Lukioiden ainetiimitoiminta

Lukioiden ainetiimitoiminta

Tampereen seudun Osake tuottaa lukioiden ainetiimitoimintaa koko Pirkanmaan laajuisesti. Ainetiimitoiminnan tarkoituksena on tarjota lukioiden opetushenkilöstölle mahdollisuus osaamisen kehittäiseen ja vertaismentorointiin, joka on tärkeää etenkin pienten lukioiden henkilöstölle. Ainetiimitoiminnasta voidaan mm. yhteisesti saada koulutusta ajankohtaisista teemoista, tehdä tutustumiskäyntejä tai keskustella kulloinkin ajankohtaisista asioista. Ainetiimien sisällöt on kunkin tiimin itse sovittavissa.

Lukuvuonna 2020-2021 ainetiimejä toimii 22. Jokaisella tiimillä on vetäjä, joka kutsuu ainetiiminsä koolle tarpeen mukaan, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ainetiimi voi kokoontua joko lähitapaamiseen tai verkon välityksellä. Ainetiimien kokoontumiset löytyvät osoitteesta https://osake.eeventti.fi/koulutukset

Jos ainetiimitoiminta ei vielä ole tuttua, löydät ainetiimien vetäjien yhteystiedot ja ainetiimitoiminnasta tarkemmin Eeventistä.