tästä linkistä. Etelä-Pohjanmaan henkilöstön koulutukset ovat Seinäjoella 5.11.2020, 11.2.2021, 15.4.2021 ja 15.9.2021 sekä kaikille yhteinen loppuseminaari 17.11.2021 Tampereella.

Koulutuskokonaisuus toteutetaan TAKO-TAYS-alueen konsultaation ja ohjauksen kehittäminen -hankkeessa, jota rahoittaa OPH. Hankkeessa koulutetaan TAYS-erityisvastuualueelle 75 erityisopettajaa konsultoivaan työotteeseen, ja tuetaan samalla verkostoitumista sekä kunnallisten konsultaatiomallien kehittämistä. Koulutuskokonaisuuteen kuuluu neljä lähiopetuspäivää, välitehtäviä, etäopetuspäiviä sekä loppuseminaarin.

Koulutuksen sisältö:

1. koulutuspäivä: Mentoroinnin, ohjauksen, konsultoinnin ja työnohjauksen käsitteet. Osallistujien henkilökohtaiset tavoitteet konsultoivina opettajina sekä oman substanssiosaamisen täsmentäminen. Ohjauksen ja konsultoinnin nykytila omassa kunnassa, maakunnassa ja Suomessa. Kolmiportaisen tuen normisto syventäen. Ohjeistus välitehtävään ja etätapaamiseen. 

2. koulutuspäivä: Ohjauksen ja konsultaation menetelmiä, vuorovaikutus, tunnetaidot, reflektio ja ryhmädynamiikka pienryhmäharjoituksin. Opiskeluhuolto ja monialainen työskentely koulussa. Ohjeistus välitehtävään ja etätapaamiseen. 

3. koulutuspäivä: Ohjauksen ja konsultaation menetelmiä, vuorovaikutus, tunnetaidot, reflektio ja ryhmädynamiikka pienryhmäharjoituksin jatkuu. Syventävä katsaus vaativan erityisen tuen haasteisiin ja niissä toimimiseen. Ohjeistus välitehtävään ja etätapaamiseen. 

4. koulutuspäivä: Ohjauksen ja konsultaation menetelmiä, vuorovaikutus, tunnetaidot, reflektio ja ryhmädynamiikka pienryhmäharjoituksin jatkuu. Konsultoivana erityisopettajana uudistuvassa koulussa: omien kuntien mallit ja toiminta. Ohjeistus välitehtävään ja etätapaamiseen. 

Loppuseminaari: Kaikkien kolmen alueen yhteinen loppuseminaaripäivä, jossa jaetaan malleja ja oivalluksia. Yhteistä alueellisen maakuntamallin kehittelyä eteenpäin. Seminaari livestriimataan ja se on avoin kiinnostuneelle opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
03.11.2020 09:00
09.02.2021 09:00
13.04.2021 09:00
16.09.2021 09:00
Picture

Kouluttaudu mentoriksi nuorelle opettajalle

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta järjestää mentorikoulutuksen perusopetuksen luokan-, aineen- ja erityisopettajille. Etsimme nyt mentorikoulutukseen opettajia, jotka voivat ja haluavat toimia mentoreina omassa koulussaan 1–2 nuorelle opettajalle (ns. aktorille). Lisäksi edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle on viiden vuoden työkokemus opettajana.   

Mentorikoulutuksessa kokeneista opettajista koulutetaan mentoreita noviisiopettajille opettajan työssä aloittamisen tueksi. Tavoite on helpottaa nuoren opettajan työelämään siirtymistä; vähentää stressiä, auttaa käytännön asioissa, tarjota paikka hengähtää, kysyä ja iloita. Koulutuksen aikana tuleva mentori perehtyy induktiovaiheeseen ja opettajan ammatillisen kasvun vaiheisiin. Mentori tutustuu aikuisen ohjaamisen pääperiaatteisiin ja osaa ohjata nuorta opettajaa niiden mukaisesti. Mentori ymmärtää roolinsa nuoren opettajan tukemisessa ja osaa rakentaa toimivan mentorointihetken.

Mentorikoulutus koostuu neljästä opetuspäivästä, mentorointitapaamisista omalla koululla ja välitehtävistä. Nämä suorittamalla koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä. Opiskelija voi halutessaan laajentaa kokonaisuuden 5 opintopisteen laajuiseksi perehtymällä tarkemmin yllä oleviin teemoihin, niitä käsittelevään kirjallisuuteen ja kirjoittamalla esseen.

Mentorikoulutus ajoittuu maalis-huhtikuulle 2021. Opetuspäivät toteutetaan etäopetuksena Zoomissa ja kouluttajina toimii kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan asiantuntijoita.

Koulutus järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2020 ja se on saanut kiittävää palautetta sekä mentoreiksi valmistuneilta, että heidän aktoreiltaan.

 

"Koulutus antoi raamit, teoreettista taustaa ja rautaisannoksen käytännön toteutusvihjeitä mentorointiin. Lisäksi sain paljon kollegiaalista tukea ja vaikka millä mitalla uusia näkökulmia omaankin työhöni."

-Mentori-

"Antoi vinkkejä vaikeisiin tilanteisiin, joita ei opettajankoulutuksessa tullut vastaan. Vahvisti uskoa omiin kykyihin ja taitoihin. Rauhoitti epäilevät äänet päästä ja antoi jonkun, jolta uskalsi kysyä aika lailla mitä tahansa."

 -Aktori-

 

Lisätiedot:

Tuni, Jenni Ollila jenni.a.ollila(at)tuni.fi 041 7300 740

 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
09.03.2021 09:15
22.03.2021 09:15
08.04.2021 09:15
22.04.2021 09:15
Picture

Digiajan osaamisen päivitys lastenhoitajille

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskenteleville lastenhoitajille ja avustajille suunnatussa koulutuksessa otetaan yhdessä kokeillen ja tutustuen haltuun digiajan varhaiskasvatuksessa tarvittavia tietoja, taitoja ja välineitä.

Koulutuksen tavoitteena on innostaa ja rohkaista lastenhoitajia ottamaan mediakasvatus ja TVT:n käyttö luontevaksi osaksi toimintaa lasten kanssa, tehdä tutuiksi lapsilähtöisiä ja osallistavia menetelmiä ja tapoja toteuttaa Vasua ja mediakasvatusta arjessa sekä vahvistaa lastenhoitajien mediakasvatus- ja TVT-osaamista sekä osallisuutta lapsiryhmän pedagogisen toiminnan toteutuksessa.

Koulutuksen sisältö

- Lasten ja kasvattajien mediasuhteet – mediakulttuuri kasvu- ja toimintaympäristönä

- Lasten kokemukset ja kiinnostuksen kohteet Vasun toteuttamisessa

- Digivälineet tutuiksi ja käyttöön lasten luovan ja leikillisen tutkimisen, ilmaisun ja taiteilun mahdollistajina

- Ideoita toimintaan lasten kanssa – mm. äänimaailmat, kuvaaminen, kerronnan rikastuttaminen, QR-koodit ja tutustuminen teknologiaan

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
10.03.2021 08:30
08.04.2021 08:30
Picture

Kaikille sopiva koulu - Koulun yhteisöllinen kehittäminen ja sen pedagoginen johtaminen

HUOM! Tämä koulutus on osa Tampereen ympäryskuntien inkluusion kehittämistä tukeva yhteistoiminta-hanketta, johon kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Koulutukseen osallistujat nimetään hankekunnista, joten ilmoittaudu vain, jos sinut on nimetty koulutukseen oman kuntasi edustajaksi.

Koulutusprosessiin kuuluu kolme koulutuspäivää (huhti/syys/marras), sekä loppuseminaari. Syksyn koulutuspäivien  päivämäärät julkaistaan myöhemmin!

Koulutusprosessi on suunnattu rehtoreille ja apulaisrehtoreille. Koulutuksen keskeiset teemat ovat

Johtamisen tukeminen koulun tuen järjestelyjen pedagogisessa johtamisessa

Johtaminen ja yhteisöllisyys

Joustavia tukimuotoja, yhteisöllisiä oppimista ja kasvua tukevien toimintamallien kehittäminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
07.04.2021 12:00
Picture

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä kohti joustavia rakenteita – lapsi keskiössä (Ryhmä A)

Tämä koulutus on osa Tampereen ympäryskuntien inkluusion kehittämistä tukeva yhteistoiminta-hanketta.

Prosessin tavoitteena on tuottaa konkreettinen, joustava, pedagoginen malli esiopetuksesta alkuopetukseen siten että lapsi on keskiössä. Tarkastelun kohteena on monialaisen yhteistyön tiivistäminen siten että opinpolun alku on joustava lapselle.

Prosessissa jokainen kunta rakentaa yhteisen ajatusviitekehyksen pohjalta oman mallinsa huomioiden käytössä olevat resurssit ja lähtökohdat. Välitehtävät kytkeytyvät arjen työhön, asetettujen tavoitteiden suunnassa harjoittelemiseen ja yhteisen ymmärryksen ja pedagogisen mallin rakentumiseen omaan yhteisöön. Koulutukseen suositellaan nimeämään kunnasta tiimi, joka voi yhdessä kehittää teemaa.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
08.04.2021 08:30
Picture

Erityisopettajien ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
08.04.2021 10:00
Picture

Lapsen ja nuoren muisti, oppiminen ja aivokuorma

Koulutuksessa esitellään uutta tutkimustietoa lasten ja nuorten  muistista ja oppimisesta sekä aivokuormaa lisäävistä ja sitä vähentävistä tekijöistä oppimisympäristöissä. Koulutuksen syventävässä osassa sovelletaan teoreettista tietoa eri kehitysvaiheisiin tarkastelemalla ryhmissä joko varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai toisen asteen opetuksen erityiskysymyksiä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään muistin toimintaa ja sitä kautta oppia luomaan oppimista edistävää opetusta erilaisia oppimisvalmiuksia omaaville lapsille ja nuorille. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
14.04.2021 09:00
Picture

Pirkanmaan tutoropettajat2 -hanke: Webinaarikoulutus kieltenopettajille

Tiukka ja monipuolinen paketti toiminnallisia ja digityökaluja kielten opetukseen peruskoulussa! Koulutus on oma kokonaisuutensa, mutta tarjolla on myös erisisältöinen saman teeman ensimmäinen koulutus 24.3.2021, katso lisätiedot: https://osake.eeventti.fi/koulutukset/pirkanmaan-tutoropettajat2-hanke-webinaarikoulutus-kieltenopettajille-1194

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
14.04.2021 14:30
Picture

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen 7-9-luokkien luokanvalvojien koulutusprosessi (Ryhmä A)

Thomas Skovholt rinnastaa vuorovaikutustyöntekijän työuran maratonjuoksuun. Hänen mukaansa työ tulisi rytmittää siten, että matkalla eteneminen on miellyttävää ja maaliin saavutaan rasitusvammoitta. Tavoitteeseen pääsemiseksi tulee omasta työhyvinvoinnista ja voimavarojen riittävyydestä huolehtia pitkänmatkan juoksijan tavoin - jokaisella askelluksella. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
16.04.2021 08:30
Picture

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä kohti joustavia rakenteita – lapsi keskiössä (Ryhmä B)

Prosessin tavoitteena on tuottaa konkreettinen, joustava, pedagoginen malli esiopetuksesta alkuopetukseen siten että lapsi on keskiössä.

Prosessissa jokainen kunta rakentaa yhteisen ajatusviitekehyksen pohjalta oman mallinsa huomioiden käytössä olevat resurssit ja lähtökohdat. Välitehtävät kytkeytyvät arjen työhön, asetettujen tavoitteiden suunnassa harjoittelemiseen ja yhteisen ymmärryksen ja pedagogisen mallin rakentumiseen omaan yhteisöön.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
20.04.2021 08:30
Picture

Kaikki peliin! Oppimispelit ja pelilliset menetelmät eriyttämisen tukena

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena.

Kaikki peliin! -koulutus on peruskoulun ja lukioiden opettajille suunnattu koulutuspäivä, jossa tutustutaan pelillisyyteen teoriassa ja käytännössä.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
20.04.2021 09:00
Picture

PedaBoss: Vuorovaikutuksesta voimaa kasvatus- ja opetusalan esimiehille

HUOM! Tilaisuus on siirretty verkkoon.

Kasvatus- ja opetusalan johtaminen sen kun monimutkaistuu, vaatien esimiesten huomiota niin työelämän perinteisiin johtamistehtäviin kuin pehmeämpiin ilmapiiri- ja innostamishaasteisiin. Haastavat vuorovaikutustilanteet ja jopa konfliktit työyhteisössä kuormittavat. Esimiesten oma jaksaminen on kovilla ja tänään tarkoituksenamme onkin yhdessä voimaantua niistä johtamistutkimuksen tuoreista löydöksistä, jotka tarjoavat helpotusta ja tukea johtamisarjen tukaliin tilanteisiin.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
21.04.2021 08:00
Picture

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen 7-9-luokkien luokanvalvojien koulutusprosessi (Ryhmä B)

Thomas Skovholt rinnastaa vuorovaikutustyöntekijän työuran maratonjuoksuun. Hänen mukaansa työ tulisi rytmittää siten, että matkalla eteneminen on miellyttävää ja maaliin saavutaan rasitusvammoitta. Tavoitteeseen pääsemiseksi tulee omasta työhyvinvoinnista ja voimavarojen riittävyydestä huolehtia pitkänmatkan juoksijan tavoin - jokaisella askelluksella. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
21.04.2021 08:30
Picture

Digiajan osaamisen päivitys lastenhoitajille

HUOM! Koulutus siirtyy verkkoon.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskenteleville lastenhoitajille ja avustajille suunnatussa koulutuksessa otetaan yhdessä kokeillen ja tutustuen haltuun digiajan varhaiskasvatuksessa tarvittavia tietoja, taitoja ja välineitä.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
21.04.2021 08:45
11.05.2021 08:45
Picture

Pirkanmaan tutoropettajat2: Pirkanmaan kielitutoreiden verkostopäivä

Kyseessä on Pirkanmaan kielitutoreiden kutsutapaaminen, joten ilmoittauduthan vain jos olet saanut kutsun tilaisuuteen. Mikäli kuulut kohderyhmään, etkä ole saanut kutsua, otathan ensin yhteyttä [email protected]

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
21.04.2021 12:00
Picture

Psykologian ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
21.04.2021 13:30
Picture

Äidinkielen ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
22.04.2021 13:00
Picture

Filosofian ja elämänkatsomustiedon ainetiimi

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
22.04.2021 14:30
Picture

Osallistuva ja ilmaisuvoimainen lapsi - draaman-, teatteri- ja monitaidemenetelmiä arkeen

Kaksipäiväisen koulutuksen teemoina ovat lasten luovuuden tukeminen, lasten aito osallisuus, myönteinen tunnistaminen, kohtaaminen taiteen toimintaympäristössä sekä rohkeus kokeilla ja toimia yhdessä. Koulutus perustuu taidemenetelmien käyttöön ja lasten kulttuurisen osallisuuden vahvistamiseen osana varhaiskasvatusta, esi- ja alkuopetusta sekä aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
23.04.2021 09:00
18.05.2021 09:00
Picture

Laaja-alaiset hyvinvointitaidot ja positiivinen pedagogiikka yhteisöllisessä oppilashuollossa

Tämä koulutus on osa Tampereen ympäryskuntien inkluusion kehittämistä tukeva yhteistoiminta-hanketta. Koulutus on suunnattu yhteisöllisen oppilashuollon toimijoille ja sisältää välitehtäviä, jotka tehdään oman vertaisryhmän kesken. Osallistujat saavat jokaisen koulutuskerran jälkeen runsaan kirjallisen materiaalin, oppimispäiväkirjakysymykset ja välitehtävät.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
27.04.2021 08:30
Picture

Uskonnon ja historia/yhteiskuntaopin ainetiimit

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
27.04.2021 12:00
Picture

Ruotsin ainetiimin tapaaminen

Verkkotapaamisen alkuosa pidetään Teams-kokouksena ja jälkimmäinen osa Zoomin kautta. Zoomiin on saatavilla oma sovellus. Selaimista se toimii parhaiten Chromella ja Firefoxillakin varsin hyvin.

Ilmoittaudu museo-opastukseen viim. ke 21.4. alla olevan ohjeen mukaan ja ainetiimitapaamiseen viim. su 2.5. Ilmoittautuneet saavat kutsulinkit tapaamiseen.

Teams (tiimin koodi:15y8fzj )

Klo 13.00 aloitus orientoitumalla päivän ohjelmaan ja nauttimalla kupin kuumaa.

Klo 13.30 Språkambassadören Juho Rasa kertoo omasta tehtävästään ruotsin kielen lähettiläänä.

Noin klo 14.00 - 15.00 aiheena ovat hyvinvointi ja onnellisuus. Professori Micael Dahlenin ruotsinkielinen performanssiluento ja keskustelua aiheesta.

Zoom

klo 15:00 lähdemme nauttimaan Tukholman Fotografiska-museon liveopastuksesta. Opas esittelee näyttelyt Mirage (Lovisa Ringborg) ja Coexistence (Cho Gi-Seok). Opastus tapahtuu Zoomin kautta.

Lähetä tämän ilmoittautumisen lisäksi osoitteeseen [email protected] tieto siitä sähköpostiosoitteesta, johon haluat Zoom-kutsun museo-opastusta varten.

Kevätterveisin Nina Forsblom ja Tiina Nokkonen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
04.05.2021 13:00
Picture

Yhteinen opsimme - Tampereen kaupunkiseudun opetussuunnitelmatyö

Opetussuunnitelmatyö on osa koulutuksen jatkuvaa kehittämistä. Yhteinen opsimme - Tampereen kaupunkiseudun opetussuunnitelmatyö –webinaarissa tavoitteena on tarkastella seudullisen opetussuunnitelman tilannetta ja pohtia kehittämistyölle uusia ajatuksia nykyisen opetussuunnitelman ajalle.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
06.05.2021 09:00
Picture

Biologian ja maantieteen ainetiimin tapaaminen

LENTURETKEN KESTO EI VIELÄ OLE TIEDOSSA. PÄIVITÄN TIEDON HETI, KUN SEN SAAN!

Kevään tapaaminen pidetään linturetken muodossa. Asiantuntijaoppaana Lasse Kosonen ja kokoonnumme Iidesjärven matonpesupaikalla klo 8.00.

HUOM: Iidesjärvellä on kaksi matonpesupaikkaa, tapaaminen alkaa eteläiseltä (katso kartta).

Ilmoittaudu tapaamiseen mielellään viimeistään pe 7.5. Ilmoittautuminen on avoinna vielä päivän tapaamisen jälkeenkin, jotta saamme tilastoitua kaikki osallistujat ja siten osaltaan varmistettua ainetiimitoimnnan jatkumisen. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
10.05.2021 08:00
Picture

Terveystiedon ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
11.05.2021 12:00
Picture

Fysiikan ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
12.05.2021 12:15
Picture

Hyvän mielen koulu

Koulu on paikka, jossa harjoitellaan elämässä tarvittavia taitoja, kuten taitoa tunnistaa ja käsitellä tunteita sekä yhdessäolon taitoja. Mielenterveyttä voidaan edistää hyvin arkisin tavoin; arvostava ja kiireetön kohtaaminen, myönteinen palaute ja osallistaminen ovat keskeisiä arjen tapoja lisätä mielen hyvinvointia yhteisössä.MIELI Suomen Mielenterveys ry:n tuottama yläkoulujen henkilöstölle suunnattu Hyvän mielen koulu –koulutus tarjoaa eväitä tähän.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
17.05.2021 13:00
Picture

Liikunnan ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
18.05.2021 09:00
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - syventävä koulutuspäivä

Koulutuksen tavoitteena on jakaa kasvatustyön arjen kokemuksia työn käytännöistä käsin, tutkia haastavien tilanteiden herättämiä reaktioita itsessä, lisätä ymmärrystä ja pohtia yhdessä erilaisia ratkaisuja. Tavoitteena on myös yhdessä tuottaa ja jakaa konkreettisia ideoita ja välineitä ilmiöiden ja vuorovaikutustilanteiden ymmärtämiseksi ja kommunikaation parantamiseksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
19.05.2021 08:30
Picture

Englannin ainetiimin tapaaminen

Ainetiimi järjestetään Teams-tapaamisena (tiimin koodi h7ysb3g). 

Ohjelma

13.00 - 13.15 Etäkahvit

13.15 - 14.30 Englannin ylioppilaskirjoitukset

Laadinta: kevään 2021 yo-kokeet

Katja Mäntylä, Ylioppilastutkintolautakunnan englannin jaoksen puheenjohtaja

14.30 - 15.00 Kieliprofiili

Olli-Pekka Salo, Opetushallituksen kieliprofiilityöryhmän jäsen

15.00 - 16.00 Highlights of Finnish Art (at home)

A guided tour of the works in Ateneum, Helsinki

Ilmoittaudu ajoissa!

Ilmoittaudu Ateneumin etäopastukseen viim. ma 10.5. Ainetiimin alkuosan ohjelmaan ehtii ilmoittautua vielä ma 17.5., mutta tällöin voi ilmoittautua vain klo 13-15 ohjelmaan. Ilmoittautuneet saavat kutsulinkin tapaamiseen.

Ateneumin esittelyyn osallistuvat saavat erillisen Teams-tapaamisen kutsulinkin sähköpostiinsa. Klo 15 siirrymme ainetiimin Teams-kokouksesta Ateneumin Teamsiin.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
20.05.2021 13:00
Picture

Aivot – yhdessä käyttöön - oppimateriaaliin tutustuminen

Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) tekevät yhdessä ympäristöopin digitaalista oppimateriaalia, joka toteuttaa seudullista ympäristöopin opetussuunnitelmaa. Syksystä 2021 alkaen käytettävissä ovat 3.–6. luokan materiaalit.

Tilaisuudessa kuulet, mitä materiaali pitää sisällään, ja kuinka voit sitä opetuksessasi parhaiten hyödyntää. Keskustellaan yhdessä millaisia hankaluuksia digitaalisen materiaalin käyttöönottoon voi liittyä ja millä tavoin, niitä on onnistuneesti ratkaistu. Pääset myös itse tutustumaan materiaaliin, ja voit esittää tekijöille kysymyksiä materiaalista ja sen käyttöönotosta.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
25.05.2021 14:15
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
12.08.2021 13:15
19.08.2021 13:15
26.08.2021 13:15
Picture

Aivot – yhdessä käyttöön -oppimateriaalin käyttöönottokoulutus

Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) ovat tehneet yhdessä ympäristöopin digitaalisen oppimateriaalin, joka toteuttaa seudullista ympäristöopin opetussuunnitelmaa. Syksystä 2021 alkaen käytettävissä ovat 3.–6. luokan materiaalit.

Tilaisuudessa kuulet, mitä materiaali pitää sisällään, ja kuinka voit sitä opetuksessasi parhaiten hyödyntää. Digikirjan ottaminen käyttöön voi tuntua hankalalta, mutta sitä sen ei tarvitse olla. Keskustellaan yhdessä millaisia hankaluuksia digitaalisen materiaalin käyttöönottoon voi liittyä ja millä tavoin ongelmia on onnistuneesti ratkaistu. Pääset myös itse tutustumaan materiaaliin, ja voit esittää tekijöille kysymyksiä materiaalista ja sen käyttöönotosta.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
17.08.2021 14:00
Picture

Aivot – yhdessä käyttöön -oppimateriaalin käyttöönottokoulutus

Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) ovat tehneet yhdessä ympäristöopin digitaalisen oppimateriaalin, joka toteuttaa seudullista ympäristöopin opetussuunnitelmaa. Syksystä 2021 alkaen käytettävissä ovat 3.–6. luokan materiaalit.

Tilaisuudessa kuulet, mitä materiaali pitää sisällään, ja kuinka voit sitä opetuksessasi parhaiten hyödyntää. Digikirjan ottaminen käyttöön voi tuntua hankalalta, mutta sitä sen ei tarvitse olla. Keskustellaan yhdessä millaisia hankaluuksia digitaalisen materiaalin käyttöönottoon voi liittyä ja millä tavoin ongelmia on onnistuneesti ratkaistu. Pääset myös itse tutustumaan materiaaliin, ja voit esittää tekijöille kysymyksiä materiaalista ja sen käyttöönotosta.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
18.08.2021 14:00
Picture

Aivot - Yhdessä käyttöön -oppimateriaaliprojektin arviointi- ja visiointipäivä

Kyseessä on Aivot - Yhdessä käyttöön -oppimateriaaliprojektin arviointi- ja visiointipäivä, joten ilmoittauduthan vain, jos olet saanut sähköpostiisi kutsun. Päivä on suunnattu oppimateriaaliprojektiin osallistuville kaupungeille/kunnille (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi). 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
23.08.2021 08:45
Picture

Mielenterveyden ensiapu® 2: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue

Mielenterveyden ensiapu®: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue -koulutuksen tarkoituksena on lisätä tietoa tavallisimmista mielenterveyden häiriöistä, niiden oireista ja siitä, miten voi toimia, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia. Koulutus rohkaisee ottamaan puheeksi vaikeitakin asioita sekä antaa valmiuksia tukea ja ohjata tarvittaessa eteenpäin.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
24.08.2021 09:00
25.08.2021 09:00
Picture

Lasten mindfulness-ohjaamisen perusteet

Kaksi koulutuspäivää sisältävällä kurssilla opitaan mindfulness-menetelmän perusteet, runsaasti erilaisia lasten mindfulness-harjoituksia, niiden ohjaamisen tärkeimmät erityistekijät ja mindfulness-harjoitusten hyötyjä lapsille.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
27.08.2021 09:00
10.09.2021 09:00
Picture

Kohti lukuiloa

Kohti lukuiloa -koulutuksessa käsitellään toiminnallista lukemista, monilukutaitoa ja lukuiloa- ja motivaatiota tuottavia toimia, joita jokainen koulun aikuinen voi toteuttaa omassa työssään. Koulutuksessa tutustutaan lastenkirjojen lukemattomiin mahdollisuuksiin ja työstetään pienryhmissä suunnitelmia koulutyöhön lastenkirjan pohjalta. Lisäksi pohditaan ideoidaan erilaisia tapoja kannustaa ja innostaa lapsia ja perheitä lukemaan ja mietitään sitä, miten lukeminen voidaan tehdä näkyväksi koulun arjessa.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
01.09.2021 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen ja kielen rikkaaseen maailmaan

Kolme tapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
02.09.2021 13:15
09.09.2021 13:15
16.09.2021 13:15
Picture

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerien uudistukset

Koulutuksessa käydään läpi päättöarvioinnin kriteerit, tavoitteet, sisällöt, seudulliset linjaukset, valtakunnalliset linjaukset ja muut ajankohtaiset asiat.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
13.09.2021 13:30
Picture

Varhaiskasvatuksen laadukas pedagogiikka - kuinka sen teemme yhdessä?

Pedagoginen johtajuus rakentuu vuorovaikutussuhteissa. Johtajuuden rakenteet ja toimivat järjestelyt luodaan yhteisillä sopimuksilla ja pelisäännöillä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana on pedagoginen suunnittelu, dokumentointi, arviointi ja kehittäminen. Keskiössä on se, että toimimme kaikki vasun periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti ja lasten yksilöllisiä tarpeita tukien.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
15.09.2021 09:00
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn varhaiskasvatuksessa

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
17.09.2021 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen ja kielen rikkaaseen maailmaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
23.09.2021 13:15
30.09.2021 13:15
07.10.2021 13:15
Picture

TAIDEKAARI: Luovia musiikin opetuksen menetelmiä

Koulutuksessa kokeillaan tekniikoita, joita voi hyödyntää musiikin opetuksessa, ja monenlaisessa luovassa toiminnassa lasten ja nuorten kanssa. Musiikkia ja sanataidetta yhdistävällä kurssilla ei tarvita musiikin erityisosaamista.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
04.10.2021 15:00
25.10.2021 15:00
Picture

TAIDEKAARI: Luonto ja liike – johdatus ympäristöinnostamiseen

Koulutuksessa tutustutaan ympäristöinnostamisen lähtökohtiin ja luodaan polkuja luovuuden ja merkityksellisten kokemusten äärelle. Toiminnan keskiössä ovat kokemukset ja elämykset sekä osallistujien innostaminen ja aktivoiminen etsimään ratkaisuja oman elinpiirinsä kehittämiseen taidelähtöisten menetelmien kautta.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
05.10.2021 17:00
12.10.2021 17:00
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - käytännön ratkaisuja arjen tilanteisiin ja työssä jaksamiseen

Koulutuksen sisältöjä ovat mm. sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy, kokemusten jakaminen, vertaisyhteisöjen kehittäminen ja jaksamisen tukeminen sekä työssä uudistumien, työn ilon vahvistaminen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
06.10.2021 08:30
27.10.2021 08:30
Picture

Kutsu leikkiin 1-3v

Leikin merkitystä on korostettu aina, mutta millainen on aikuisen rooli leikissä ja mitä aikuinen voi tehdä lasten leikin hyväksi taaperoryhmässä? Pienten lasten leikki tarvitsee tuekseen aikuista, jotta leikki voi kukoistaa myös lasten omana toimintana. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Kutsu leikkiin -koulutuspäivä tarjoaa aikuisille välineitä lasten leikin tukemiseen 1-3-vuotiaiden lasten tarpeet ja leikin ominaispiirteet huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
12.10.2021 09:00
Picture

Kutsu leikkiin 3-6v

Leikin merkitystä on korostettu aina, mutta millainen on aikuisen rooli leikissä ja mitä aikuinen voi tehdä lasten leikin hyväksi taaperoryhmässä? Pienten lasten leikki tarvitsee tuekseen aikuista, jotta leikki voi kukoistaa myös lasten omana toimintana. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Kutsu leikkiin -koulutuspäivä tarjoaa aikuisille välineitä lasten leikin tukemiseen 3-6 -vuotiaiden lasten tarpeet ja leikin ominaispiirteet huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
13.10.2021 09:00
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn perusopetuksessa

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
14.10.2021 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme tapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
14.10.2021 13:15
28.10.2021 13:15
04.11.2021 13:15
Picture

Kiusaaminen ja kiusaamisväkivalta osana varhaiskasvatuksen ja alakoulujen arkea

Koulutuksessa käydään läpi kiusaaminen ilmiönä, arviointityökalut, kiusaamisväkivallan muodot ja intervention menetelmät, selviytymisen strategioita sekä tukipalvelut.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
26.10.2021 09:00
Picture

Kiusaaminen ja kiusaamisväkivalta osana yläkoulujen ja lukioiden arkea

Koulutuksessa käydään läpi kiusaaminen ilmiönä, arviointityökalut, kiusaamisväkivallan muodot ja intervention menetelmät, selviytymisen strategioita sekä tukipalvelut.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
02.11.2021 09:00
Picture

Lasten mindfulness-ohjaamisen perusteet

Kaksi koulutuspäivää sisältävällä kurssilla opitaan mindfulness-menetelmän perusteet, runsaasti erilaisia lasten mindfulness-harjoituksia, niiden ohjaamisen tärkeimmät erityistekijät ja mindfulness-harjoitusten hyötyjä lapsille.  

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
05.11.2021 09:00
19.11.2021 09:00
Picture

TAIDEKAARI: Kanteleet käyttöön

Koulutuksessa osallistujat saavat tuhdin tieto- ja taitopaketin, jonka avulla voivat ottaa 5-kieliset kanteleet käyttöön omassa päiväkodissaan. Kurssilla opetellaan virittämään kanteleet sekä helppoja, hauskoja soittojuttuja, joita kuka tahansa voi ohjata omalle ryhmälleen. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
08.11.2021 15:00
29.11.2021 15:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen ja kielen rikkaaseen maailmaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
11.11.2021 13:15
18.11.2021 13:15
25.11.2021 13:15
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn varhaiskasvatuksessa

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
12.11.2021 09:00
Picture

"Kuriton, laiska, saamaton vai jotain ihan muuta” – keinoja tarkkaavuuden, keskittymisen ja toiminnanohjauksen pulmiin

Koulutuspäivien tavoitteena on käytännönläheisesti lisätä alakoulujen henkilöstön osaamista liittyen neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavien oppilaiden tarpeisiin, monipuolistaa pedagogisia menetelmiä, vahvistaa henkilöstön yhteistyötä ja osaamisen jakamista sekä tukea työssäjaksamista.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
16.11.2021 09:00
02.12.2021 09:00
Picture

Lasten mindfulness-ohjaamisen syventäminen

Koulutus on suunnattu lasten parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen ja opetusalan ammattilaisille, jotka ovat jo käyneet Lasten mindfulness-ohjaamisen perusteet -koulutuksen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
26.11.2021 09:00
10.12.2021 09:00
Picture

Mielenterveyden ensiapu® 2: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista tarjoamalla asianmukaista tietoa psyykkisistä oireista, vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja antaa valmiuksia toimia, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
30.11.2021 09:00
01.12.2021 09:00
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn perusopetuksessa

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
08.12.2021 09:00
Picture

Myötätunto itsekritiikin hoidossa

Koulutuksen tarkoitus on antaa näkökulmia, ideoita ja konkreettisia välineitä myötätuntokeskeisen työskentelyotteen soveltamiseen itsekriittisten lasten ja nuorten kanssa.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
09.12.2021 09:00