Koulutukset

Koulutukset

Täällä voit selata Osakkeen koulutuksia ja tapahtumia. Koulutukset näkyvät janalla aikajärjestyksessä. Voit myös rajata hakua, tai hakea tietoa koulutuksen nimellä.

HUOM! Tämänhetkisen koronatilanteen vuoksi kaikki Tampereen seudun Osakkeen koulutukset ja tapahtumat keväältä siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan tai järjestetään verkkokoulutuksena.


Muistathan myös, että tykkäämällä  Osakkeesta Facebookissa uusimmat koulutukset ja tapahtumat ovat helposti ulottuvillasi!

Osakkeen koulutuksiin osallistuminen
Koulutukset on tarkoitettu Osakkeen verkoston henkilöstölle.
Osake ei kustanna osallistujien mahdollisia sijais- tai matkakuluja.
Koulutuksissa tarjotaan pääsääntöisesti kahvi/tee sekä pieni suolainen/makea. Lounaat ovat omakustanteisia.
Voit ilmoittautua koulutuksiin, kun olet kirjautunut järjestelmään.

Picture

”Kyllä tästä selvitään” – ymmärrystä ja keinoja erilaisten oppijoiden arkeen

Koulutuksen kohderyhmä: luokanopettajat

Koulutuksen tavoitteet:

Lisätä luokanopettajien osaamista liittyen tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin (mm. kielelliset vaikeudet ja matematiikan pulmat, adhd, autismin kirjo, haastava käyttäytyminen)

Monipuolistaa luokanopettajien pedagogisia menetelmiä, joilla voi vastata monenlaisiin tarpeisiin

Vahvistaa opettajien yhteistyötä ja osaamisen jakamista

Tukea työssäjaksamista

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
28.01.2020 09:00
19.02.2020 09:00
08.04.2020 14:00
Picture

Tuunaa Tuntisi! 2020

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Tuunaa tuntisi!-tapahtuma järjestetään la 8.2.2020 Tredun Sammonkadun toimipisteessä (Sammonkatu 45). Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Tapahtumassa on kiinnostavien ja käytännöllisten työpajojen lisäksi ajankohtaisia puheenvuoroja mm. arvioinnin ja teknologian yhteensovittamisesta ja hyödyntämisestä. Tapahtuman verkkolähetykseen voit ilmoittautua: www.webropol.com/ep/tuunaatuntisi2020

Tutustu pajoihin klikkaamalla ruutua, jolloin saat esiin pajan esittelytekstin, kohderyhmän ja kouluttajatiedot. Ilmoittautuminen tapahtuu painamalla "Osallistu" painiketta, jolloin ruudun väri muuttuu. Valitse itsellesi sopivat pajat sekä aamupäivälle että iltapäivälle. Omakustanteinen ruokailu järjestetään klo 11.30-12.30 Tredun lounasravintolassa.

Tuunaa tuntisi! 2020 ohjelma

9.00-9.10 Tervetulosanat

9.10-10.00 Kivikautinen oppiminen ja digitaalinen opettajuus, Pekka Peura, FM

10.00-11.30 Valitsemasi työpaja 1 (90min.)

11.30-12.30 Ruokailu (omakustanteinen)

12.30-14.00 Valitsemasi työpaja 2  (90min.)

14.15-14.45 Arvioinnin yhdenvertaistaminen opetussuunnitelman avulla. Miten palveluiden ja sovellusten integrointi voi tukea arviointityötä? Markus Humaloja, KM

14.45-15.00 Päätös

Lue lisää ja osallistu

08.02.2020 09:00
Picture

Etelä-Pirkanmaan alueen tutortapaaminen

HUOM! Kyseessä on kutsutapaaminen, joten ilmoittauduthan vain, jos olet saanut sähköpostiisi kutsun. Mikäli et ole saanut kutsua, mutta sinun tulisi mielestäsi osallistua tapaamiseen, niin ota ensin yhteyttä aluetutor Teemu Kariniemeen (p. 040 335 6232).

Tapaaminen on suunnattu Pirkanmaan tutoropettajat 2 -hankkeen eteläisen alueen ja eteläisen alueen kuntien tutoropettajille  ja/tai Pirkanmaan tutoropettajat2 -hankkeen yhteyshenkilöille. Eteläiseen alueseen kuuluvat Akaa, Lempäälä, Punkalaidun, Urjala, Valkeakoski ja Tampereen Steinerkoulu.

Tapaamisessa verkostoidutaan ja kouluttaudutaan ajankohtaisten teemojen äärellä. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
04.03.2020 12:00
Picture

Lukion matematiikan ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
05.03.2020 12:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen ja kielen rikkaaseen maailmaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
05.03.2020 13:15
12.03.2020 13:15
20.05.2020 13:30
Picture

Yläkoulujen MOK-päivä // Pirkanmaan lukioiden tutoropettajien koulutuspäivä

Tapahtuma on suunnattu Pirkanmaan lukioiden tutoropettajat –hankkeen tutoropettajille sekä yläkoulujen opettajille ja rehtoreille. Tapahtumassa on sekä kaikille yhteisiä osuuksia, että erikseen yläkouluille ja erikseen lukioille suunnattuja osuuksia. 

Tapahtuma on osa Pirkanmaan tutoropettajat2 sekä Pirkanmaan lukioiden tutoropettajat -hankkeita. Tilaisuudessa tarjotaan aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi.

 Päivän aikana/ yläkoulut

-  saat ideoita ja tukea monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen

Päivän aikana/ lukiot

- saat ideoita ja tukea monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen

- mahdollisuuden kuulla muiden lukioiden tutorhankkeen puitteissa kehittämistä hyvistä käytännöistä

- mahdollisuuden kuulla ja keskustella uuden LOPS:n ja lukiolain vaatimuksista lukioiden erityisopetukselle

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
06.03.2020 08:30
Picture

Osallistavaa ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa

Mitkä ovat kestävän elämäntavan olennaiset osa-alueet varhaiskasvatuksessa? Miten lasten ympäristötoimijuutta tuetaan? Tästä koulutuspäivästä saat ajankohtaista, tutkittua tietoa sekä työkaluja toiminnallisen ja osallistavan ympäristökasvatuksen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa.

Päivän aikana pureudumme mm. seuraaviin aiheisiin:

- Mikä osallisuuden rooli on ympäristökasvatuksessa?

- Miten osallisuutta tuetaan varhaiskasvatuksen ympäristötyössä?

- Mitkä ovat kestävän elämäntavan keskeiset ulottuvuudet varhaiskasvatuksessa?

- Miten tehdä toiminnasta innostavaa ja vaikuttavaa sekä toivoa rakentavaa?

 

Kouluttajana toimii ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija, varhaiskasvatuksen opettaja, Sanna Koskinen, WWF.

Monitoimitalo13 ulko-ovet avautuvat klo 8.15. Koulutuksessa tarjotaan aamukahvi/tee ja pieni suolainen sekä iltapäiväkahvi/tee.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
10.03.2020 09:00
Picture

Lukion opinto-ohjaajien ainetiimin tapaaminen

Lukion opinto-ohjaajien tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
11.03.2020 08:30
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn varhaiskasvatuksessa

AVEKKI tulee sanoista

Aggressio, Vuorovaikutus, Ennaltaehkäisy ja hallinta, Koulutus, Kehittäminen, Integrointi

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

AVEKKI –toimintatapamalli on prosessi, ammatillisten toimintojen sarja alkaen ennakoinnista edeten hallinnan kautta jälkiselvittelyyn ja siitä oppimiseen. Tilanteiden ennakointi perustuu työntekijän aktiiviseen läsnäoloon ja ympäristön havainnointiin.

Tavoitteet:

- tietää Avekki -toimintatapamallin keskeiset toimintaperiaatteet

- oppii havaitsemaan lapsen tunnetilassa tapahtuvia muutoksia ja omaa käyttäytymistään ja siten ennakoimaan uhka- ja väkivaltatilanteita

- kiinnostuu ja innostuu pohtimaan omaa toimintaa eriasteisissa uhkaavissa tilanteissa

- tutustuu Avekki –toimintatapamallissa kehitettyyn Väkivaltatilanteiden luokitukseen ja saa valmiuksia käyttää sitä apuvälineenä lapsen eriasteisissa ongelmatilanteissa

Huom. Koulutukseen sisältyy aamukahvi (15min) ja lounastauko 45min. Koulutus alkaa klo 9.15. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
12.03.2020 09:00
Picture

Rehtori digiajan johtajana

Koulutus on suunnattu koulujen rehtoreille, johtoryhmille ja muille johtamisen digitaalisista työvälineistä kiinnostuneille.

Ota mukaan oma tietokonesi. Voit asentaa Teamsin työpöytäversion omalle laitteellesi jo ennen koulutusta.

Viimeiset vuodet ovat olleet koulujen toimintakulttuurin kehittämisen suhteen vauhdikkaita. Opetussuunnitelmauudistus kaikkine osa-alueineen on täyttänyt koulujen henkilökunnan kädet työllä. Kiire, riittämättömyys ja ajan puute tuntuvat kuvaavan yhä useamman arkipäivää. Ehkä emme ole vielä onnistuneet luopumaan vanhoista tavoista, jotta uusille asioille olisi tilaa. Aikaahan me emme saa kalenteriimme lisää, mutta miten voisimme tehdä työtämme toisella tavalla? Missä asioissa voisimme hyödyntää esimerkiksi digitalisaation mahdollisuuksia? Miten voisimme vapauttaa kallisarvoista työaikaa siihen, missä sitä eniten tarvitaan – koulun aikuisten väliseen vuorovaikutukseen, pitkäjänteiseen suunnittelutyöhön ja oppilaiden kohtaamiseen? Monet digitaaliset työkalut ovat kehittyneet siihen pisteeseen, että meillä on niiden avulla aidosti mahdollisuus digitalisoida koulun rutiininomaisia työsuoritteita ja tehostaa omaa työtämme. 

Valmennuspäivä rakentuu teoriaosuudelle, keskustelulle, konkreettisille esimerkeille sekä koulun omalle kehittämistyölle. Aamupäivän osuudessa sinulla on mahdollisuus kuulla kollegoittesi ajatuksia koulun johtamisesta ja kehittämisestä sekä käynnistää oman koulun pitkäjänteinen digistrategian työstäminen. Iltapäivän aikana keskitymme toimiviksi todettuihin kehittämisen työkaluihin, käytännön vinkkeihin, hyväksi havaittuihin käytänteisiin ja oman koulun Teams-kokonaisuuden luontiin. 

 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
13.03.2020 09:00
Picture

Draaman työkaluja globaalikasvatukseen

Kiinnostaako draaman käyttö osana opetustyötä? Koulutuksessa kokeillaan draama- ja osallistavia menetelmiä, joiden avulla voidaan harjoitella toisen asemaan eläytymistä, erilaisten näkökulmien ottamista ja ongelmanratkaisutaitoja. Harjoitteiden avulla tarinat maailmalta, yhdenvertaisuus ja rauhankasvatus ovat helpommin lähestyttävissä oppilaiden kanssa. Aiempaa kokemusta draaman käytöstä et tarvitse. Koulutuksesta saat mukaasi materiaalipaketin.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
02.04.2020 13:00
Picture

Opetus- ja kasvatusalan johtotehtäviin orientoivat opinnot – Ohjausta ja tukea seuraavalle etapille oman johtajuuden polulla (varhaiskasvatus)

HUOM! Koulutukseen on kutsuttu lukukaudella 2018-2019 opetus- ja kasvatusalan johtotehtäviin orientoivissa opinnoissa olleet. Ilmoittauduthan siis vain, jos olet saanut kutsun sähköpostiisi.

Koulutuksen tavoittena on tarjota osallistujille ohjausta ja tukea seuraavalle etapille oman johtajuuden polulla sekä ryhmän tuomaa vertaistukea ammatilliseen oppimiseen ja kehittymiseen. Koulutuksessa on mahdollista pohdiskella koronan aiheuttamaa kaikille haastavaa työtilannetta sekä etsiä yhdessä mahdollisia ratkaisuja ja uusia näkökulmia työhön.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
07.04.2020 14:00
Picture

Vuorovaikutus esi- ja alkuopetuksen verkko-opetuksessa

Verkkokoulutuksessa perehdytään tutkimusperustaisesti ja ennen muuta käytännönläheisesti vuorovaikutuksen toteuttamiseen verkko-opetuksessa. Millä keinoilla verkkotyöskentelyyn tuodaan vuorovaikutuksellisuutta niin, että se edistää oppimista? Koulutuksesta saat tietoa pedagogiseen suunnitteluun. Vuorovaikutuksen työkalut tulevat esille käytännön esimerkeissä, mutta koulutus antaa yksittäisiä työkaluja laajemman perspektiivin vuorovaikutuksen rooliin ja toteuttamiseen verkko-opetuksessa. Aihetta tarkastellaan oppilaiden ikätaso huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
14.04.2020 13:15
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - käytännön ratkaisuja arjen tilanteisiin ja työssä jaksamiseen

Kaikille kasvatus- ja opetusalan työntekijöille sopivan kaksipäiväisen koulutuksen sisältöjä ovat:

- Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen

- Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy

- Oppia uusia tapoja kohdata haasteita/pulmatilanteita

- Kokemusten jakaminen, vertaisyhteisöjen kehittäminen ja jaksamisen tukeminen

- Työssä uudistumien, työn ilon vahvistaminen

Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
15.04.2020 08:30
13.05.2020 08:30
Picture

Vuorovaikutus 3.-6. luokkien verkko-opetuksessa

Verkkokoulutuksessa perehdytään tutkimusperustaisesti ja ennen muuta käytännönläheisesti vuorovaikutuksen toteuttamiseen verkko-opetuksessa. Millä keinoilla verkkotyöskentelyyn tuodaan vuorovaikutuksellisuutta niin, että se edistää oppimista? Koulutuksesta saat tietoa pedagogiseen suunnitteluun. Vuorovaikutuksen työkalut tulevat esille käytännön esimerkeissä, mutta koulutus antaa yksittäisiä työkaluja laajemman perspektiivin vuorovaikutuksen rooliin ja toteuttamiseen verkko-opetuksessa. Aihetta tarkastellaan oppilaiden ikätaso huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
15.04.2020 13:15
Picture

Fysiikan ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
16.04.2020 13:15
Picture

Opetus- ja kasvatusalan johtotehtäviin orientoivat opinnot – Ohjausta ja tukea seuraavalle etapille oman johtajuuden polulla (perusopetus ja lukio)

HUOM! Koulutukseen on kutsuttu lukukaudella 2018-2019 opetus- ja kasvatusalan johtotehtäviin orientoivissa opinnoissa olleet. Ilmoittauduthan siis vain, jos olet saanut kutsun sähköpostiisi.

Koulutuksen tavoittena on tarjota osallistujille ohjausta ja tukea seuraavalle etapille oman johtajuuden polulla sekä ryhmän tuomaa vertaistukea ammatilliseen oppimiseen ja kehittymiseen. Koulutuksessa on mahdollista pohdiskella koronan aiheuttamaa kaikille haastavaa työtilannetta sekä etsiä yhdessä mahdollisia ratkaisuja ja uusia näkökulmia työhön.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
16.04.2020 14:00
Picture

Digiajan osaamisen päivitys 1 – Mediakulttuurin mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa?

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koko henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa otetaan yhdessä kokeillen ja tutustuen haltuun digiajan varhaiskasvatuksessa tarvittavia tietoja, taitoja ja välineitä.

Koulutuksen tarkoituksena on innostaa ja rohkaista esiopetuksen henkilöstöä ja varhaiskasvattajia ottamaan digiä hyödyntävät työtavat ja -välineet sekä mediakasvatus luontevasti osaksi lapsiryhmien toimintaa. Toiminnallisen työskentelyn kautta tutustutaan esim. Vasun uusiin käsitteisiin ja tavoitteisiin sekä lapsilähtöisiin ja osallistaviin menetelmiin, joilla Vasua voidaan toteuttaa lasten kanssa. Koulutus antaa tukea ja käytännön ohjausta myös varhaiskasvattajien omiin TVT-taitoihin ja arjen digivälineiden käyttöönottoon.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
17.04.2020 09:00
06.05.2020 09:00
Picture

Vuorovaikutus esi- ja alkuopetuksen verkko-opetuksessa

Verkkokoulutuksessa perehdytään tutkimusperustaisesti ja ennen muuta käytännönläheisesti vuorovaikutuksen toteuttamiseen verkko-opetuksessa. Millä keinoilla verkkotyöskentelyyn tuodaan vuorovaikutuksellisuutta niin, että se edistää oppimista? Koulutuksesta saat tietoa pedagogiseen suunnitteluun. Vuorovaikutuksen työkalut tulevat esille käytännön esimerkeissä, mutta koulutus antaa yksittäisiä työkaluja laajemman perspektiivin vuorovaikutuksen rooliin ja toteuttamiseen verkko-opetuksessa. Aihetta tarkastellaan oppilaiden ikätaso huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
20.04.2020 14:00
Picture

Vuorovaikutus 3.-6. luokkien verkko-opetuksessa

Verkkokoulutuksessa perehdytään tutkimusperustaisesti ja ennen muuta käytännönläheisesti vuorovaikutuksen toteuttamiseen verkko-opetuksessa. Millä keinoilla verkkotyöskentelyyn tuodaan vuorovaikutuksellisuutta niin, että se edistää oppimista? Koulutuksesta saat tietoa pedagogiseen suunnitteluun. Vuorovaikutuksen työkalut tulevat esille käytännön esimerkeissä, mutta koulutus antaa yksittäisiä työkaluja laajemman perspektiivin vuorovaikutuksen rooliin ja toteuttamiseen verkko-opetuksessa. Aihetta tarkastellaan oppilaiden ikätaso huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
21.04.2020 14:00
Picture

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 23.4. klo 9-12 ryhmä D (Lempäälä, Nokia, Sastamala, Vesilahti), paikka Stormin koulu, Stormin monipalvelukeskus, Stormintie 94 C, 38220 Sastamala , valmentaja Tomi Lamppula

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 23.4. klo 9-12 ryhmä D (Lempäälä, Nokia, Sastamala, Vesilahti), paikka Stormin koulu, Stormin monipalvelukeskus, Stormintie 94 C, 38220 Sastamala,  valmentaja Tomi Lamppula

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
23.04.2020 09:00
Picture

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 23.4. klo 12-15 ryhmä B (Tampere, Tre Kristillinen koulu, Ylöjärvi, Orivesi, Pirkkala), paikka auki, Olli-Pekka Ahtiainen

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 23.4. klo  12-15 ryhmä B (Tampere, Tre Kristillinen koulu, Ylöjärvi, Orivesi, Pirkkala), paikka auki, Olli-Pekka Ahtiainen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
23.04.2020 12:00
Picture

Digiajan ideakori varhaiskasvatuksessa

Koulutuksen kohderyhmä: Digiajan osaamisen päivitys -koulutuksiin osallistuneet varhaiskasvatuksen työntekijät sekä Diginautti-koulutuksen käyneet varhaiskasvatuksen työntekijät.

Koulutuksen sisältö ja tavoite: Koulutuksesta saat pedagogiseen digi-ideakoriisi runsaasti materiaalia lapsiryhmässä toteutettaviin pienempiin ja suurempiin projekteihin. Koulutus on toiminnallinen, kokeileva, ryhmätyöhön pohjautuva ja yhteisöllinen. Otamme myös haltuun uusia pedagogisesti hyväksi todettuja sovelluksia lasten kanssa työstettäväksi. Koulutuksessa yhdistetään ja edelleen kehitetään aiemmin järjestetyn Digiajan osaamisen päivitys -koulutusten sekä Tampereen Diginauttien koulutusten parhaita osia.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
23.04.2020 12:00
Picture

Vuorovaikutus 7.-9. luokkien verkko-opetuksessa

Verkkokoulutuksessa perehdytään tutkimusperustaisesti ja ennen muuta käytännönläheisesti vuorovaikutuksen toteuttamiseen verkko-opetuksessa. Millä keinoilla verkkotyöskentelyyn tuodaan vuorovaikutuksellisuutta niin, että se edistää oppimista? Koulutuksesta saat tietoa pedagogiseen suunnitteluun. Vuorovaikutuksen työkalut tulevat esille käytännön esimerkeissä, mutta koulutus antaa yksittäisiä työkaluja laajemman perspektiivin vuorovaikutuksen rooliin ja toteuttamiseen verkko-opetuksessa. Aihetta tarkastellaan oppilaiden ikätaso huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
23.04.2020 14:30
Picture

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 22.4. klo 9-12 ryhmä C (Valkeakoski, Akaa, Pälkäne, Kangasala, Urjala), paikka Urjalan yhtenäiskoulu, Tomi Lamppula

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 22.4. klo 9-12 ryhmä C (Valkeakoski, Akaa, Pälkäne, Kangasala, Urjala), paikka Urjalan yhtenäiskoulu, Tomi Lamppula

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
24.04.2020 09:00
Picture

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 22.4. klo 12-15 ryhmä A (Ikaalinen, Parkano, Ruovesi, Kihniö), paikka Ruovesi, Olli-Pekka Ahtiainen

Hyvinvoiva koululainen -ryhmävalmennus 22.4. klo 12-15 ryhmä A (Ikaalinen, Parkano, Ruovesi, Kihniö), paikka Ruovesi, Olli-Pekka Ahtiainen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
24.04.2020 12:00
Picture

Vuorovaikutus lukion verkko-opetuksessa

Verkkokoulutuksessa perehdytään tutkimusperustaisesti ja ennen muuta käytännönläheisesti vuorovaikutuksen toteuttamiseen verkko-opetuksessa. Millä keinoilla verkkotyöskentelyyn tuodaan vuorovaikutuksellisuutta niin, että se edistää oppimista? Koulutuksesta saat tietoa pedagogiseen suunnitteluun. Vuorovaikutuksen työkalut tulevat esille käytännön esimerkeissä, mutta koulutus antaa yksittäisiä työkaluja laajemman perspektiivin vuorovaikutuksen rooliin ja toteuttamiseen verkko-opetuksessa. Aihetta tarkastellaan oppilaiden ikätaso huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
27.04.2020 14:30
Picture

Digiajan osaamisen päivitys 2 – Varhaiskasvatuksen pedagogiikka näkyväksi!

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koko henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa syvennetään osallistujien mediapedagogista osaamista ja perehdytään yhdessä kokeillen sisällöntuottamisen, dokumentoinnin ja osaamisen jakamisen mahdollisuuksiin digiä hyödyntäen.

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa ja monipuolistaa esiopetuksen henkilöstön ja varhaiskasvattajien osaamista digin ja mediakasvatuksen huomioimisessa osana oman työyhteisön pedagogista arkea. Toiminnallisen työskentelyn kautta perehdytään osallistaviin ja innostaviin mediailmaisun, viestinnän ja sisällöntuottamisen muotoihin sekä osaamisen jakamiseen. Koulutus antaa tukea ja käytännön ohjausta myös varhaiskasvattajien omiin TVT-taitoihin sekä digivälineiden ja verkon monipuoliseen hyödyntämiseen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
28.04.2020 09:00
20.05.2020 09:00
Picture

Hyvinvoiva koululainen – lapsi- ja perhelähtöisen kokonaiskoulupäivän kehittäminen Pirkanmaalla –hankkeen koulutuspäivä 29.4.2020 klo 9-15

HYVINVOIVA KOULULAINEN – lapsi- ja perhelähtöisen kokonaiskoulupäivän kehittäminen Pirkanmaalla

Hankkeessa on kumppaneina 18 kuntaa/koulutuksen järjestäjää, joiden roolina on yhteistyössä kehittää paikalliset olosuhteet huomioivaa lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa koulupäivää sekä sitä kautta parantaa lasten ja perheiden hyvinvointia. Koulutuksessa osallistujilla on mahdollisuus päästä keskustelemaan eri näkökulmista omista hankkeistaan ja saada tukea sekä sparrausta kehittämistoimintaansa.

Koulutuspäivä on tarkoitettu osahankkeiden käytännön vastuuhenkilöille ja koordinaattoreille.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
29.04.2020 09:00
Picture

Tvv-tutoreiden verkostoitumistapaaminen

Kohderyhmä: HUOM! Kyseessä on kutsutapaaminen, joten ilmoittauduthan vain, jos olet saanut sähköpostiisi kutsun. Mikäli et ole saanut kutsua, mutta sinun tulisi mielestäsi osallistua tapaamiseen niin ota ensin yhteyttä aluetutor Liisi Vesikkoon (puhelin 044 486 1128). Tapaaminen on suunnattu Pirkanmaan seutukuntien tutoreille, jotka ovat kiinnostuneita tunne- ja vuorovaikutustadoista.

HUOM! Pirkanmaan tutoropettajat 2 -hanke ei korvaa muiden kuin em. hankkeen tutoropettajien sijais- ja matkakulut. Mikäli et ole Pirkanmaan tutoropettajat 2 -hankkeen tutoropettaja, varmista osallistumisesi mukaan lukien mahdollinen sijais- ja matkakulujen korvaus, etukäteen omasta kunnastasi.

 

OHJELMA:

Iltapäivän aikana jaetaan kokemuksia tvv-tutoroinneista ja kehitellään yhdessä tvv-tutorointia eteenpäin.

 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
29.04.2020 12:00
Picture

Digiajan ideakori varhaiskasvatuksessa

Koulutuksen kohderyhmä: Digiajan osaamisen päivitys -koulutuksiin osallistuneet varhaiskasvatuksen työntekijät sekä Diginautti-koulutuksen käyneet varhaiskasvatuksen työntekijät.

Koulutuksen sisältö ja tavoite: Koulutuksesta saat pedagogiseen digi-ideakoriisi runsaasti materiaalia lapsiryhmässä toteutettaviin pienempiin ja suurempiin projekteihin. Koulutus on toiminnallinen, kokeileva, ryhmätyöhön pohjautuva ja yhteisöllinen. Otamme myös haltuun uusia pedagogisesti hyväksi todettuja sovelluksia lasten kanssa työstettäväksi. Koulutuksessa yhdistetään ja edelleen kehitetään aiemmin järjestetyn Digiajan osaamisen päivitys -koulutusten sekä Tampereen Diginauttien koulutusten parhaita osia.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
07.05.2020 12:00
Picture

Lukion matematiikan ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
07.05.2020 12:30
Picture

Digiajan ideakori varhaiskasvatuksessa

Koulutuksen kohderyhmä: Digiajan osaamisen päivitys -koulutuksiin osallistuneet varhaiskasvatuksen työntekijät sekä Diginautti-koulutuksen käyneet varhaiskasvatuksen työntekijät.

Koulutuksen sisältö ja tavoite: Koulutuksesta saat pedagogiseen digi-ideakoriisi runsaasti materiaalia lapsiryhmässä toteutettaviin pienempiin ja suurempiin projekteihin. Koulutus on toiminnallinen, kokeileva, ryhmätyöhön pohjautuva ja yhteisöllinen. Otamme myös haltuun uusia pedagogisesti hyväksi todettuja sovelluksia lasten kanssa työstettäväksi. Koulutuksessa yhdistetään ja edelleen kehitetään aiemmin järjestetyn Digiajan osaamisen päivitys -koulutusten sekä Tampereen Diginauttien koulutusten parhaita osia.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
08.05.2020 12:00
Picture

Kutsu leikkiin 1-3v

Leikin merkitystä on korostettu aina, mutta millainen on aikuisen rooli leikissä ja mitä aikuinen voi tehdä lasten leikin hyväksi taaperoryhmässä? Pienten lasten leikki tarvitsee tuekseen aikuista, jotta leikki voi kukoistaa myös lasten omana toimintana. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Kutsu leikkiin -koulutuspäivä tarjoaa aikuisille välineitä lasten leikin tukemiseen 1-3-vuotiaiden lasten tarpeet ja leikin ominaispiirteet huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
12.05.2020 09:00
Picture

Kutsu leikkiin 3-6v

Leikin merkitystä on korostettu aina, mutta millainen on aikuisen rooli leikissä ja mitä aikuinen voi tehdä lasten leikin hyväksi taaperoryhmässä? Pienten lasten leikki tarvitsee tuekseen aikuista, jotta leikki voi kukoistaa myös lasten omana toimintana. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Kutsu leikkiin -koulutuspäivä tarjoaa aikuisille välineitä lasten leikin tukemiseen 3-6 -vuotiaiden lasten tarpeet ja leikin ominaispiirteet huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
14.05.2020 09:00
Picture

Erityisopettajien ainetiimin tapaaminen

Lukion erityisopettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
26.05.2020 12:30
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen ja kielen rikkaaseen maailmaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
20.08.2020 13:15
27.08.2020 13:15
03.09.2020 13:15
Picture

Myötätunto ja empatia varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen arjessa

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen kasvatus- ja opetushenkilökunnalle.

Koko päivän koulutus, joka rakentuu luento-osuudesta ja “hands in” -työpajoista, sisältönään:

- Uusin tutkimustieto myötätunnosta ja empatiasta

- Menetelmiä, toiminnallisuutta ja työkaluja arjen tilanteisiin. Tarkastelemme miten tunnistaa ja vahvistaa jo toimivia myötätuntokulttuurin aineksia omassa työssä sekä miten rakentaa toimivaa myötätuntokulttuuria myös arjen haastavissa tilanteissa

- Tarkastelemme myötätuntoa myös inkluusion ja kulttuurisen moninaisuuden näkökulmasta

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
25.08.2020 09:00
Picture

Pirkanmaan Kikatus -verkoston työpajailtapäivä: toiminnallisuutta kieltenopetukseen

Tervetuloa hakemaan uusia ideoita kielenopetuksen varhentamiseen! Iltapäivän aikana pääsemme kokeilemaan työpajoissa kielenopetuksen varhentamisen hyväksi havaittuja käytänteitä. Iltapäivän aikana on mahdollisuus osallistuja neljään työpajaan;  liikunta- ja musiikkipajaan, askartelupajaan, draama- ja leikkipajaan sekä peli- ja iPad-pajaan. Koulutus on maksuton ja soveltuu sekä uusille että jo kokeneille kielten varhentajille, niin kielenopettajille kuin luokanopettajille, esiopettajille ja varhaiskasvattajille. 

 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
26.08.2020 12:00
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn varhaiskasvatuksessa

AVEKKI tulee sanoista

Aggressio, Vuorovaikutus, Ennaltaehkäisy ja hallinta, Koulutus, Kehittäminen, Integrointi

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

AVEKKI –toimintatapamalli on prosessi, ammatillisten toimintojen sarja alkaen ennakoinnista edeten hallinnan kautta jälkiselvittelyyn ja siitä oppimiseen. Tilanteiden ennakointi perustuu työntekijän aktiiviseen läsnäoloon ja ympäristön havainnointiin.

Tavoitteet:

- tietää Avekki -toimintatapamallin keskeiset toimintaperiaatteet

- oppii havaitsemaan lapsen tunnetilassa tapahtuvia muutoksia ja omaa käyttäytymistään ja siten ennakoimaan uhka- ja väkivaltatilanteita

- kiinnostuu ja innostuu pohtimaan omaa toimintaa eriasteisissa uhkaavissa tilanteissa

- tutustuu Avekki –toimintatapamallissa kehitettyyn Väkivaltatilanteiden luokitukseen ja saa valmiuksia käyttää sitä apuvälineenä lapsen eriasteisissa ongelmatilanteissa

Huom. Koulutukseen sisältyy aamukahvi (15min) ja lounastauko 45min. Koulutus alkaa klo 9.15. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
04.09.2020 09:00
Picture

Lasten mindfulness-ohjaamisen perusteet

Kaksi koulutuspäivää sisältävällä kurssilla opitaan mindfulness-menetelmän perusteet, runsaasti erilaisia lasten mindfulness-harjoituksia, niiden ohjaamisen tärkeimmät erityistekijät ja mindfulness-harjoitusten hyötyjä lapsille. Opimme ohjaamaan erilaisia ryhmiä ja ratkaisemaan sen, minkälaisia harjoituksia teemme kunkin ryhmän kanssa. Harjoittelu on omakohtaista ja kokemuksellista, koska mindfulness hahmottuu omien oivallusten kautta. Opiskelu vaihtelee mielekkäästi harjoitteiden tekemisen ja teorian välillä. Osallistujat voivat jo kurssin aikana suunnitella kokonaisuuksia omia ryhmiään ajatellen. 

Koulutus on suunnattu lasten parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen ja opetusalan ammattilaisille.

Kouluttajana toimii tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, FM Elina Kauppila.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
07.09.2020 09:00
14.09.2020 09:00
Picture

Pirkanmaan kasvatus- ja opetusalan johtajien syysseminaari 2020

SEMINAARI ON VALITETTAVASTI TÄYNNÄ (johtuen hotellin majoituskapasiteetin täyttymisestä).

********************

Tervetuloa Porin Yyteriin kasvatus- ja opetusalan johtajien syysseminaariin! Kyseessä on kutsuseminaari. 

Seminaarissa kohtaavat lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen polun johtajat varhaiskasvatuksesta lukioon. Luvassa on tuttuun tapaan ammatillista kehittymistä, verkostoitumista ja virkistystä. Ohjelmaan sisältyvät ruokailut ja aktiviteetit.

Varaa itsellesi kuljetus (jos sellaisen tarvitset), itsellesi sopiva huonetyyppi (huomioithan: jos valitset 1 hh, maksat itse huonetyyppien erotuksen 30€ sisäänkirjautuessasi) sekä mieleinen iltapäiväaktiviteetti.

 

Tiistai 8.9.2020

10.00-10.30 Aamukahvit kokoustilassa ja tervetulosanat

10.30-12.00 Megatrendit 2020 ja tulevaisuuden osaamistarpeet, Mikko Dufva, tulevaisuusasiantuntija, Sitra

12.00-13.00 Lounas noutopöydästä (ja majoittuminen)

13.00-14.30 Luottamuksen dynamiikka ja rakentaminen tiimien ja verkostojen johtamisessa, Kirsimarja Blomqvist, professori (tietojohtaminen), Lappeenrannan teknillinen yliopisto

14.30-15.00 Iltapäiväkahvit ravintolassa

15.00-16.15 Strateginen johtaminen kompleksissa maailmassa, Minna Branders, hallintotieteiden tohtori /Maanpuolustuskorkeakoulu, Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos

16.15-19.00 Majoittuminen, virkistysaktiviteetit ja omaa aikaa

19.00 Yhteisillallinen ja Yyteri House Band esiintyy yökerhossa (avoinna klo 21-02.30)

                          

Keskiviikko 9.9.2020

06.30-08.45 Aamiainen tarjolla omaan tahtiin

09.00-10.45 Toimintakulttuurin muutos – joustava oppimisympäristöt, yhteisopettajuus ja joustava oppilasryhmittely, Pasi Majasaari, rehtori, Hämeenkylän koulu, Vantaa. Mukana kommenttipuheenvuoro: varhaiskasvatuksen näkökulma

10.45-12.30 Mahdollisuus kuntakohtaisiin kokouksiin sekä seudullisten hankkeiden pop-up esittelypisteitä

11.30-12.30 Lounas (ja huoneiden luovuttaminen klo 12 mennessä)

12.30-14.00 Ballerina power - tanssijan voimaantumiskeinot, tähtitanssija, koreografi Minna Tervamäki

14.00 Lähtökahvit

14.30 Kotimatkalle

Lue lisää ja osallistu

08.09.2020 10:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
10.09.2020 13:15
17.09.2020 13:15
24.09.2020 13:15
Picture

Osaamista ja innostusta työhön 2020

3.10.2020 klo 9.00-15.15

Hyvinvointia, ideoita ja vinkkejä aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan ohjaajille.

Lue lisää ja osallistu

03.10.2020 09:00
Picture

iPad pedagogisena välineenä

iPad on välineenä tuttu, mutta mistä saisi pedagogisia ideoita ja käytännön esimerkkejä, jotka voi suoraan hyödyntää oppilaiden kanssa? Luokanopettajille suunnatussa iPad pedagogisena välineenä koulutuksessa pääset harjoittelemaan käytännössä, kuinka iPadia voidaan käyttää opetuksessa ja oppimisessa. Tutustut sovelluksiin ja työskentelytapoihin, jotka tukevat monipuolista oppimista ja TVT:n hyödyntämistä.

Koulutuspäivät sisältää mm.:

Kuinka voin hyödyntää parhaita (ilmaisia) sovelluksia, joissa oppilas on aktiivisessa, tuottavassa roolissa. Mitä hyötyä on tablet-laitteiden käytöstä opetuksessa ja mitä onnistunut oppimiskokemus vaatii. Mitä mahdollisuuksia tablet-laitteet tuovat opetuksen pedagogiikkaan ja oppimiseen. Harjoitellaan käytännönläheisin esimerkein oppimismateriaalin tuottamista ja iPadin pedagogista käyttöä.

Kouluttajana toimii opettaja / Apple Education Trainer Janne Nissinen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
06.10.2020 09:00
27.10.2020 09:00
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn perusopetuksessa

AVEKKI tulee sanoista

Aggressio, Vuorovaikutus, Ennaltaehkäisy ja hallinta, Koulutus, Kehittäminen, Integrointi

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

AVEKKI –toimintatapamalli on prosessi, ammatillisten toimintojen sarja alkaen ennakoinnista edeten hallinnan kautta jälkiselvittelyyn ja siitä oppimiseen. Tilanteiden ennakointi perustuu työntekijän aktiiviseen läsnäoloon ja ympäristön havainnointiin.

Tavoitteet:

- tietää Avekki -toimintatapamallin keskeiset toimintaperiaatteet

- oppii havaitsemaan lapsen tunnetilassa tapahtuvia muutoksia ja omaa käyttäytymistään ja siten ennakoimaan uhka- ja väkivaltatilanteita

- kiinnostuu ja innostuu pohtimaan omaa toimintaa eriasteisissa uhkaavissa tilanteissa

- tutustuu Avekki –toimintatapamallissa kehitettyyn Väkivaltatilanteiden luokitukseen ja saa valmiuksia käyttää sitä apuvälineenä lapsen eriasteisissa ongelmatilanteissa

Huom. Koulutukseen sisältyy aamukahvi (15min) ja lounastauko 45min. Koulutus alkaa klo 9.15. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
23.10.2020 09:00
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn perusopetuksessa

AVEKKI tulee sanoista

Aggressio, Vuorovaikutus, Ennaltaehkäisy ja hallinta, Koulutus, Kehittäminen, Integrointi

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

AVEKKI –toimintatapamalli on prosessi, ammatillisten toimintojen sarja alkaen ennakoinnista edeten hallinnan kautta jälkiselvittelyyn ja siitä oppimiseen. Tilanteiden ennakointi perustuu työntekijän aktiiviseen läsnäoloon ja ympäristön havainnointiin.

Tavoitteet:

- tietää Avekki -toimintatapamallin keskeiset toimintaperiaatteet

- oppii havaitsemaan lapsen tunnetilassa tapahtuvia muutoksia ja omaa käyttäytymistään ja siten ennakoimaan uhka- ja väkivaltatilanteita

- kiinnostuu ja innostuu pohtimaan omaa toimintaa eriasteisissa uhkaavissa tilanteissa

- tutustuu Avekki –toimintatapamallissa kehitettyyn Väkivaltatilanteiden luokitukseen ja saa valmiuksia käyttää sitä apuvälineenä lapsen eriasteisissa ongelmatilanteissa

Huom. Koulutukseen sisältyy aamukahvi (15min) ja lounastauko 45min. Koulutus alkaa klo 9.15. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
12.11.2020 09:00
Picture

Lasten mindfulness-ohjaamisen perusteet

Kaksi koulutuspäivää sisältävällä kurssilla opitaan mindfulness-menetelmän perusteet, runsaasti erilaisia lasten mindfulness-harjoituksia, niiden ohjaamisen tärkeimmät erityistekijät ja mindfulness-harjoitusten hyötyjä lapsille. Opimme ohjaamaan erilaisia ryhmiä ja ratkaisemaan sen, minkälaisia harjoituksia teemme kunkin ryhmän kanssa. Harjoittelu on omakohtaista ja kokemuksellista, koska mindfulness hahmottuu omien oivallusten kautta. Opiskelu vaihtelee mielekkäästi harjoitteiden tekemisen ja teorian välillä. Osallistujat voivat jo kurssin aikana suunnitella kokonaisuuksia omia ryhmiään ajatellen. 

Koulutus on suunnattu lasten parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen ja opetusalan ammattilaisille.

Kouluttajana toimii tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, FM Elina Kauppila.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
23.11.2020 09:00
30.11.2020 09:00