Koulutukset

Koulutukset

Täällä voit selata Osakkeen koulutuksia ja tapahtumia. Koulutukset näkyvät janalla aikajärjestyksessä. Voit myös rajata hakua, tai hakea tietoa koulutuksen nimellä.


Muistathan myös, että tykkäämällä  Osakkeesta Facebookissa uusimmat koulutukset ja tapahtumat ovat helposti ulottuvillasi!

Osakkeen koulutuksiin osallistuminen
Koulutukset on tarkoitettu Osakkeen verkoston henkilöstölle.
Osake ei kustanna osallistujien mahdollisia sijais- tai matkakuluja.
Koulutuksissa tarjotaan pääsääntöisesti kahvi/tee sekä pieni suolainen/makea. Lounaat ovat omakustanteisia.
Voit ilmoittautua koulutuksiin, kun olet kirjautunut järjestelmään.

Picture

Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät

Yhden lukukauden mittainen koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstölle ja johdolle. 

HUOM! Koulutus toteutetaan koronasyistä aiemman ohjelman sijaan verkossa tapahtuvana etäkoulutuksena. Päivän tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautuneille lähetetään linkki koulutukseen.    

Tuntuuko kestävän tulevaisuuden ajatteleminen mahdottomalta? Koetko, että isot ja mutkikkaat ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja eriarvoisuuden kasvu, ovat liian isoja haasteita ratkaistaviksi? Tulevaisuuskuvamme voivat olla lannistavia globaalien ongelmien ja epätietoisuuden vallitessa, minkä vuoksi tarvitaan kykyä kuvitella vaihtoehtoisia ja kestävämpiä tulevaisuuksia, konkreetteja utopioita. Mutta mitä utopia tarkoittaa ekologisen kestävyyden, sukupuolten moninaisuuden tai kulutuskriittisyyden näkökulmista?  

Tässä koulutuksessa syvennetään omaa osaamista kestävän tulevaisuuden ydinteemoista ja tutustutaan koulutuksen teoreettisiin kehyksiin yhdessä tutkijoiden sekä kansalaisjärjestöjen globaalikasvattajien avulla. Näitä keskeisiä viitekehyksiä ovat: kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin malli, tulevaisuusajattelu, konkreetit utopiat sekä empatia ja myötätunto kestävyyteen liittyvänä ilmiöinä.  

MITÄ SAAT KOULUTUKSESTA? 

·       Tietoa monimutkaisista kestävyyskysymyksistä ja keinoja viedä kestävää systeemimuutosta käytäntöön. 

·       Menetelmiä tuoda tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuslukutaitoa osaksi kasvatusta ja koulutusta 

·       Työkaluja, joiden avulla kestävän tulevaisuuden tarkastelu ja rakentaminen toimijuuden kautta omassa yksikössä ja oppilaitoksessa on mahdollista 

·       Aikaa oman osaamisen kehittämiseen ja kollegoiden kohtaamiseen: yhdessä tekemällä saat varmuutta ja rohkeutta uudistaa kestävän tulevaisuuden kasvatusta 

Koulutuksessa hyödynnetään vertaisoppimista sekä osallistavia harjoituksia, joita voi soveltaa omassa työssään. Yhden lukukauden mittainen koulutus sisältää ennakkotehtävän, kolme verkko-opetuspäivää sekä projektityön toteutuksen omassa yksikössä tai oppilaitoksessa.  

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
22.09.2020 09:00
20.10.2020 09:00
08.12.2020 09:00
Picture

iPad pedagogisena välineenä

HUOM! Koulutus siirtyy verkkoon!

iPad on välineenä tuttu, mutta mistä saisi pedagogisia ideoita ja käytännön esimerkkejä, jotka voi suoraan hyödyntää oppilaiden kanssa? Luokanopettajille suunnatussa iPad pedagogisena välineenä koulutuksessa pääset harjoittelemaan käytännössä, kuinka iPadia voidaan käyttää opetuksessa ja oppimisessa. Tutustut sovelluksiin ja työskentelytapoihin, jotka tukevat monipuolista oppimista ja TVT:n hyödyntämistä.

Koulutuspäivät sisältää mm.:

Kuinka voin hyödyntää parhaita (ilmaisia) sovelluksia, joissa oppilas on aktiivisessa, tuottavassa roolissa. Mitä hyötyä on tablet-laitteiden käytöstä opetuksessa ja mitä onnistunut oppimiskokemus vaatii. Mitä mahdollisuuksia tablet-laitteet tuovat opetuksen pedagogiikkaan ja oppimiseen. Harjoitellaan käytännönläheisin esimerkein oppimismateriaalin tuottamista ja iPadin pedagogista käyttöä.

Kouluttajana toimii opettaja / Apple Education Trainer Janne Nissinen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
06.10.2020 13:00
27.10.2020 13:00
12.11.2020 13:00
Picture

Digiajan osaamisen päivitys 2 – Varhaiskasvatuksen pedagogiikka näkyväksi!

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koko henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa syvennetään osallistujien mediapedagogista osaamista ja perehdytään yhdessä kokeillen sisällöntuottamisen, dokumentoinnin ja osaamisen jakamisen mahdollisuuksiin digiä hyödyntäen.

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa ja monipuolistaa esiopetuksen henkilöstön ja varhaiskasvattajien osaamista digin ja mediakasvatuksen huomioimisessa osana oman työyhteisön pedagogista arkea. Toiminnallisen työskentelyn kautta perehdytään osallistaviin ja innostaviin mediailmaisun, viestinnän ja sisällöntuottamisen muotoihin sekä osaamisen jakamiseen. Koulutus antaa tukea ja käytännön ohjausta myös varhaiskasvattajien omiin TVT-taitoihin sekä digivälineiden ja verkon monipuoliseen hyödyntämiseen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
21.10.2020 09:00
11.11.2020 09:00
Picture

TAIDEKAARI: Rohkeutta ja välineitä tanssin opetukseen

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen (0-2 lk) henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa tavoitteena on löytää jokaiselle osallistujalle sopiva tapa hyödyntää tanssia lasten kanssa työskennellessä sekä välineitä lasten oman tanssi-ilmaisun löytymiseen ja vahvistamiseen. Koulutus tarjoaa runsaasti ohjausta ja kannustusta tanssin opetukseen ja käyttöön oman ryhmän kanssa luokkatilassa tai jumppasalissa. Osallistujat saavat käyttöönsä erilaisia tanssitehtäviä, ideoita tanssihetkien toteuttamiseen ja musiikkiehdotuksia.  

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
27.10.2020 15:00
03.11.2020 15:00
Picture

Hyvinvoiva koululainen – lapsi- ja perhelähtöisen kokonaiskoulupäivän kehittäminen Pirkanmaalla –hankkeen päätösseminaari ja koulutuspäivä 28.10.2020 klo 9-15 Tampere-talolla sekä hybridinä

HYVINVOIVA KOULULAINEN – lapsi- ja perhelähtöisen kokonaiskoulupäivän kehittäminen Pirkanmaalla

Hankkeessa on kumppaneina 18 kuntaa/koulutuksen järjestäjää, joiden roolina on yhteistyössä kehittää paikalliset olosuhteet huomioivaa lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa koulupäivää sekä sitä kautta parantaa lasten ja perheiden hyvinvointia. Koulutuksessa osallistujilla on mahdollisuus päästä keskustelemaan eri näkökulmista omista hankkeistaan ja saada tukea sekä sparrausta kehittämistoimintaansa.

Koulutuspäivä on tarkoitettu osahankkeiden kaikille toimijoille, johdolle, käytännön vastuuhenkilöille, työntekijöille ja koordinaattoreille.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
28.10.2020 09:00
Picture

Digiajan ideakori varhaiskasvatuksessa

HUOM! KOulutus on siirretty verkkoon. LInkki koulutukseen toimitetaan ilmoittautuneille.

Koulutuksen kohderyhmä: varhaiskasvatuksen työntekijät.

Koulutuksen sisältö ja tavoite: Koulutuksesta saat pedagogiseen digi-ideakoriisi runsaasti materiaalia lapsiryhmässä toteutettaviin pienempiin ja suurempiin projekteihin. Koulutus on toiminnallinen, kokeileva, ryhmätyöhön pohjautuva ja yhteisöllinen. Otamme myös haltuun uusia pedagogisesti hyväksi todettuja sovelluksia lasten kanssa työstettäväksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
28.10.2020 12:00
Picture

Oppilaat ympäristötoimijoina – osallistava ympäristökasvatus perusopetuksessa

HUOM! Koulutus on koronasyistä muutettu verkkokoulutukseksi. Ilmoittautuneille toimitetaan linkki lähempänä koulutuksen ajankohtaa.

Koulutus on suunnattu perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Tästä koulutuksesta saat ajankohtaista, tutkittua tietoa sekä työkaluja toiminnallisen ja osallistavan ympäristökasvatuksen toteuttamiseen perusopetuksessa.

Koulutuksen aikana pureudumme mm. seuraaviin aiheisiin:

- Mikä osallisuuden rooli on ympäristökasvatuksessa?

- Miten osallisuutta tuetaan peruskoulun ympäristötyössä?

- Mitkä ovat kestävän elämäntavan keskeiset ulottuvuudet koulussa?

- Miten tehdä toiminnasta toivoa rakentavaa?

 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
28.10.2020 12:30
Picture

TAKO-TAYS-alueen konsultaation ja ohjauksen kehittäminen

Koulutus on suunnattu esi- ja perusopetuksessa toimiville erityisopettajille. HUOM! Koulutukseen osallistujat nimetään kunnittain, joten ilmoittaudu vain, jos sinut on nimetty koulutukseen oman kuntasi edustajaksi.

Samansisältöiset koulutuskokonaisuudet toteutetaan kolmen maakunnan alueella:  Pirkanmaa 30 paikkaa, Kanta-Häme 20 paikkaa, Etelä-Pohjanmaa 25 paikkaa.

HUOMAATHAN ETTÄ Pirkanmaan henkilöstön ilmoittautuminen  tapahtuu tämän sivun alaosassa olevan OSALLISTU-painikkeen kautta. Pirkanmaan henkilöstön koulutukset ovat Tampereella 3.11.2020, 9.2.2021, 13.4.2021 ja viimeinen koulutuspäivä myöhemmin sovittavana aikana sekä kaikille yhteinen loppuseminaari syksyllä 2021.

HUOMAATHAN ETTÄ Kanta-Hämeen henkilöstön ilmoittautuminen tapahtuu tästä linkistä. Kanta-Hämeen henkilöstön koulutukset ovat Hämeenlinnassa 4.11.2020, 10.2.2021, 14.4.2021 ja viimeinen koulutuspäivä myöhemmin sovittavana aikana sekä kaikille yhteinen loppuseminaari syksyllä 2021.

HUOMAATHAN ETTÄ Etelä-Pohjanmaan henkilöstön ilmoittautuminen tapahtuu tästä linkistä. Etelä-Pohjanmaan henkilöstön koulutukset ovat Seinäjoella 5.11.2020, 11.2.2021, 15.4.2021 ja viimeinen koulutuspäivä myöhemmin sovittavana aikana sekä kaikille yhteinen loppuseminaari syksyllä 2021.

Koulutuskokonaisuus toteutetaan TAKO-TAYS-alueen konsultaation ja ohjauksen kehittäminen -hankkeessa, jota rahoittaa OPH. Hankkeessa koulutetaan TAYS-erityisvastuualueelle 75 erityisopettajaa konsultoivaan työotteeseen, ja tuetaan samalla verkostoitumista sekä kunnallisten konsultaatiomallien kehittämistä. Koulutuskokonaisuuteen kuuluu neljä lähiopetuspäivää, välitehtäviä, etäopetuspäiviä sekä loppuseminaarin.

Koulutuksen sisältö:

1. koulutuspäivä: Mentoroinnin, ohjauksen, konsultoinnin ja työnohjauksen käsitteet. Osallistujien henkilökohtaiset tavoitteet konsultoivina opettajina sekä oman substanssiosaamisen täsmentäminen. Ohjauksen ja konsultoinnin nykytila omassa kunnassa, maakunnassa ja Suomessa. Kolmiportaisen tuen normisto syventäen. Ohjeistus välitehtävään ja etätapaamiseen. 

2. koulutuspäivä: Ohjauksen ja konsultaation menetelmiä, vuorovaikutus, tunnetaidot, reflektio ja ryhmädynamiikka pienryhmäharjoituksin. Opiskeluhuolto ja monialainen työskentely koulussa. Ohjeistus välitehtävään ja etätapaamiseen. 

3. koulutuspäivä: Ohjauksen ja konsultaation menetelmiä, vuorovaikutus, tunnetaidot, reflektio ja ryhmädynamiikka pienryhmäharjoituksin jatkuu. Syventävä katsaus vaativan erityisen tuen haasteisiin ja niissä toimimiseen. Ohjeistus välitehtävään ja etätapaamiseen. 

4. koulutuspäivä: Ohjauksen ja konsultaation menetelmiä, vuorovaikutus, tunnetaidot, reflektio ja ryhmädynamiikka pienryhmäharjoituksin jatkuu. Konsultoivana erityisopettajana uudistuvassa koulussa: omien kuntien mallit ja toiminta. Ohjeistus välitehtävään ja etätapaamiseen. 

Loppuseminaari: Kaikkien kolmen alueen yhteinen loppuseminaaripäivä, jossa jaetaan malleja ja oivalluksia. Yhteistä alueellisen maakuntamallin kehittelyä eteenpäin. Seminaari livestriimataan ja se on avoin kiinnostuneelle opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
03.11.2020 09:00
09.02.2021 09:00
13.04.2021 09:00
Picture

Ranskan ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
03.11.2020 13:00
Picture

Espanjan ainetiimin tapaaminen

Tähän lukio-opettajien ainetiimin tapaamiseen ovat tervetulleita myös perusasteen opettajat.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
05.11.2020 15:00
Picture

Digiajan ideakori varhaiskasvatuksessa

HUOM! Koulutus on siirretty verkkoon. LInkki koulutukseen toimitetaan ilmoittautuneille.

Koulutuksen kohderyhmä: varhaiskasvatuksen työntekijät.

Koulutuksen sisältö ja tavoite: Koulutuksesta saat pedagogiseen digi-ideakoriisi runsaasti materiaalia lapsiryhmässä toteutettaviin pienempiin ja suurempiin projekteihin. Koulutus on toiminnallinen, kokeileva, ryhmätyöhön pohjautuva ja yhteisöllinen. Otamme myös haltuun uusia pedagogisesti hyväksi todettuja ja tietoturvallisia sovelluksia (mm. Imovie trailer ja Clips) lasten kanssa työstettäväksi.

 

 

 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
06.11.2020 12:00
Picture

Venäjän ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
10.11.2020 12:00
Picture

Hyvinvoiva koululainen -hankkeen päätöstyöpaja, hankkeen tulokset ja päättäminen 12.11.2020 12-15, Tampere

Hyvinvoiva koululainen -hankkeen päätöstyöpaja, hankkeen tulokset ja päättäminen  12.11.2020 12-15, Tampere. Ravintola Tampella klo 12-13. Kokouskeskus Pellava klo 13-15 tai Teams.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
12.11.2020 12:00
Picture

Digiajan ideakori varhaiskasvatuksessa

HUOM! Koulutus on siirretty verkkoon. LInkki koulutukseen toimitetaan ilmoittautuneille.

Koulutuksen kohderyhmä: varhaiskasvatuksen työntekijät.

Koulutuksen sisältö ja tavoite: Koulutuksesta saat pedagogiseen digi-ideakoriisi runsaasti materiaalia lapsiryhmässä toteutettaviin pienempiin ja suurempiin projekteihin. Koulutus on toiminnallinen, kokeileva, ryhmätyöhön pohjautuva ja yhteisöllinen. Otamme myös haltuun uusia pedagogisesti hyväksi todettuja ja tietoturvallisia sovelluksia (mm. Imovie trailer ja Clips) lasten kanssa työstettäväksi.

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa Varhaiskasvattajan digitaalinen työote -hanketta.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
16.11.2020 12:00
Picture

Oppilasoppaiden ohjaavien opettajien koulutus 17.11 ja 28.1

Koulutus antaa välineitä itsenäiseen oppilasoppaiden kouluttamiseen ja ohjaamiseen omassa yksikössä. Oppilasopastoimintaa tukevat koulutukset on tästä eteenpäin suunnattu nimenomaan toimintaa ohjaaville opettajille. Kaksiosainen koulutus koostuu aloituskerrasta, jossa perehdymme oppilasopastoimintaan ja keräämme kokemuksia ja käytänteitä aiemmilta toimintavuosilta. Kokopäiväkoulutuksessa keskitymme toiminnallisiin tehtäviin, joiden avulla voi harjaannuttaa eri ikäisiä oppilasoppaita tehtäväänsä ja saa itselleen eväitä toimia heidän ohjaavana opettajanaan.

Koulutus on tarkoitettu kaikille Tampereen perusopetuksen kouluille, niin että joka yksiköstä osallistuisi yksi opettaja. Isommista yksiköistä voi osallistua kahden opettajan työpari. Koulutukseen otetaan enintään 35 henkilöä, turvavälit koulutustilassa muistaen.

HUOM! Sijaiskulut maksetaan.

Koulutuksiin ilmoittautuminen 10.11. mennessä.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
17.11.2020 13:15
28.01.2021 09:00
Picture

TAIDEKAARI: Taide, toivo ja tulevaisuus -verkkoluento

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen (0-9 lk) henkilöstölle suunnattu etäluento.

Ilmastonmuutos ja muut tulevaisuuden uhkakuvat vaativat toimintaa. Ne herättävät myös vaikeita tunteita. Miten kasvatus vastaa haasteisiin? Mitä on taidetta ja kulttuuria hyödyntävä ilmastokasvatus?

Iltapäivän puhujat ovat sivistyksen, ekologisen ajattelun, tulevaisuuden visioinnin ja ympäristötunteiden asiantuntijoita. Arto O. Salonen on kasvattajille mm. Opettaja-lehden kolumneistaan tuttu ekososiaalisen sivistyksen puolestapuhuja. Panu Pihkala on julkaissut ympäristötunteita käsittelevät kirjat Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo (2017) ja Mieli maassa? Ympäristötunteet (2019). Taidekaaren museolehtorit kertovat taide- ja ilmastokasvatuksesta esitellen 6. luokkalaisten kanssa yhteistyössä suunnitellun Taidekaari-kokonaisuuden Meri ja minä, jonka teemana on vesistöjen suojelu.

Osallistujille toimitetaan linkki koulutukseen osallistumiseksi. Huomaathan että linkki toimitetaan siihen sähköpostiin, jolla olet kirjautunut Eeventtiin!

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
17.11.2020 16:00
Picture

Lasten mindfulness-ohjaamisen perusteet

HUOM! Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Kaksi koulutuspäivää sisältävällä kurssilla opitaan mindfulness-menetelmän perusteet, runsaasti erilaisia lasten mindfulness-harjoituksia, niiden ohjaamisen tärkeimmät erityistekijät ja mindfulness-harjoitusten hyötyjä lapsille. Opimme ohjaamaan erilaisia ryhmiä ja ratkaisemaan sen, minkälaisia harjoituksia teemme kunkin ryhmän kanssa. Harjoittelu on omakohtaista ja kokemuksellista, koska mindfulness hahmottuu omien oivallusten kautta. Opiskelu vaihtelee mielekkäästi harjoitteiden tekemisen ja teorian välillä. Osallistujat voivat jo kurssin aikana suunnitella kokonaisuuksia omia ryhmiään ajatellen. 

Koulutus on suunnattu lasten parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen ja opetusalan ammattilaisille.

Kouluttajana toimii tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, FM Elina Kauppila.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
23.11.2020 09:00
30.11.2020 09:00
Picture

Erityisopettajien ainetiimin Teams-tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimien tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
26.11.2020 10:00
Picture

Agenda 2030 –teemapäivät: käytännöllisiä työkaluja suurten teemojen käsittelyyn

Käytännöllisiä työkaluja ja pieniä tekoja suurten teemojen haltuunottamiseksi!

Koulutus tarjoaa 1.–9. luokkien henkilöstölle sisältöjä, menetelmiä ja helposti toteutettavia tehtäviä, jotka soveltuvat osaksi perusopetusta, teemapäivien viettoon ja monialaisiin projekteihin.

Erityisesti keskitytään teemaan ”tasa-arvo ja ihmisoikeudet - yhdenvertaisuus rakentaa rauhaa”. Koulutuksessa perehdytään ”Agenda 2030 teemapäivät – Opettajan opas” –julkaisuun, joka tekee YK:n kestävän kehityksen tavoitteet omakohtaisiksi ja merkityksellisiksi. Oppaan saat koulutuksesta tai jo etukäteen ulkoministeriön julkaisupalveluista

https://julkaisut.um.fi/collections/kehitysviestinta/products/agenda-2030-teemapaivat-opettajan-opas

Lisätietoja: [email protected]

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
26.11.2020 13:00
Picture

VERKKOKOULUTUS: Oppimisen seuranta ja arviointi alakoulussa

Alakoulujen opettajille suunnatun verkkokoulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien arviointiosaamista ja arvioinnin keskeisten periaatteiden huomioimista.

Koulutuksen sisältö:

- Monipuolinen arviointi oppimisen tukena 

- Formatiivinen (oppimisen aikainen) ja summatiivinen (osaamisen) arviointi 

- Laaja-alaisten taitojen oppiminen ja itsearviointi 

- Osaamisen osoittamisen keinoja

- Oppimista tukevan ja ohjaavan palautteen tunnusmerkkejä ja sovelluksia

- Lukuvuoden päättyessä tehtävä arviointi

Osallistujille toimitetaan linkki koulutukseen osallistumiseksi. Huomaathan että linkki toimitetaan siihen sähköpostiin, jolla olet kirjautunut Eeventtiin!

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
01.12.2020 14:00
Picture

VERKKOKOULUTUS: Oppimisen seuranta ja arviointi yläkoulussa

Yläkoulujen opettajille suunnatun verkkokoulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien arviointiosaamista ja arvioinnin keskeisten periaatteiden huomioimista.

Koulutuksen sisältö:

- Monipuolinen arviointi oppimisen tukena 

- Formatiivinen (oppimisen aikainen) ja summatiivinen (osaamisen) arviointi 

- Laaja-alaisten taitojen oppiminen ja itsearviointi 

- Osaamisen osoittamisen keinoja

- Oppimista tukevan ja ohjaavan palautteen tunnusmerkkejä ja sovelluksia

- Lukuvuoden päättyessä tehtävä arviointi

Osallistujille toimitetaan linkki koulutukseen osallistumiseksi. Huomaathan että linkki toimitetaan siihen sähköpostiin, jolla olet kirjautunut Eeventtiin!

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
02.12.2020 14:30
Picture

VERKKOKOULUTUS: Oppimisen seuranta ja arviointi lukiossa

Lukioiden opettajille suunnatun verkkokoulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien arviointiosaamista ja arvioinnin keskeisten periaatteiden huomioimista.

Koulutuksen sisältö:

- Monipuolinen arviointi oppimisen tukena 

- Formatiivinen (oppimisen aikainen) ja summatiivinen (osaamisen) arviointi 

- Laaja-alaisten taitojen oppiminen ja itsearviointi 

- Osaamisen osoittamisen keinoja

- Oppimista tukevan ja ohjaavan palautteen tunnusmerkkejä ja sovelluksia

- Lukuvuoden päättyessä tehtävä arviointi

Osallistujille toimitetaan linkki koulutukseen osallistumiseksi. Huomaathan että linkki toimitetaan siihen sähköpostiin, jolla olet kirjautunut Eeventtiin!

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
03.12.2020 14:30
Picture

Englannin ainetiimin verkkotapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimien tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
07.12.2020 12:00
Picture

Saksan ainetiimin tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
08.12.2020 08:00
Picture

PedaBoss: Julkisuus ja salassapito sivistystoimen päätöksenteossa ja valmistelussa -webinaari

Koulutus on suunnattu erityisesti sivistysjohtajille, varhaiskasvatuspäälliköille, varhaiskasvatusyksiköiden johtajille sekä muille sellaisille henkilöille, jotka työssään tarvitsevat vastaavia tietoja ja taitoja.

Lähtökohtaisesti kaikki viranomaisen asiakirjat ovat julkisia. Myös oikeus yksityisyyteen eli yksityiselämään ja henkilötietojen suojaan ovat perusoikeuksia. Miten nämä kaksi oikeutta elävät rinnakkain? Mitä tämä julkisuusperiaate merkitsee varhaiskasvatuksessa? Mitkä lait ja säädökset sääntelevät julkisuutta ja salassapitoa varhaiskasvatuksessa? Miten julkisuutta ja salassapitoa koskeva sääntely tulee huomioida sivistystoimen toimintakentällä ja mitä se edellyttää hyvältä valmistelulta?

Tämä kolmituntinen webinaari käsittelee julkisuuteen ja salassapitoon liittyvää sääntelyä, asiakirjojen julkisuutta, henkilötietojen käsittelyä, tiedonsaantioikeutta, verkkojulkisuutta, tiedottamisvelvollisuutta ja tietosuojaa. Koulutuksessa teemaa käsitellään case-esimerkkien ja oikeustapausten tukemana.

Tervetuloa mukaan!

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
09.12.2020 08:00
Picture

Uusien tutoreiden lähikoulutuspäivä

Uusien tutoropettajien koulutuspäivä Tampere-talossa. Ohjelma tarkentuu osallistujien toiveiden mukaan.

Linkki Forms-kyselyyn: https://forms.gle/kVkmG7iF8ZUWW9xh9

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
16.12.2020 08:30
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen ja kielen rikkaaseen maailmaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
14.01.2021 13:15
21.01.2021 13:15
28.01.2021 13:15
Picture

TAIDEKAARI: Luovia musiikin opetuksen menetelmiä

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen (0.-9. lk.) henkilöstölle suunnattu koulutus.

Koulutuksessa kokeillaan tekniikoita, joita voi hyödyntää musiikin opetuksessa, ja monenlaisessa luovassa toiminnassa lasten ja nuorten kanssa. Musiikkia ja sanataidetta yhdistävällä kurssilla ei tarvita musiikin erityisosaamista.

Ensimmäinen kokoontumiskerta: Harjoitellaan Voicepainting -menetelmää sekä ryhmässä tehtäviä improvisaatiotekniikoita ihmisäänellä ja kehorytmeillä.

Toinen kokoontumiskerta: Tutustutaan lyhyesti Spoken wordiin taiteenlajina ja otetaan haltuun perustekniikat, joita soveltaen voi tehdä runoa ja äänitaustoja yhdistäviä harjoituksia lasten ja nuorten kanssa. Kokoontumiskerralla harjoitellaan omien sanojen tekemistä ryhmänä ja sanoitusten yhdistämistä Looper-pedaalilla tehtäviin ääni- ja rytmimattoihin.

Tapaamisissa käytetään maskia ja noudatetaan voimassa olevia hygieniasuosituksia.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
21.01.2021 15:00
28.01.2021 15:00
Picture

Lasten mindfulness-ohjaamisen perusteet

Kaksi koulutuspäivää sisältävällä kurssilla opitaan mindfulness-menetelmän perusteet, runsaasti erilaisia lasten mindfulness-harjoituksia, niiden ohjaamisen tärkeimmät erityistekijät ja mindfulness-harjoitusten hyötyjä lapsille. Opimme ohjaamaan erilaisia ryhmiä ja ratkaisemaan sen, minkälaisia harjoituksia teemme kunkin ryhmän kanssa. Harjoittelu on omakohtaista ja kokemuksellista, koska mindfulness hahmottuu omien oivallusten kautta. Opiskelu vaihtelee mielekkäästi harjoitteiden tekemisen ja teorian välillä. Osallistujat voivat jo kurssin aikana suunnitella kokonaisuuksia omia ryhmiään ajatellen. 

Koulutus on suunnattu lasten parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen ja opetusalan ammattilaisille.

Kouluttajana toimii tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, FM Elina Kauppila.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
22.01.2021 09:00
05.02.2021 09:00
Picture

Me ilmastosankarit - ilmastonmuutos opetuksessa

Tervetuloa täydennyskoulutukseen, jossa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä ilmastokasvatus. Koulutus on suunnattu esi- ja perusopetuksen opettajille, jotka ovat valmiita kokeilemaan ja kehittämään monialaista ilmastokasvatusta omassa koulussaan alkavana lukuvuotena. Koulutus toteutetaan verkossa.

Osallistumalla Me ilmastosankarit -koulutukseen saat sisältötietoa ilmastonmuutoksen perusteista, sen ratkaisuista sekä malleja ja työkaluja monialaisen ja toiminnallisen ilmastokasvatuksen toteuttamiseen. 

 

 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
26.01.2021 12:00
09.03.2021 12:00
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn perusopetuksessa

AVEKKI tulee sanoista

Aggressio, Vuorovaikutus, Ennaltaehkäisy ja hallinta, Koulutus, Kehittäminen, Integrointi

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

AVEKKI –toimintatapamalli on prosessi, ammatillisten toimintojen sarja alkaen ennakoinnista edeten hallinnan kautta jälkiselvittelyyn ja siitä oppimiseen. Tilanteiden ennakointi perustuu työntekijän aktiiviseen läsnäoloon ja ympäristön havainnointiin.

Tavoitteet:

- tietää Avekki -toimintatapamallin keskeiset toimintaperiaatteet

- oppii havaitsemaan lapsen tunnetilassa tapahtuvia muutoksia ja omaa käyttäytymistään ja siten ennakoimaan uhka- ja väkivaltatilanteita

- kiinnostuu ja innostuu pohtimaan omaa toimintaa eriasteisissa uhkaavissa tilanteissa

- tutustuu Avekki –toimintatapamallissa kehitettyyn Väkivaltatilanteiden luokitukseen ja saa valmiuksia käyttää sitä apuvälineenä lapsen eriasteisissa ongelmatilanteissa

Huom. Koulutukseen sisältyy aamukahvi (15min) ja lounastauko 45min. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
29.01.2021 09:00
Picture

Mielenterveyden ensiapu® 2: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue

Kaksipäiväinen koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville, mutta eritoten huomiota kiinnitetään varhaiskasvatus- ja peruskouluikäisiin lapsiin. 

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista tarjoamalla asianmukaista tietoa psyykkisistä oireista, vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja antaa valmiuksia toimia, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia.

Mielenterveyden ensiapu®: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue -koulutuksen tarkoituksena on lisätä tietoa tavallisimmista mielenterveyden häiriöistä, niiden oireista ja siitä, miten voi toimia, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia. Koulutus rohkaisee ottamaan puheeksi vaikeitakin asioita sekä antaa valmiuksia tukea ja ohjata tarvittaessa eteenpäin. Koulutukseen sisältyy osallistujille maksuton oppikirja.

Mielenterveyden ensiapu®: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue -koulutuksessa tutustutaan yleisimpien mielenterveyden häiriöihin kuten masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Lisäksi käsitellään itsetuhoista käytöstä sekä opetellaan soveltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita. Koulutuksessa on mukana kokemusasiantuntija.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
03.02.2021 09:00
04.02.2021 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
04.02.2021 13:15
11.02.2021 13:15
18.02.2021 13:15
Picture

Keskustan alueen Ketu-tiimien aluetapaaminen

Kohderyhmä: Kestävä tulevaisuus –tiimien jäsenet

Tervetuloa Ketu-tiimien vuosikierron mukaiseen aluetapaamiseen!

Keskustelemme Ketu-työn ajankohtaisista asioista ja verkostoidumme Ketu-työn ideoita vaihtaen. Saamme kuulla myös tarkemmin muutaman yksikön Ketu-työn toteutuksesta – onnistumisista ja haasteista.

Lisätietoja: [email protected]

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
04.02.2021 14:00
Picture

Kohti lukuiloa

Koulutuksen kohderyhmä on  alakoulujen henkilöstö, luokanopettajat, kouluavustajat, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat.

Oletko miettinyt, miten innostaa lapsia ja nuoria lukemaan? Tai miten liittää kirjallisuus ja lukeminen luontevasti osaksi erilaisia sisältöjä ja oppiaineita?

Kohti lukuiloa -koulutuksessa käsitellään toiminnallista lukemista, monilukutaitoa ja lukuiloa- ja motivaatiota tuottavia toimia, joita jokainen koulun aikuinen voi toteuttaa omassa työssään. Koulutuksessa tutustutaan lastenkirjojen lukemattomiin mahdollisuuksiin ja työstetään pienryhmissä suunnitelmia koulutyöhön lastenkirjan pohjalta. Lastenkirjoja voidaan käyttää eri oppiaineissa, laaja-alaisen osaamisen kokonaisuudessa tai esimerkiksi iltapäivätoiminnassa. Lisäksi pohditaan ideoidaan erilaisia tapoja kannustaa ja innostaa lapsia ja perheitä lukemaan ja mietitään sitä, miten lukeminen voidaan tehdä näkyväksi koulun arjessa.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
10.02.2021 09:00
Picture

Ranskan, saksan, venäjän ja espanjan ainetiimien tapaaminen

Lukio-opettajien ainetiimin tapaaminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
16.02.2021 12:00
Picture

Positiivinen pedagogiikka ja laaja-alainen hyvinvointiopetus

Koulutus on suunnattu perusopetuksen kasvatus- ja opetushenkilöstölle.

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen kahden päivän koulutus perehdyttää osallistujat positiivisen pedagogiikan teoriaan, asenteisiin ja toimintatapoihin. Koulutuspäivissä syvennytään positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen monipuoliseen ja merkitykselliseen kokonaisuuteen lasten ja nuorten hyvinvoinnin, oppimisen ja hyvän elämän näkökulmasta. Osallistujat saavat koulutuksesta katsauksen siitä miten jokainen lasten sekä nuorten parissa työskentelevä voi lähteä omassa työssään toteuttamaan hyvinvointia vahvistavaa positiivista pedagogiikkaa yksinkertaisilla, mutta silti tehokkailla harjoituksilla ja menetelmillä.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
18.02.2021 09:00
19.02.2021 09:00
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn perusopetuksessa

AVEKKI tulee sanoista

Aggressio, Vuorovaikutus, Ennaltaehkäisy ja hallinta, Koulutus, Kehittäminen, Integrointi

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

AVEKKI –toimintatapamalli on prosessi, ammatillisten toimintojen sarja alkaen ennakoinnista edeten hallinnan kautta jälkiselvittelyyn ja siitä oppimiseen. Tilanteiden ennakointi perustuu työntekijän aktiiviseen läsnäoloon ja ympäristön havainnointiin.

Tavoitteet:

- tietää Avekki -toimintatapamallin keskeiset toimintaperiaatteet

- oppii havaitsemaan lapsen tunnetilassa tapahtuvia muutoksia ja omaa käyttäytymistään ja siten ennakoimaan uhka- ja väkivaltatilanteita

- kiinnostuu ja innostuu pohtimaan omaa toimintaa eriasteisissa uhkaavissa tilanteissa

- tutustuu Avekki –toimintatapamallissa kehitettyyn Väkivaltatilanteiden luokitukseen ja saa valmiuksia käyttää sitä apuvälineenä lapsen eriasteisissa ongelmatilanteissa

Huom. Koulutukseen sisältyy aamukahvi (15min) ja lounastauko 45min.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
25.02.2021 09:00
Picture

Digiajan osaamisen päivitys lastenhoitajille

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskenteleville lastenhoitajille ja avustajille suunnatussa koulutuksessa otetaan yhdessä kokeillen ja tutustuen haltuun digiajan varhaiskasvatuksessa tarvittavia tietoja, taitoja ja välineitä.

Koulutuksen tavoitteena on innostaa ja rohkaista lastenhoitajia ottamaan mediakasvatus ja TVT:n käyttö luontevaksi osaksi toimintaa lasten kanssa, tehdä tutuiksi lapsilähtöisiä ja osallistavia menetelmiä ja tapoja toteuttaa Vasua ja mediakasvatusta arjessa sekä vahvistaa lastenhoitajien mediakasvatus- ja TVT-osaamista sekä osallisuutta lapsiryhmän pedagogisen toiminnan toteutuksessa.

Koulutuksen sisältö

- Lasten ja kasvattajien mediasuhteet – mediakulttuuri kasvu- ja toimintaympäristönä

- Lasten kokemukset ja kiinnostuksen kohteet Vasun toteuttamisessa

- Digivälineet tutuiksi ja käyttöön lasten luovan ja leikillisen tutkimisen, ilmaisun ja taiteilun mahdollistajina

- Ideoita toimintaan lasten kanssa – mm. äänimaailmat, kuvaaminen, kerronnan rikastuttaminen, QR-koodit ja tutustuminen teknologiaan

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
10.03.2021 08:30
08.04.2021 08:30
Picture

Kaikki peliin! Oppimispelit ja pelilliset menetelmät eriyttämisen tukena

Kaikki peliin! -koulutus on peruskoulun ja lukioiden opettajille suunnattu koulutuspäivä, jossa tutustutaan pelillisyyteen teoriassa ja käytännössä. Koulutuksen painopiste on osallisuuden ja integraation lisäämisessa niin oman opetuksen suunnittelussa kuin käytännön toteuttamisessakin. Koulutuksessa hyödynnetään pelillistämisen menetelmiä digitaalisin välinein, perinteisin pelein ja näiden sekoituksin. Tärkeä oppi on se, että kaikki osaavat - myös opettaja!

Pelillistämisen idea on tehdä oppimiskokemuksesta oppilaalle hauska ja motivoiva. Oppimisessa pelien tarkoitus ei kuitenkaan ole pelkkä viihdyttäminen vaan tärkeintä on opittava asia ja sen sisäistäminen. Tähän etsitään koulutuksessa ideoita ja rakennuspalikoita. Koulutuksessa tutustutaan pelillistämiseen myös käytännössä: itse pelaten. Osallistujat pääsevät tutustumaan niin ilmaiselle kuin maksulliselle alustalle rakennettuihin peleihin sekä pohtimaan yhdessä pelillistämistä ilman digilaitteita. Keskustelu ja yhteinen ideointi kantaa omassa työssä vielä pitkään koulutuksen jälkeen!

Tarvitset koulutukseen mukaan tietokoneen tai älylaitteen. Käytämme pääasiassa selainpohjaisia ohjelmia, mutta jos olet kiinnostunut laitteille ladattavista pelisovelluksista opetuksen apuna, ota mukaan oma laite, jolle voit ladata sovelluksia. Tämän lisäksi mukaan kannattaa pakata utelias, innostunut ja oppimaan tahtova mieli!

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
10.03.2021 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen ja kielen rikkaaseen maailmaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
11.03.2021 13:15
18.03.2021 13:15
25.03.2021 13:15
Picture

Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri - mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa

MIELI Suomen mielenterveys ry:n kouluttama, OPH:n rahoittama etäkoulutus on suunnattu työssään kulttuurisesti moninaisia lapsia ja perheitä kohtaavalle varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Linkki koulutukseen toimitetaan ilmoittautuneille.

 

Koulutuspäivän tavoitteet

- saada osaamista ja materiaalia kieli- ja kulttuuritietoiseen mielenterveyden edistämiseen varhaiskasvatuksessa

- löytää keinoja lapsen mielenterveyden suojatekijöiden vahvistamiseen omassa työssä

- oppia huomioimaan maahanmuuton kriisiprosessi ja mahdollinen traumatausta

- oppia kohtaamaan maahanmuuttajaperheitä mielenterveyttä edistävällä tavalla

 

Ohjelma

1) Mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa

Tietoisku: Mitä mielenterveys on ja miten sitä vahvistetaan?

Maahanmuutto elämänmuutoksena ja maahanmuuton kriisiprosessi

2) Stressi, trauma ja perheiden kohtaaminen kulttuurisensitiivisesti

Case-työskentely

Stressi ja mielenterveyttä suojaavia tekijöitä

Traumataustan vaikutus

Perheiden kohtaaminen

3) Työpajatyöskentelyä

Tunnerobotti tunnetaitojen harjoitteluun

Taide ja mielen hyvinvointi

Eläinlasten elämää -pöytäteatterin jatko-osa kaveritaitojen harjoitteluun

Eläinten talo – toiminnallinen keskustelumenetelmä

4) Yhteinen lopetus

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
16.03.2021 14:00
Picture

PedaBoss: Resilienssi mielen voimavarana

PedaBoss -aamut on suunnattu johto-, esimies- ja tiiminvetotehtävissä toimiville kasvatus- ja opetusalalla. Tämä PedaBoss -aamu toteutetaan verkossa. Linkki koulutukseen toimitetaan ilmoittautuneille muutamaa päivää ennen PedaBoss -aamua.

PedaBoss -aamussa kuulemme ja keskustelemme resilienssistä. Työelämän muutokset ja odottamattomat tilanteet koettelevat ihmismieltä ja haastavat tapaamme katsoa kohti tulevaa. Resilienssillä, eli muutoskyvyllä, tarkoitetaan ihmisen kykyä selviytyä erilaisista haastavista tilanteista ja muutoksista. Se on voimavara, joka toimii myös stressin vastavoimana vahvistaen hyvinvointiamme ja antaen ihmisille vahvuutta mennä kohti uutta. Mistä resilienssi kumpuaa? Miten suhtautua tulevaisuuteen toiveikkaasti haastavienkin työtilanteiden keskellä? Kuinka kehittää niin omaa kuin työyhteisösi muutoskykyisyyttä ollaksesi henkisesti vahvempaa tekoa - niin korona-aikana kuin sen jälkeenkin.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
17.03.2021 08:00
Picture

TAIDEKAARI: Hyvä lähiympäristö opetuksessa

Esi- ja perusopetuksen (0.-9. lk.) henkilöstölle suunnattu webinaari. Linkki toimitetaan ilmoittautuneille.

Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen webinaari avaa lähiympäristön mahdollisuuksia opetustyössä. Arkinen rakennettu ja suunniteltu ympäristömme on täynnä kiinnostavia asioita, joita opettaja voi käyttää mm. laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien ja ilmiöoppimisen aiheina. Tutkiva ote ja projektimaisuus ovat arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatukselle ominaisia työtapoja. Oppiminen on prosessinomaista työskentelyä yksin ja ryhmässä, tutkimista ja ongelmien ratkaisua kokeiluiden kautta. Samalla omaksutaan tulevaisuuden taitoja, kuten luovaa ongelmanratkaisua, tiimityötä, kriittistä ja analyyttista ajattelua sekä yritteliästä asennetta.

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus on vakiintunut merkittäväksi taide-, taito- ja ympäristökasvatuksen alueeksi eri koulutusasteilla. Näillä on paljon tarjottavaa myös muiden oppiaineiden opetukseen.  Webinaarissa saat inspiraatiota ja vinkkejä arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatukseen opetustyössä. Monipuoliset esimerkit tarjoavat opettajille työkaluja hyödyntää arkkitehtuuria, muotoilua ja kulttuuriympäristöä opetuksessa.

A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus

A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus on Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon yhteishanke. Keskusta rakennetaan vuosina 2020–2023 Suomen kulttuurirahaston Museovisio-apurahan turvin. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat kuudella eri paikkakunnalla kiertävä oppimiseen innostava konttinäyttely DesignLabra, laajasti alan eri toimijoita kokoavat vuosittaiset seminaarit sekä nettisivut, joille kootaan tietoa arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen menetelmistä ja toimijoista. DesignLabra vierailee Tampereella huhti-toukokuussa 2021.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
24.03.2021 15:30
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn varhaiskasvatuksessa

AVEKKI tulee sanoista

Aggressio, Vuorovaikutus, Ennaltaehkäisy ja hallinta, Koulutus, Kehittäminen, Integrointi

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

AVEKKI –toimintatapamalli on prosessi, ammatillisten toimintojen sarja alkaen ennakoinnista edeten hallinnan kautta jälkiselvittelyyn ja siitä oppimiseen. Tilanteiden ennakointi perustuu työntekijän aktiiviseen läsnäoloon ja ympäristön havainnointiin.

Tavoitteet:

- tietää Avekki -toimintatapamallin keskeiset toimintaperiaatteet

- oppii havaitsemaan lapsen tunnetilassa tapahtuvia muutoksia ja omaa käyttäytymistään ja siten ennakoimaan uhka- ja väkivaltatilanteita

- kiinnostuu ja innostuu pohtimaan omaa toimintaa eriasteisissa uhkaavissa tilanteissa

- tutustuu Avekki –toimintatapamallissa kehitettyyn Väkivaltatilanteiden luokitukseen ja saa valmiuksia käyttää sitä apuvälineenä lapsen eriasteisissa ongelmatilanteissa

Huom. Koulutukseen sisältyy aamukahvi (15min) ja lounastauko 45min. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
26.03.2021 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
08.04.2021 13:15
15.04.2021 13:15
22.04.2021 13:15
Picture

Mielenterveyden ensiapu® 2: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue

Kaksipäiväinen koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville, mutta eritoten huomiota kiinnitetään peruskoulu- ja lukioikäisiin nuoriin. 

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista tarjoamalla asianmukaista tietoa psyykkisistä oireista, vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja antaa valmiuksia toimia, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia.

Mielenterveyden ensiapu®: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue -koulutuksen tarkoituksena on lisätä tietoa tavallisimmista mielenterveyden häiriöistä, niiden oireista ja siitä, miten voi toimia, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia. Koulutus rohkaisee ottamaan puheeksi vaikeitakin asioita sekä antaa valmiuksia tukea ja ohjata tarvittaessa eteenpäin. Koulutukseen sisältyy osallistujille maksuton oppikirja.

Mielenterveyden ensiapu®: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue -koulutuksessa tutustutaan yleisimpien mielenterveyden häiriöihin kuten masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Lisäksi käsitellään itsetuhoista käytöstä, psykoositiloja ja päihteiden väärinkäyttöä sekä opetellaan soveltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita. Koulutuksessa on mukana kokemusasiantuntija.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
12.04.2021 09:00
13.04.2021 09:00
Picture

Lapsen ja nuoren muisti, oppiminen ja aivokuorma

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukioiden henkilöstö

Sisältö: Koulutuksessa esitellään uutta tutkimustietoa lasten ja nuorten  muistista ja oppimisesta sekä aivokuormaa lisäävistä ja sitä vähentävistä tekijöistä oppimisympäristöissä. Koulutuksen syventävässä osassa sovelletaan teoreettista tietoa eri kehitysvaiheisiin tarkastelemalla ryhmissä joko varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai toisen asteen opetuksen erityiskysymyksiä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään muistin toimintaa ja sitä kautta oppia luomaan oppimista edistävää opetusta erilaisia oppimisvalmiuksia omaaville lapsille ja nuorille. 

Mikä oppimista kuormittaa?

Miksi aivot kuormittuvat? 

Ketkä erityisesti kuormittuvat: oppimisvaikeudet ja neuropsykiatriset häiriöt

Mikä oppimista edistää: oppimisympäristössä, materiaaleissa, opetuksessa?

Mitä kasvattajana ja opettajana voin tehdä vähentääkseni lasten (ja omaa) aivokuormaa?

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
14.04.2021 09:00
Picture

Digiajan osaamisen päivitys lastenhoitajille

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskenteleville lastenhoitajille ja avustajille suunnatussa koulutuksessa otetaan yhdessä kokeillen ja tutustuen haltuun digiajan varhaiskasvatuksessa tarvittavia tietoja, taitoja ja välineitä.

Koulutuksen tavoitteena on innostaa ja rohkaista lastenhoitajia ottamaan mediakasvatus ja TVT:n käyttö luontevaksi osaksi toimintaa lasten kanssa, tehdä tutuiksi lapsilähtöisiä ja osallistavia menetelmiä ja tapoja toteuttaa Vasua ja mediakasvatusta arjessa sekä vahvistaa lastenhoitajien mediakasvatus- ja TVT-osaamista sekä osallisuutta lapsiryhmän pedagogisen toiminnan toteutuksessa.

Koulutuksen sisältö

- Lasten ja kasvattajien mediasuhteet – mediakulttuuri kasvu- ja toimintaympäristönä

- Lasten kokemukset ja kiinnostuksen kohteet Vasun toteuttamisessa

- Digivälineet tutuiksi ja käyttöön lasten luovan ja leikillisen tutkimisen, ilmaisun ja taiteilun mahdollistajina

- Ideoita toimintaan lasten kanssa – mm. äänimaailmat, kuvaaminen, kerronnan rikastuttaminen, QR-koodit ja tutustuminen teknologiaan

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
16.04.2021 08:45
11.05.2021 08:45
Picture

PedaBoss: Vuorovaikutuksesta voimaa kasvatus- ja opetusalan esimiehille

PedaBoss -aamut on suunnattu johto-, esimies- ja tiiminvetotehtävissä toimiville kasvatus- ja opetusalalla.

Kasvatus- ja opetusalan johtaminen sen kun monimutkaistuu, vaatien esimiesten huomiota niin työelämän perinteisiin johtamistehtäviin kuin pehmeämpiin ilmapiiri- ja innostamishaasteisiin. Haastavat vuorovaikutustilanteet ja jopa konfliktit työyhteisössä kuormittavat. Esimiesten oma jaksaminen on kovilla ja tänään tarkoituksenamme onkin yhdessä voimaantua niistä johtamistutkimuksen tuoreista löydöksistä, jotka tarjoavat helpotusta ja tukea johtamisarjen tukaliin tilanteisiin.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
21.04.2021 08:00
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn varhaiskasvatuksessa

AVEKKI tulee sanoista

Aggressio, Vuorovaikutus, Ennaltaehkäisy ja hallinta, Koulutus, Kehittäminen, Integrointi

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

AVEKKI –toimintatapamalli on prosessi, ammatillisten toimintojen sarja alkaen ennakoinnista edeten hallinnan kautta jälkiselvittelyyn ja siitä oppimiseen. Tilanteiden ennakointi perustuu työntekijän aktiiviseen läsnäoloon ja ympäristön havainnointiin.

Tavoitteet:

- tietää Avekki -toimintatapamallin keskeiset toimintaperiaatteet

- oppii havaitsemaan lapsen tunnetilassa tapahtuvia muutoksia ja omaa käyttäytymistään ja siten ennakoimaan uhka- ja väkivaltatilanteita

- kiinnostuu ja innostuu pohtimaan omaa toimintaa eriasteisissa uhkaavissa tilanteissa

- tutustuu Avekki –toimintatapamallissa kehitettyyn Väkivaltatilanteiden luokitukseen ja saa valmiuksia käyttää sitä apuvälineenä lapsen eriasteisissa ongelmatilanteissa

Huom. Koulutukseen sisältyy aamukahvi (15min) ja lounastauko 45min.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
22.04.2021 09:00
Picture

Osallistuva ja ilmaisuvoimainen lapsi - draaman-, teatteri- ja monitaidemenetelmiä arkeen

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen henkilöstölle. 

Kaksipäiväisen koulutuksen teemoina ovat lasten luovuuden tukeminen, lasten aito osallisuus, myönteinen tunnistaminen, kohtaaminen taiteen toimintaympäristössä sekä rohkeus kokeilla ja toimia yhdessä. Koulutus perustuu taidemenetelmien käyttöön ja lasten kulttuurisen osallisuuden vahvistamiseen osana varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetusta sekä aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa.

Koulutus vahvistaa osallistujien valmiuksia käyttää matalalla kynnyksellä taidemenetelmiä sekä toteuttaa taide- ja kulttuurilähtöistä toimintaa ja projekteja osana omaa työtään. Koulutus tarjoaa tietopohjaa, menetelmäosaamista, ideoita arkeen sekä vahvistaa rohkeutta kokeilla ja käyttää taidemenetelmiä arjessa. Koulutuksessa käsitellään myös tuen tarpeessa olevien lasten yhdenvertaisen osallistumisen sekä lapsilähtöisyyden toteutumista taideharrastustoiminnassa. Osallistujat saavat työkaluksi koonnin koulutusmateriaaleista sekä hyviä linkkejä ja vinkkejä oman yksikön toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Koulutus sisältää kaksi kokonaista lähiopetuspäivää sekä kaksi etätehtävää.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
23.04.2021 09:00
18.05.2021 09:00
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - käytännön ratkaisuja arjen tilanteisiin ja työssä jaksamiseen

Kaikille kasvatus- ja opetusalan työntekijöille sopivan kaksipäiväisen koulutuksen sisältöjä ovat:

- Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen

- Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy

- Oppia uusia tapoja kohdata haasteita/pulmatilanteita

- Kokemusten jakaminen, vertaisyhteisöjen kehittäminen ja jaksamisen tukeminen

- Työssä uudistumien, työn ilon vahvistaminen

Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
29.04.2021 08:30
12.05.2021 08:30
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen ja kielen rikkaaseen maailmaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
29.04.2021 13:15
06.05.2021 13:15
20.05.2021 13:15
Picture

Kutsu leikkiin 1-3v

Leikin merkitystä on korostettu aina, mutta millainen on aikuisen rooli leikissä ja mitä aikuinen voi tehdä lasten leikin hyväksi taaperoryhmässä? Pienten lasten leikki tarvitsee tuekseen aikuista, jotta leikki voi kukoistaa myös lasten omana toimintana. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Kutsu leikkiin -koulutuspäivä tarjoaa aikuisille välineitä lasten leikin tukemiseen 1-3-vuotiaiden lasten tarpeet ja leikin ominaispiirteet huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
06.05.2021 09:00
Picture

Kutsu leikkiin 3-6v

Leikin merkitystä on korostettu aina, mutta millainen on aikuisen rooli leikissä ja mitä aikuinen voi tehdä lasten leikin hyväksi taaperoryhmässä? Pienten lasten leikki tarvitsee tuekseen aikuista, jotta leikki voi kukoistaa myös lasten omana toimintana. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Kutsu leikkiin -koulutuspäivä tarjoaa aikuisille välineitä lasten leikin tukemiseen 3-6 -vuotiaiden lasten tarpeet ja leikin ominaispiirteet huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
07.05.2021 09:00
Picture

Hyvän mielen koulu

Koulu on paikka, jossa harjoitellaan elämässä tarvittavia taitoja, kuten taitoa tunnistaa ja käsitellä tunteita sekä yhdessäolon taitoja. Mielenterveyttä voidaan edistää hyvin arkisin tavoin; arvostava ja kiireetön kohtaaminen, myönteinen palaute ja osallistaminen ovat keskeisiä arjen tapoja lisätä mielen hyvinvointia yhteisössä.

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n tuottama yläkoulujen henkilöstölle suunnattu Hyvän mielen koulu –koulutus tarjoaa eväitä tähän.

Koulutuksen tavoitteet:

-vahvistaa koulun aikuisten ymmärrystä ja osaamista oppilaiden mielenterveyden edistämisessä yläkoulussa

-tutustua mielenterveystaitojen opetusmateriaaliin ja harjoituksiin toiminnallisten työpajojen kautta

-saada työkaluja opetussuunnitelman sisältöjen mukaiseen opetukseen mielenterveyden alueella

-saada ideoita yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen yläkouluissa

Luennon sisällöt:

-Mielenterveys yläkoululaisen voimavarana

-Nuoruus kehitysvaiheena, huolen puheeksi ottaminen

-Tutustuminen Hyvän mielen koulu -käsikirjaan

Työpajatyöskentelyn teemat:

-Ryhmäytymistä ja näkemysten vaihtoa

-Rauhoittuminen ja läsnäolo

-Tunnetaidot ja kohtaamisen keinoja

-Yhteistyöllä Hyvän mielen kouluksi

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
17.05.2021 09:00
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - syventävä koulutuspäivä

Suositun sosiaaliset ja psykososiaaliset ongelmat opetustyössä - syventävä koulutus: koulutuksessa keskitytään työssäjaksamiskysymyksiin sekä haastaviin vuorovaikutustilanteisiin työyhteisössä perheiden sekä lasten/nuorten kanssa. Koulutuksen tavoitteena on jakaa kasvatustyön arjen kokemuksia työn käytännöistä käsin, tutkia haastavien tilanteiden herättämiä reaktioita itsessä, lisätä ymmärrystä ja pohtia yhdessä erilaisia ratkaisuja. Tavoitteena on myös yhdessä tuottaa ja jakaa konkreettisia ideoita ja välineitä ilmiöiden ja vuorovaikutustilanteiden ymmärtämiseksi ja kommunikaation parantamiseksi.

Koulutuksen teoreettisenä viitekehyksenä toimii ratkaisukeskeinen tapa lähestyä haastavia asioita. Koulutuksen aikana paneudutaan myös kehollisiin menetelmiin työssäjaksamisen tukena. Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
19.05.2021 08:30