(LINK) Pirkanmaan tuen jatkumot ja toimivat verkostot -hanke

(LINK) Pirkanmaan tuen jatkumot ja toimivat verkostot -hanke

Mikä LINK?

Pirkanmaan tuen jatkumot ja toimivat verkostot -hankkeen eli LINKin tavoitteena on kehittää tuen ja inkluusion käytänteitä Pirkanmaalla. LINK-hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen ylläpitämän VIP-verkoston vakiinnuttamistoimia.

Hankkeessa nivotaan yhteen maakuntatasoista yhteistyötä luomalla alueelle yhteneviä tuen käytänteitä ja suuntaviivoja. Työssä hyödynnetään olemassa olevia verkostoja ja tiivistetään yhteistyötä.

Tavoitteena on tuen ja inkluusion kehittämistyön selkiyttäminen ja yhtenäistäminen siten, että eri kokoisten kuntien tarpeet on otettu huomioon. Myös yleisen tuen tason vahvistaminen on hankkeessa tärkeässä roolissa.

LINKin tavoitteet

1) Tuen jatkumon kehittäminen.

2) Siirtymävaiheen käytäntöjen kehittäminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen

3) Kolmiportaisen ja -tasoisen tuen käytännöt.

  Inklusiivisen ajattelun lisääminen ja inkluusion toteuttamiseen liittyvien käytänteiden ja osaamisen kehittyminen kunnissa on meidän kaikkien asia!


  Materiaaleja

  Klikkaamalla linkkejä pääset tutustumaan LINK-hankkeen keskeisiin materiaaleihin.
  *

  Ajankohtaista

  LINK kartoitus kevät 2024

  Pirkanmaan yhteisöllisen opiskeluhuollon laatukäsikirja - Katso video

  Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteisöllisen opiskeluhuollon laatukäsikirja - lue tästä


  Tilastot ja kartoitukset

  Tampereen kaupunkiseudun esi- ja perusopetuksen seutuvertailu

  Tampereen kaupunkiseutu - varhaiskasvatuksen seutuvertailu

  Opetushallinnon tilastopalvelu https://vipunen.fi

  Karvin pitkittäistutkimus: Oppilaiden osaaminen kehittyy alkuopetuksen aikana tasaisesti eri puolilla Suomea – Koulujen väliset erot kuitenkin kasvavat

  *

  Raportit

  Mitä on varhaiskasvatuksen inkluusio (video)

  VINK-hankkeen loppuraportti

  Oikeus oppia raportin tiivistelmä (kehittämisehdotukset)

  SKY-hanke: Yhteisellä koulutiellä-käsikirja osana OKM:n julkaisusarjaa

  Sitouttava kouluyhteistyö (SKY) - Kansallisen toimintamallin kehittäminen perusopetukseen 2021-2023

  Tampereen kaupunkiseudun läsnäolon tukemisen ja poissaolojen seurannan suunnitelma

  VIP-verkoston ( 2021–2022) vakiinnuttamiskauden loppuraportti

  *

  Esi- ja alkuopetuksen materiaaleja

  Tampereen seudun läsnäolon tukemisen ja poissaolojen seurannan suunnitelman jalkauttamiseen kuuluu vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, jolla tuetaan oppilaan kouluun kiinnittymistä heti ensimmäisestä luokasta alkaen. Opetuksen järjestäjänä olemme velvollisia ennaltaehkäisemään ja systemaattisesti seuraamaan sekä puutumaan poissaoloihin (PO26§). OPS-päivitykseen ja läsnäolon tukemisen ja poissaolojen seurannan suunnitelmaan perustuen on tehty 1.luokan opettajien työn tueksi vanhempainiltamateriaalia. Tärkeää on se, että jokainen 1.luokan opettaja käsittelee vanhempainilloissa kouluun kiinnittymistä sekä vanhempien roolia siinä. Materiaalissa aukaistaan myös koulun roolia kouluun kiinnittymisessä mm. ryhmäyttäminen.

  Kouluun kiinnittymisen tukeminen 1. luokan vanhempainiltaan PDF

  Kouluun kiinnittymisen tukeminen 1. luokan vanhempainiltaan PPT MUOKATTAVISSA

  *

  LINK-hankkeen tapahtumat ja seminaarit

  VINK-VARTAKO-LINK -seminaari 10.5.2023

  LINK-hankkeen kuntayhdyshenkilöiden tapaaminen 23.11.2022

  VIP-verkoston päätösseminaari 7.12.2022, LINK-esitys

  VINK-hankkeen Tampereen kehittämispäivä ja LINK 10.3.2023

  *

  Vaatu -vaativa monialainen konsultaatio

  Vaativan monialaisen konsultaation pilotointi on päättynyt TAYS-alueella ja kansallisesti 30.4.2023.

  Tukitoimien tsekkauslista

  • Tallenna/ tulosta lomake itsellesi. Tarvitset tietoja ottaessasi yhteyttä vaativan konsultaation palveluun.
  • Tsekkauslistaa voi hyödyntää mm. olemassa olevien tukitoimien kartoittamisessa ja tuen vahvistamisessa.


  Ota yhteyttä

  Maija Loukonen, Projektipäällikkö

  Sähköposti: [email protected]

  Puhelin: 0401984020