Koulutukset

Koulutukset

Täällä voit selata Osakkeen koulutuksia ja tapahtumia. Koulutukset näkyvät janalla aikajärjestyksessä. Voit myös rajata hakua, tai hakea tietoa koulutuksen nimellä.

Muistathan myös, että tykkäämällä  Osakkeesta Facebookissa uusimmat koulutukset ja tapahtumat ovat helposti ulottuvillasi!

Osakkeen koulutuksiin osallistuminen
Koulutukset on tarkoitettu Osakkeen verkoston henkilöstölle.
Osake ei kustanna osallistujien mahdollisia sijais- tai matkakuluja.
Koulutuksissa tarjotaan pääsääntöisesti kahvi/tee sekä pieni suolainen/makea. Lounaat ovat omakustanteisia.
Voit ilmoittautua koulutuksiin, kun olet kirjautunut järjestelmään.

Picture

Tutoropettajille suunnattu koulutus: Tunne- ja vuorovaikutustaidot opettajan työssä

Koulutus on suunnattu tutoropettajille. Ilmoittauduthan vain, jos olet saanut sähköpostiisi kutsun. Mikäli et ole saanut kutsua, mutta sinun tulisi mielestäsi osallistua koulutukseen niin ota ensin yhteyttä aluetutor Liisi Vesikkoon (puhelin 044 486 1128). 

HUOM! Pirkanmaan tutoropettajat 2 -hanke ei korvaa muiden kuin em. hankkeen tutoropettajien sijais- ja matkakulut. Mikäli et ole Pirkanmaan tutoropettajat 2 -hankkeen tutoropettaja, varmista osallistumisesi mukaan lukien mahdollinen sijais- ja matkakulujen korvaus etukäteen omasta kunnastasi.

Tunne- ja vuorovaikutustaitoihin opetustyössä keskittyvä päivä, joka rakentuu teoria-, yksilö- ja pienryhmätehtävistä. Harjoitukset palvelevat sekä ala- että yläkouluikäisten kanssa työskenteleviä. Kehystämme päivän niin, että osallistujat saavat työhönsä konkreettisia apuvälineitä.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
15.01.2020 09:00
Picture

Uskonnon, psykologian, filosofian ja et:n yhteinen ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
15.01.2020 12:00
Picture

Terveystiedon ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
16.01.2020 08:30
Picture

Pedagoginen piristysruiske 15.

Kolmen lähipäivän ja kolmen webinaarin digikoulutuksen 15. toteutuskerta. Pedagoginen piristysruiske tulee taas -blogijulkaisusta voit lukea edellisistä toteutuksista. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
16.01.2020 08:30
10.02.2020 08:30
03.03.2020 08:30
Picture

Äidinkielen ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
16.01.2020 13:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen ja kielen rikkaaseen maailmaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
16.01.2020 13:15
23.01.2020 13:15
30.01.2020 13:15
Picture

Pirkanmaan Kikatus -verkoston työpajailtapäivä: toiminnallisuutta kieltenopetukseen

Tervetuloa hakemaan uusia ideoita kielenopetuksen varhentamiseen! Iltapäivän aikana pääsemme kokeilemaan työpajoissa kielenopetuksen varhentamisen hyväksi havaittuja käytänteitä. Iltapäivän aikana on mahdollisuus osallistuja neljään työpajaan;  liikunta- ja musiikkipajaan, askartelupajaan, draama- ja leikkipajaan sekä peli- ja iPad-pajaan. Koulutus on maksuton ja soveltuu sekä uusille että jo kokeneille kielten varhentajille, niin kielenopettajille kuin luokanopettajille, esiopettajille ja varhaiskasvattajille. 

 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
17.01.2020 12:00
Picture

”Kyllä tästä selvitään” – ymmärrystä ja keinoja erilaisten oppijoiden arkeen

Koulutuksen kohderyhmä: luokanopettajat

Koulutuksen tavoitteet:

Lisätä luokanopettajien osaamista liittyen tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin (mm. kielelliset vaikeudet ja matematiikan pulmat, adhd, autismin kirjo, haastava käyttäytyminen)

Monipuolistaa luokanopettajien pedagogisia menetelmiä, joilla voi vastata monenlaisiin tarpeisiin

Vahvistaa opettajien yhteistyötä ja osaamisen jakamista

Tukea työssäjaksamista

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
28.01.2020 09:00
19.02.2020 09:00
08.04.2020 09:00
Picture

Taidekaaren koulutuksia: Pienet taiteilijat ja kokeellinen kuvataide

Kulttuurikasvatusohjelma Taidekaaren koulutus, joka on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen henkilökunnalle antamaan vinkkejä ja ideoita lasten kuvataidekasvatukseen.

Koulutus koostuu kahdesta muutaman tunnin työpajasta, joissa tutkitaan keskustellen ja itse kokeillen kuvataiteen menetelmiä ja mahdollisuuksia.

Ensimmäisessä työpajassa tutustutaan Porin lastenkulttuurikeskuksessa kehitettyyn moniaistiseen Vauvojen värikylpy -metodiin, joka nimestä huolimatta sopii kaikenikäisille, ja jossa maalausmateriaalit ovat syötäviä, kosketeltavia ja haisteltavia. Toisessa pajassa kokeillaan erilaisia pienille lapsille soveltuvia kuvataiteen menetelmiä grafiikasta kokeelliseen maalaukseen.

Kouluttajana toimii Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn ohjaava museolehtori ja vauvojen värikylpyohjaaja Janina Ahlfors

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
28.01.2020 15:00
04.02.2020 15:00
Picture

Luokka soikoon!

Koulutus on suunnattu esi-, perus- ja lukio-opetuksen opettajille.

Kurssilla opetellaan tekemään musiikkia isommalla joukolla. Yhteismusisoinnin perustana on kappaleista tehdyt sovitukset, joiden avulla voidaan saada isompikin lapsijoukko soittamaan samaan aikaan. Motivoidakseen oppilaita olisi opettajan ensin motivoitava itsensä yhteissoiton maailmaan.

Sovituksia tehdessä kiinnitetään huomiota siihen, että mahdollisimman monelle soittajalle olisi mielekästä ja tarkoituksenmukaista tekemistä. Bändisoittimien, kuten kitaran, rumpujen ja basson tunteminen auttaa sovitusten tekemisessä. Soittimen hallinta ei ole välttämätöntä, mutta eri soittimien ominaisuuksien ja niiden roolien tunnistaminen ja tiedostaminen bändisoitossa luo hyvän pohjan luokkasovitusten tekemiseen. Samalla on erinomainen mahdollisuus jakaa kokemuksia ja kollegiaalista tieto-taitoa musiikkia opettavien ammattilaisten kesken.

Kurssilla tuotetaan yhdessä toimien valmista materiaalia musiikin oppitunneille. Ja verkostoitumisen kautta materiaalia voidaan jakaa kurssin jälkeenkin niin, ettei jokaisen opettajan tarvitse yksin tehdä kaikkea. Tavoitteena onkin saada sekä uutta kipinää musiikin tunneille että ammatillinen verkosto musiikkia opettavien opettajien arkityön tueksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
29.01.2020 08:30
Picture

Erityisopettajien ainetiimin tapaaminen

Lukioiden erityisopettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
30.01.2020 10:00
Picture

Ranskan, saksan ja espanjan ainetiimien yhteinen tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimien yhteinen tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
06.02.2020 13:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
06.02.2020 13:15
13.02.2020 13:15
20.02.2020 13:15
Picture

Hyvinvoiva koululainen – lapsi- ja perhelähtöisen kokonaiskoulupäivän kehittäminen Pirkanmaalla –hankkeen koulutuspäivä 7.2.2020 klo 9-15 Monitoimitalo13, Tampere

HYVINVOIVA KOULULAINEN – lapsi- ja perhelähtöisen kokonaiskoulupäivän kehittäminen Pirkanmaalla

Hankkeessa on kumppaneina 18 kuntaa/koulutuksen järjestäjää, joiden roolina on yhteistyössä kehittää paikalliset olosuhteet huomioivaa lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa koulupäivää sekä sitä kautta parantaa lasten ja perheiden hyvinvointia. Koulutuksessa osallistujilla on mahdollisuus päästä keskustelemaan eri näkökulmista omista hankkeistaan ja saada tukea sekä sparrausta kehittämistoimintaansa.

Koulutuspäivä on tarkoitettu osahankkeiden käytännön vastuuhenkilöille ja koordinaattoreille.

Teema:

Lapsi- ja perhelähtöisyys

Lasten ja perheiden osallisuus; esimerkkejä osahankkeiden toteutuksista, kokemusasiantuntijoita: vanhemmat ja lapset kolmannen tutkimusvaiheen tuloksia. Harjoitellaan dialogisia työskentelymalleja, millä tukea työntekijöiden ammatillista osallisuutta  sekä pohditaan kehittämisen mahdollisuuksia ja haasteita jaetaan osaamista ja kokemuksia.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
07.02.2020 09:00
Picture

Tuunaa Tuntisi! 2020

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Tuunaa tuntisi!-tapahtuma järjestetään la 8.2.2020 Tredun Sammonkadun toimipisteessä (Sammonkatu 45). Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Tapahtumassa on kiinnostavien ja käytännöllisten työpajojen lisäksi ajankohtaisia puheenvuoroja mm. arvioinnin ja teknologian yhteensovittamisesta ja hyödyntämisestä. Tapahtuman verkkolähetykseen voit ilmoittautua: www.webropol.com/ep/tuunaatuntisi2020

Tutustu pajoihin klikkaamalla ruutua, jolloin saat esiin pajan esittelytekstin, kohderyhmän ja kouluttajatiedot. Ilmoittautuminen tapahtuu painamalla "Osallistu" painiketta, jolloin ruudun väri muuttuu. Valitse itsellesi sopivat pajat sekä aamupäivälle että iltapäivälle. Omakustanteinen ruokailu järjestetään klo 11.30-12.30 Tredun lounasravintolassa.

Tuunaa tuntisi! 2020 ohjelma

9.00-9.10 Tervetulosanat

9.10-10.00 Kivikautinen oppiminen ja digitaalinen opettajuus, Pekka Peura, FM

10.00-11.30 Valitsemasi työpaja 1 (90min.)

11.30-12.30 Ruokailu (omakustanteinen)

12.30-14.00 Valitsemasi työpaja 2  (90min.)

14.15-14.45 Arvioinnin yhdenvertaistaminen opetussuunnitelman avulla. Miten palveluiden ja sovellusten integrointi voi tukea arviointityötä? Markus Humaloja, KM

14.45-15.00 Päätös

Lue lisää ja osallistu

08.02.2020 09:00
Picture

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 10.2.2020 klo 9-12 ryhmä C (Valkeakoski, Akaa, Pälkäne, Kangasala, Urjala), paikka Akaa, Akaan kaupungintalo, valtuustosali, Myllytie 3-5, 37800 Akaa, valmentaja Tomi Lamppula

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 10.2.2020 klo 9-12 ryhmä C (Valkeakoski, Akaa, Pälkäne, Kangasala, Urjala), paikka Akaan kaupungintalo, valtuustosali, Myllytie 3-5, 37800 Akaa, valmentajanaTomi Lamppula.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
10.02.2020 09:00
Picture

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 10.2.2020 klo 12-15 ryhmä A (Ikaalinen, Parkano, Ruovesi, Kihniö), paikka Kihniö yhtenäiskoulu, Olli-Pekka Ahtiainen

10.2.2020 12-15 ryhmä A (Ikaalinen, Parkano, Ruovesi, Kihniö), paikka Kihniö yhtenäiskoulu, Olli-Pekka Ahtiainen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
10.02.2020 12:00
Picture

Biologian ja maantieteen ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
10.02.2020 13:00
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - syventävä koulutuspäivä

Sosiaaliset ja psykososiaaliset ongelmat opetustyössä - syventävä koulutus: koulutuksessa keskitytään työssäjaksamiskysymyksiin sekä haastaviin vuorovaikutustilanteisiin työyhteisössä perheiden sekä lasten/nuorten kanssa. Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. 

Koulutuksessa tarjolla aamu- ja iltapäiväkahvit.

Monitoimitalo13 ulko-ovet aukeavat klo 8.15.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
11.02.2020 08:30
Picture

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 11.2. klo 9-12 ryhmä D (Lempäälä, Nokia, Sastamala, Vesilahti), paikka Vesilahti - , Vesilahden yhtenäiskoulu osoitteessa Rautialantie 77, valmentajana Tomi Lamppula

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 11.2.  klo 9-12 ryhmä D (Lempäälä, Nokia, Sastamala, Vesilahti), paikka Vesilahti - , Vesilahden yhtenäiskoulu osoitteessa Rautialantie 77. (Koulun toinen osoite on koulutie 2 mutta parkkipaikka on Rautialantiellä). Koululle pääsee bussilla numero 55, omalle autolle on parhaiten tilaa koulun vanhan rakennuksen vieressä sijaitsevalla parkkipaikalla koulurakennusten jälkeen. Kouluttajana Tomi Lamppula.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
11.02.2020 09:00
Picture

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 11.2. ryhmä klo 12-15 ryhmä B (Tampere, Tre Kristillinen koulu, Ylöjärvi, Orivesi, Pirkkala), paikka Oriveden kaupungintalo valtuustosali, kouluttaja Olli-Pekka Ahtiainen

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 11.2. ryhmä klo 12-15 ryhmä B (Tampere, Tre Kristillinen koulu, Ylöjärvi, Orivesi, Pirkkala), paikka Oriveden kaupungintalo valtuustosali, osoite Keskustie 23. Sisäänkäynti kirjaston oven vasemmalta puolelta ja siitä toiseen kerrokseen, kouluttajana Olli-Pekka Ahtiainen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
11.02.2020 12:00
Picture

Tutortori 2020

Tutortori 2020 -tapahtumassa verkostoidutaan ja kouluttaudutaan ajankohtaisen teemojen parissa. 

Kohderyhmä: Kyseessä on Pirkanmaan tutoropettajat 2 -hankkeen kutsutapahtuma, joten ilmoittauduthan vain, jos olet saanut sähköpostiisi kutsun. Mikäli et ole saanut kutsua, mutta sinun tulisi mielestäsi osallistua tapahtumaan niin ota ensin yhteyttä em. hankkeen aluetutoreihin: Jari Halonen, Pohjoinen alue, puhelin 040 508 1315, Vesa Hursti, Itäinen alue, puhelin 050 566 0656, Teemu Kariniemi, Eteläinen alue, puhelin 040 335 6232 tai Liisi Vesikko, Läntinen alue, puhelin 044 486 1128. 

HUOM! Pirkanmaan tutoropettajat 2 -hanke ei korvaa muiden kuin em. hankkeen tutoropettajien sijais- ja matkakulut. Mikäli et ole Pirkanmaan tutoropettajat 2 -hankkeen tutoropettaja, varmista osallistumisesi mukaan lukien mahdollinen sijais- ja matkakulujen korvaus etukäteen omasta kunnastasi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
12.02.2020 09:00
Picture

Historian ja yhteiskuntaopin ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
12.02.2020 12:15
Picture

Musiikin ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
12.02.2020 12:30
Picture

Ruotsin ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
19.02.2020 12:30
Picture

Fysiikan ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
19.02.2020 13:15
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen ja kielen rikkaaseen maailmaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
05.03.2020 13:15
12.03.2020 13:15
19.03.2020 13:15
Picture

Osallistavaa ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa

Mitkä ovat kestävän elämäntavan olennaiset osa-alueet varhaiskasvatuksessa? Miten lasten ympäristötoimijuutta tuetaan? Tästä koulutuspäivästä saat ajankohtaista, tutkittua tietoa sekä työkaluja toiminnallisen ja osallistavan ympäristökasvatuksen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa.

Päivän aikana pureudumme mm. seuraaviin aiheisiin:

- Mikä osallisuuden rooli on ympäristökasvatuksessa?

- Miten osallisuutta tuetaan varhaiskasvatuksen ympäristötyössä?

- Mitkä ovat kestävän elämäntavan keskeiset ulottuvuudet varhaiskasvatuksessa?

- Miten tehdä toiminnasta innostavaa ja vaikuttavaa sekä toivoa rakentavaa?

 

Kouluttajana toimii ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija, varhaiskasvatuksen opettaja, Sanna Koskinen, WWF.

Monitoimitalo13 ulko-ovet avautuvat klo 8.15. Koulutuksessa tarjotaan aamukahvi/tee ja pieni suolainen sekä iltapäiväkahvi/tee.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
10.03.2020 09:00
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn varhaiskasvatuksessa

AVEKKI tulee sanoista

Aggressio, Vuorovaikutus, Ennaltaehkäisy ja hallinta, Koulutus, Kehittäminen, Integrointi

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

AVEKKI –toimintatapamalli on prosessi, ammatillisten toimintojen sarja alkaen ennakoinnista edeten hallinnan kautta jälkiselvittelyyn ja siitä oppimiseen. Tilanteiden ennakointi perustuu työntekijän aktiiviseen läsnäoloon ja ympäristön havainnointiin.

Tavoitteet:

- tietää Avekki -toimintatapamallin keskeiset toimintaperiaatteet

- oppii havaitsemaan lapsen tunnetilassa tapahtuvia muutoksia ja omaa käyttäytymistään ja siten ennakoimaan uhka- ja väkivaltatilanteita

- kiinnostuu ja innostuu pohtimaan omaa toimintaa eriasteisissa uhkaavissa tilanteissa

- tutustuu Avekki –toimintatapamallissa kehitettyyn Väkivaltatilanteiden luokitukseen ja saa valmiuksia käyttää sitä apuvälineenä lapsen eriasteisissa ongelmatilanteissa

Huom. Koulutukseen sisältyy aamukahvi (15min) ja lounastauko 45min. Koulutus alkaa klo 9.15. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
12.03.2020 09:00
Picture

Vihapuheesta dialogiin -koulutus

Kenelle: Koulutuksessa käytettävästä Vihapuheesta dialogiin -materiaalista löytyy harjoitteita sekä ala- että yläkouluun. Teemana koulutus sopii aivan kaikille ja kasvattajat kaikilta asteilta ovat tervetulleita.

Vihapuheesta on tullut voimistuva ilmiö, johon lapset ja nuoret törmäävät arjessaan. Miten vihapuhetta voi käsitellä nuorten ja lasten kanssa tavoilla, jotka lisäävät erilaisten maailmankuvien ymmärtämistä, empatiaa ja erilaisten ihmisten välistä dialogia? Vihapuheesta dialogiin -koulutuksessa opitaan, mitä vihapuheella tarkoitetaan, miksi vihapuhe ei kuulu sananvapauden piiriin ja miten yhteiskunnan valtarakenteet vaikuttavat vihapuheen taustalla. Työpajassa kokeillaan osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla vihapuheeseen voidaan kehittää ratkaisuja yhdessä nuorten kanssa.

Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
12.03.2020 14:00
Picture

Opetus- ja kasvatusalan johtotehtäviin orientoivat opinnot – Ohjausta ja tukea seuraavalle etapille oman johtajuuden polulla

HUOM! Koulutukseen on kutsuttu lukukaudella 2018-2019 opetus- ja kasvatusalan johtotehtäviin orientoivissa opinnoissa olleet. Ilmoittauduthan siis vain, jos olet saanut kutsun sähköpostiisi.

Päivän tavoittena on tarjota osallistujille ohjausta ja tukea seuraavalle etapille oman johtajuuden polulla sekä ryhmän tuomaa vertaistukea ammatilliseen oppimiseen ja kehittymiseen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
17.03.2020 09:00
Picture

Myötätunto ja empatia varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen arjessa

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen kasvatus- ja opetushenkilökunnalle.

Koko päivän koulutus, joka rakentuu luento-osuudesta ja “hands in” -työpajoista, sisältönään:

- Uusin tutkimustieto myötätunnosta ja empatiasta

- Menetelmiä, toiminnallisuutta ja työkaluja arjen tilanteisiin. Tarkastelemme miten tunnistaa ja vahvistaa jo toimivia myötätuntokulttuurin aineksia omassa työssä sekä miten rakentaa toimivaa myötätuntokulttuuria myös arjen haastavissa tilanteissa

- Tarkastelemme myötätuntoa myös inkluusion ja kulttuurisen moninaisuuden näkökulmasta

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
18.03.2020 09:00
Picture

Oppilaat ympäristötoimijoina – osallistava ympäristökasvatus perusopetuksessa

Koulutus on suunnattu perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Mitkä ovat kestävän elämäntavan olennaiset osa-alueet perusopetuksessa? Miten toteutetaan osallistavaa ympäristökasvatusta monialaisesti? Miten oppilaiden ympäristötoimijuutta tuetaan? Tästä koulutuspäivästä saat ajankohtaista, tutkittua tietoa sekä työkaluja toiminnallisen ja osallistavan ympäristökasvatuksen toteuttamiseen perusopetuksessa.

Päivän aikana pureudumme mm. seuraaviin aiheisiin:

- Mikä osallisuuden rooli on ympäristökasvatuksessa?

- Miten osallisuutta tuetaan peruskoulun ympäristötyössä?

- Mitkä ovat kestävän elämäntavan keskeiset ulottuvuudet koulussa?

- Miten rakentaa innostava ja vaikuttava monialainen oppimiskokonaisuus teeman ympärille?

- Miten tehdä toiminnasta toivoa rakentavaa?

 

Kouluttajana toimii ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF.

Monitoimitalo13 ulko-ovet avautuvat klo 8.15. Koulutuksessa tarjotaan aamukahvi/tee ja pieni suolainen sekä iltapäiväkahvi/tee.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
24.03.2020 09:00
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn varhaiskasvatuksessa

AVEKKI tulee sanoista

Aggressio, Vuorovaikutus, Ennaltaehkäisy ja hallinta, Koulutus, Kehittäminen, Integrointi

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

AVEKKI –toimintatapamalli on prosessi, ammatillisten toimintojen sarja alkaen ennakoinnista edeten hallinnan kautta jälkiselvittelyyn ja siitä oppimiseen. Tilanteiden ennakointi perustuu työntekijän aktiiviseen läsnäoloon ja ympäristön havainnointiin.

Tavoitteet:

- tietää Avekki -toimintatapamallin keskeiset toimintaperiaatteet

- oppii havaitsemaan lapsen tunnetilassa tapahtuvia muutoksia ja omaa käyttäytymistään ja siten ennakoimaan uhka- ja väkivaltatilanteita

- kiinnostuu ja innostuu pohtimaan omaa toimintaa eriasteisissa uhkaavissa tilanteissa

- tutustuu Avekki –toimintatapamallissa kehitettyyn Väkivaltatilanteiden luokitukseen ja saa valmiuksia käyttää sitä apuvälineenä lapsen eriasteisissa ongelmatilanteissa

Huom. Koulutukseen sisältyy aamukahvi (15min) ja lounastauko 45min. Koulutus alkaa klo 9.15. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
24.03.2020 09:00
Picture

iPad pedagogisena välineenä

iPad on välineenä tuttu, mutta mistä saisi pedagogisia ideoita ja käytännön esimerkkejä, jotka voi suoraan hyödyntää oppilaiden kanssa? Luokanopettajille suunnatussa iPad pedagogisena välineenä koulutuksessa pääset harjoittelemaan käytännössä, kuinka iPadia voidaan käyttää opetuksessa ja oppimisessa. Tutustut sovelluksiin ja työskentelytapoihin, jotka tukevat monipuolista oppimista ja TVT:n hyödyntämistä.

Koulutuspäivät sisältää mm.:

Kuinka voin hyödyntää parhaita (ilmaisia) sovelluksia, joissa oppilas on aktiivisessa, tuottavassa roolissa. Mitä hyötyä on tablet-laitteiden käytöstä opetuksessa ja mitä onnistunut oppimiskokemus vaatii. Mitä mahdollisuuksia tablet-laitteet tuovat opetuksen pedagogiikkaan ja oppimiseen. Harjoitellaan käytännönläheisin esimerkein oppimismateriaalin tuottamista ja iPadin pedagogista käyttöä.

Kouluttajana toimii opettaja / Apple Education Trainer Janne Nissinen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
25.03.2020 09:00
21.04.2020 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
26.03.2020 13:15
02.04.2020 13:15
16.04.2020 13:15
Picture

Osaamista ja innostusta työhön 2020

28.3.2020 klo 9.00-15.15

Hyvinvointia, ideoita ja vinkkejä aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan ohjaajille.

Lue lisää ja osallistu

28.03.2020 09:00
Picture

Draaman työkaluja globaalikasvatukseen

Kiinnostaako draaman käyttö osana opetustyötä? Koulutuksessa kokeillaan draama- ja osallistavia menetelmiä, joiden avulla voidaan harjoitella toisen asemaan eläytymistä, erilaisten näkökulmien ottamista ja ongelmanratkaisutaitoja. Harjoitteiden avulla tarinat maailmalta, yhdenvertaisuus ja rauhankasvatus ovat helpommin lähestyttävissä oppilaiden kanssa. Aiempaa kokemusta draaman käytöstä et tarvitse. Koulutuksesta saat mukaasi materiaalipaketin.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
02.04.2020 13:00
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - käytännön ratkaisuja arjen tilanteisiin ja työssä jaksamiseen

Kaikille kasvatus- ja opetusalan työntekijöille sopivan kaksipäiväisen koulutuksen sisältöjä ovat:

- Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen

- Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy

- Oppia uusia tapoja kohdata haasteita/pulmatilanteita

- Kokemusten jakaminen, vertaisyhteisöjen kehittäminen ja jaksamisen tukeminen

- Työssä uudistumien, työn ilon vahvistaminen

Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
15.04.2020 08:30
13.05.2020 08:30
Picture

Pirkanmaan kasvatus- ja opetusalan johtajien kevätseminaari 2020

Tervetuloa Yyteriin kasvatus- ja opetusalan johtajien kevätseminaariin! Seminaarissa kohtaavat lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen polun johtajat varhaiskasvatuksesta lukioon. Luvassa on tuttuun tapaan ammatillista kehittymistä, verkostoitumista ja virkistystä. Ohjelmaan sisältyvät ruokailut ja aktiviteetit.

Varaa itsellesi kuljetus (jos sellaisen tarvitset), itsellesi sopiva huonetyyppi (huomioi että jos valitset 1 hh, maksat itse huonetyyppien erotuksen 30€ sisäänkirjautuessasi) sekä mieleinen iltapäiväaktiviteetti.

HUOM! Kyseessä on kutsuseminaari. Alla alustava seminaariohjelma, joka täsmentyy.

 

Keskiviikko 15.4.2020

10.00-10.30 Aamukahvit kokoustilassa ja tervetulosanat

10.30-12.00 Megatrendit ja koulutuskentän uusiutuminen, Mikko Dufva, johtava asiantuntija, ennakointi,Sitra

12.00-13.00 Lounas noutopöydästä (ja majoittuminen)

13.00-14.30 Luottamus johtamisessa sekä tiimien ja työyhteisöjen rakentamisessa ja kehittämisessä, Kirsimarja Blomqvist, tietojohtamisen professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

14.30-15.00 Iltapäiväkahvit ravintolassa

15.00-16.00 Strateginen- ja tiedolla johtaminen ja autonomia, Minna Branders, hallintotieteiden tohtori, Maanpuolustuskorkeakoulu

16.00-19.00 Majoittuminen, virkistysaktiviteetit ja omaa aikaa

19.00 Yhteisillallinen ja Yyteri House Band esiintyy yökerhossa (avoinna klo 21-02.30)

                          

Torstai 16.4.2020

06.30-08.45 Aamiainen tarjolla omaan tahtiin

09.00-10.45 Joustavat pedagogiset ympäristöt ja toimintakulttuurin muutos, Pasi Majasaari. Kommenttipuheenvuorot.

10.45-12.30 Mahdollisuus kuntakohtaisiin kokouksiin sekä pop-up esittelypisteitä

11.30-12.30 Lounas (ja huoneiden luovuttaminen klo 12 mennessä)

12.30-14.00 Omien ajatusten voima, ajattelutaidot, kyky heittäytyä ja ottaa käyttöön omat vahvuudet, asenne & rohkeus, elinikäinen oppiminen, itsensä haastaminen ja ylittäminen, Minna Tervamäki

14.00 Lähtökahvit

14.30 Kotimatkalle

Lue lisää ja osallistu

15.04.2020 10:00
Picture

Fysiikan ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
16.04.2020 13:15
Picture

Lasten mindfulness-ohjaamisen perusteet

Kaksi koulutuspäivää sisältävällä kurssilla opitaan mindfulness-menetelmän perusteet, runsaasti erilaisia lasten mindfulness-harjoituksia, niiden ohjaamisen tärkeimmät erityistekijät ja mindfulness-harjoitusten hyötyjä lapsille. Opimme ohjaamaan erilaisia ryhmiä ja ratkaisemaan sen, minkälaisia harjoituksia teemme kunkin ryhmän kanssa. Harjoittelu on omakohtaista ja kokemuksellista, koska mindfulness hahmottuu omien oivallusten kautta. Opiskelu vaihtelee mielekkäästi harjoitteiden tekemisen ja teorian välillä. Osallistujat voivat jo kurssin aikana suunnitella kokonaisuuksia omia ryhmiään ajatellen. 

Koulutus on suunnattu lasten parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen ja opetusalan ammattilaisille.

Kouluttajana toimii tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, FM Elina Kauppila.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
17.04.2020 09:00
24.04.2020 09:00
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn perusopetuksessa

AVEKKI tulee sanoista

Aggressio, Vuorovaikutus, Ennaltaehkäisy ja hallinta, Koulutus, Kehittäminen, Integrointi

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

AVEKKI –toimintatapamalli on prosessi, ammatillisten toimintojen sarja alkaen ennakoinnista edeten hallinnan kautta jälkiselvittelyyn ja siitä oppimiseen. Tilanteiden ennakointi perustuu työntekijän aktiiviseen läsnäoloon ja ympäristön havainnointiin.

Tavoitteet:

- tietää Avekki -toimintatapamallin keskeiset toimintaperiaatteet

- oppii havaitsemaan lapsen tunnetilassa tapahtuvia muutoksia ja omaa käyttäytymistään ja siten ennakoimaan uhka- ja väkivaltatilanteita

- kiinnostuu ja innostuu pohtimaan omaa toimintaa eriasteisissa uhkaavissa tilanteissa

- tutustuu Avekki –toimintatapamallissa kehitettyyn Väkivaltatilanteiden luokitukseen ja saa valmiuksia käyttää sitä apuvälineenä lapsen eriasteisissa ongelmatilanteissa

Huom. Koulutukseen sisältyy aamukahvi (15min) ja lounastauko 45min. Koulutus alkaa klo 9.15. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
20.04.2020 09:00
Picture

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 22.4. klo 9-12 ryhmä C (Valkeakoski, Akaa, Pälkäne, Kangasala, Urjala), paikka auki, Tomi Lamppula

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 22.4. klo 9-12 ryhmä C (Valkeakoski, Akaa, Pälkäne, Kangasala, Urjala), paikka auki, Tomi Lamppula

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
22.04.2020 09:00
Picture

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 22.4. klo 12-15 ryhmä A (Ikaalinen, Parkano, Ruovesi, Kihniö), paikka auki, Olli-Pekka Ahtiainen

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 22.4. klo 12-15 ryhmä A (Ikaalinen, Parkano, Ruovesi, Kihniö), paikka auki, Olli-Pekka Ahtiainen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
22.04.2020 12:00
Picture

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 23.4. klo 9-12 ryhmä D (Lempäälä, Nokia, Sastamala, Vesilahti), paikka auki, Tomi Lamppula

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 23.4. klo 9-12 ryhmä D (Lempäälä, Nokia, Sastamala, Vesilahti), paikka auki, Tomi Lamppula

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
23.04.2020 09:00
Picture

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 23.4. klo 12-15 ryhmä B (Tampere, Tre Kristillinen koulu, Ylöjärvi, Orivesi, Pirkkala), paikka auki, Olli-Pekka Ahtiainen

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 23.4. klo  12-15 ryhmä B (Tampere, Tre Kristillinen koulu, Ylöjärvi, Orivesi, Pirkkala), paikka auki, Olli-Pekka Ahtiainen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
23.04.2020 12:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen ja kielen rikkaaseen maailmaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
23.04.2020 13:15
07.05.2020 13:15
14.05.2020 13:15
Picture

Hyvinvoiva koululainen – lapsi- ja perhelähtöisen kokonaiskoulupäivän kehittäminen Pirkanmaalla –hankkeen koulutuspäivä 29.4.2020 klo 9-15

HYVINVOIVA KOULULAINEN – lapsi- ja perhelähtöisen kokonaiskoulupäivän kehittäminen Pirkanmaalla

Hankkeessa on kumppaneina 18 kuntaa/koulutuksen järjestäjää, joiden roolina on yhteistyössä kehittää paikalliset olosuhteet huomioivaa lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa koulupäivää sekä sitä kautta parantaa lasten ja perheiden hyvinvointia. Koulutuksessa osallistujilla on mahdollisuus päästä keskustelemaan eri näkökulmista omista hankkeistaan ja saada tukea sekä sparrausta kehittämistoimintaansa.

Koulutuspäivä on tarkoitettu osahankkeiden käytännön vastuuhenkilöille ja koordinaattoreille.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
29.04.2020 09:00
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn perusopetuksessa

AVEKKI tulee sanoista

Aggressio, Vuorovaikutus, Ennaltaehkäisy ja hallinta, Koulutus, Kehittäminen, Integrointi

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

AVEKKI –toimintatapamalli on prosessi, ammatillisten toimintojen sarja alkaen ennakoinnista edeten hallinnan kautta jälkiselvittelyyn ja siitä oppimiseen. Tilanteiden ennakointi perustuu työntekijän aktiiviseen läsnäoloon ja ympäristön havainnointiin.

Tavoitteet:

- tietää Avekki -toimintatapamallin keskeiset toimintaperiaatteet

- oppii havaitsemaan lapsen tunnetilassa tapahtuvia muutoksia ja omaa käyttäytymistään ja siten ennakoimaan uhka- ja väkivaltatilanteita

- kiinnostuu ja innostuu pohtimaan omaa toimintaa eriasteisissa uhkaavissa tilanteissa

- tutustuu Avekki –toimintatapamallissa kehitettyyn Väkivaltatilanteiden luokitukseen ja saa valmiuksia käyttää sitä apuvälineenä lapsen eriasteisissa ongelmatilanteissa

Huom. Koulutukseen sisältyy aamukahvi (15min) ja lounastauko 45min. Koulutus alkaa klo 9.15. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
11.05.2020 09:00
Picture

Kutsu leikkiin 1-3v

Leikin merkitystä on korostettu aina, mutta millainen on aikuisen rooli leikissä ja mitä aikuinen voi tehdä lasten leikin hyväksi taaperoryhmässä? Pienten lasten leikki tarvitsee tuekseen aikuista, jotta leikki voi kukoistaa myös lasten omana toimintana. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Kutsu leikkiin -koulutuspäivä tarjoaa aikuisille välineitä lasten leikin tukemiseen 1-3-vuotiaiden lasten tarpeet ja leikin ominaispiirteet huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
12.05.2020 09:00
Picture

Kutsu leikkiin 3-6v

Leikin merkitystä on korostettu aina, mutta millainen on aikuisen rooli leikissä ja mitä aikuinen voi tehdä lasten leikin hyväksi taaperoryhmässä? Pienten lasten leikki tarvitsee tuekseen aikuista, jotta leikki voi kukoistaa myös lasten omana toimintana. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Kutsu leikkiin -koulutuspäivä tarjoaa aikuisille välineitä lasten leikin tukemiseen 3-6 -vuotiaiden lasten tarpeet ja leikin ominaispiirteet huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
14.05.2020 09:00
Picture

Pirkanmaan Kikatus -verkoston työpajailtapäivä: toiminnallisuutta kieltenopetukseen

Tervetuloa hakemaan uusia ideoita kielenopetuksen varhentamiseen! Iltapäivän aikana pääsemme kokeilemaan työpajoissa kielenopetuksen varhentamisen hyväksi havaittuja käytänteitä. Iltapäivän aikana on mahdollisuus osallistuja neljään työpajaan;  liikunta- ja musiikkipajaan, askartelupajaan, draama- ja leikkipajaan sekä peli- ja iPad-pajaan. Koulutus on maksuton ja soveltuu sekä uusille että jo kokeneille kielten varhentajille, niin kielenopettajille kuin luokanopettajille, esiopettajille ja varhaiskasvattajille. 

 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
26.05.2020 12:00
Picture

Pirkanmaan Kikatus -verkoston työpajailtapäivä: toiminnallisuutta kieltenopetukseen

Tervetuloa hakemaan uusia ideoita kielenopetuksen varhentamiseen! Iltapäivän aikana pääsemme kokeilemaan työpajoissa kielenopetuksen varhentamisen hyväksi havaittuja käytänteitä. Iltapäivän aikana on mahdollisuus osallistuja neljään työpajaan;  liikunta- ja musiikkipajaan, askartelupajaan, draama- ja leikkipajaan sekä peli- ja iPad-pajaan. Koulutus on maksuton ja soveltuu sekä uusille että jo kokeneille kielten varhentajille, niin kielenopettajille kuin luokanopettajille, esiopettajille ja varhaiskasvattajille. 

 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
26.08.2020 12:00