Aivot - yhdessä käyttöön

Aivot - yhdessä käyttöön

Aivot – Yhdessä käyttöön -hanke sai alkunsa seudulliseen opetussuunnitelmaan sopivan opetusmateriaalin puutteesta.

Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi päättivät vuonna 2018 tehdä yhdessä digitaalisen oppimateriaalin, joka toteuttaa seudullista 3. - 6. luokkien ympäristöopin opetussuunnitelmaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Hankkeen tavoitteena on kokeilla uutta toimintamallia, jossa koulutuksenjärjestäjä toimii myös oppimateriaalin tuottajana. Tavoitteenamme on myös saada muita koulutuksenjärjestäjiä innostumaan oppimateriaalien tuottamisesta ja jakamaan laadukasta oppimateriaalia muiden kanssa.

Aivot-hankkeen toteuttajana on Osake, joka on Tampereen seudun opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu. Oppimateriaalin tekijöiksi on palkattu Tampereen kaupunkiseudun luokan- ja aineenopettajia.

Materiaalin suunnittelun lähtökohtia ovat olleet seudullisen opetussuunnitelman kattava toteuttaminen, eriyttämisen helpottaminen, erilaisten oppimistapojen huomioiminen, digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen, TVT- ja monilukutaidon kehittäminen opiskelun ohessa ja materiaalin helppokäyttöisyys.

Ympäristöoppi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden digitaalisuuden pedagogiseen hyödyntämiseen. Visuaalinen ja helposti eriytettävä oppimateriaali lisäävät kiinnostusta ympäristöoppiin. Oppimateriaali sisältää välineet myös itse- ja vertaisarviointiin ja vaihtoehtoisia arviointimenetelmiä perinteisten tulostettavien kokeiden lisäksi. Digitaalisuuden ansiosta materiaalia on helppo päivittää. Se tarkastetaan ja päivitetään vuosittain.

Tampereen kaupunkiseudulla oppimateriaali toimii jo käytössä olevissa työvälineissä (Moodle-oppimisympäristö Reppu ja Office365). Oppimateriaali sisältää diasarjojen lisäksi opettajan materiaalit ja materiaalin käyttöön perehdytetään koulutuksilla ja vertaistuella. Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja kaupungit ovat sitoutuneet huolehtimaan että digitaalisen aineiston käyttöön tarvittavat välineet ovat oppilaiden käytettävissä 3.-6.luokan ympäristöopin tunneilla.

Koulun oppilasverkossa sekä opettaja että oppilas pääsee käsiksi materiaaliin ilman kirjautumista. Materiaali on käytettävissä myös koulun ulkopuolella, jolloin kirjautuminen Reppuun tapahtuu verkkoselaimessa samoilla oppilasverkon tunnuksilla kuin koulussa. Nyt oppikirja eli diasarjat ovat nähtävissä myös näiden nettisivujen kautta.

Projekti käynnistyi syksyllä 2018.
Lukuvuonna 2019–2020 valmis 4. luokan ympäristöopin oppimateriaali otettiin käyttöön.
Lukuvuonna 2020–2021 käyttöön tulevat 3. ja 5. luokan oppimateriaalit.
Lukuvuonna 2021–2022 käytettävissä on myös 6. luokan oppimateriaali.​

Tutustu valmiiseen Aivot-materiaaliin osoitteessa https://aivotkayttoon.fi/