Aivot - yhdessä käyttöön

Aivot - yhdessä käyttöön

Tampereen kaupunkiseudun 3.-6.luokan ympäristöopin digitaalinen oppimateriaali

Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) ovat yhdessä päättäneet toukokuussa 2018 tehdä digitaalisen oppimateriaalin, joka toteuttaa seudullista 3.-6. luokkien ympäristöopin opetussuunnitelmaa parhaalla mahdollisella tavalla. Paikallisen opetussuunnitelman mukaan vuosiluokkaistettu muokattava oppimateriaali tukee laaja-alaista osaamista ja mahdollistaa eriyttämisen. Oppimateriaalin tekijöiksi tullaan palkkaamaan Tampereen kaupunkiseudun opettajia. 

Projekti käynnistyy syksyllä 2018 ja ensimmäinen pilottijakso (4. luokan Eurooppa) on käytettävissä talviloman jälkeen kevättalvella 2019. Koko 4. luokan ympäristöopin oppimateriaali otetaan käyttöön lukuvuodeksi 2019-20. Seuraavana lukuvuonna 2020-21 käyttöön tulee 3. ja 5. luokan oppimateriaali ja lukuvuonna 2021-22 käytettävissä on myös 6. luokan oppimateriaali.

Ympäristöoppi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden digitaalisuuden pedagogiseen hyödyntämiseen. Ympäristöopin oppimateriaali tarjoaa rakenteen yhteistyölle koulujen ja kuntien kesken. Visuaalinen ja helposti eriytettävä oppimateriaali lisäävät kiinnostusta ympäristöoppiin. Oppimateriaali sisältää välineet itse- ja vertaisarviointiin, jatkuvaan arviointiin (portfolio) sekä sähköiset ja tulostettavat kokeet. Oppimateriaali toimii jo käytössä olevissa työvälineissä (Reppu ja Office 365). Oppimateriaali sisältää opettajan materiaalit ja käyttöön perehdytetään koulutuksilla ja vertaistuella. Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja kaupungit ovat sitoutuneet huolehtimaan että digitaalisen aineiston käyttöön tarvittavat välineet ovat oppilaiden käytettävissä 3.-6.luokan ympäristöopin tunneilla.

Tutustu projektin esittelydioihin.

Tutustu esimerkkilukuihin:

Eurooppa, luku 3: Erilaisia karttoja Euroopasta

Eurooppa, luku 6: Pohjoismaissa ja Baltiassa on useita ilmastoalueita

Eurooppa, luku 7: Kiertomatka Pohjoismaissa