Hyvinvoiva koululainen kehitystyön loppujulkaisu

Hyvinvoiva koululainen kehitystyön loppujulkaisu

Hyvinvoiva koululainen – lapsi ja -perhelähtöisen kokonaiskoulupäivän kehittäminen Pirkanmaalla - hanke on 18 pirkanmaalaisen kunnan yhteishanke, jonka tavoitteena on jäsentää skaalautuvaa mallia eheästä kokonaiskoulupäivästä. #paraskouluhanke

Loppujulkaisun osiot:


På Svenska

Hyvinvoiva koululainen är ett gemensamt projekt av 18 kommuner i Pirkanmaa, som är en skalbar modell för medlemmar under hela skoldagen.

Läs händboken


Lisätietoja hankkeesta: 

Koordinaattori Anna-Maija Hakuni-Luoma
p. 040 7799 049
[email protected]