Tampereen ympäryskuntien inkluusion kehittämistä tukevan yhteistoiminta (PINK)

Tampereen ympäryskuntien inkluusion kehittämistä tukevan yhteistoiminta (PINK)

Mikä PINK?

PINK tarkoittaa kahta Tampereen ympäryskuntien esi- ja perusopetuksen tuen ja inkluusion kehittämishanketta. Ensimmäinen, "Tampereen ympäryskuntien inkluusion kehittämistä tukeva yhteistoiminta"-niminen hanke toteutettiin vuonna 2021. Jo saman vuoden elokuussa käynnistyi jatkohanke, joka jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Hankkeet rahoitetaan pääosin Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä valtion erityisavustuksesta, ja ne ovat osa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa. Mukana on kahdeksan Tampereen ympäryskuntaa: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi.

PINK järjestää hankekunnille useita eripituisia koulutuksia alle listatuista kärkiteemoista. Jatkohankkeessa panostetaan myös ensimmäisen hankekauden tulosten jalkauttamiseen mm. kuntakohtaisten konsultointiprosessien avulla.

Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen

Positiivinen pedagogiikka

Laaja-alaiset hyvinvointitaidot

Eriyttäminen

Nepsy-oppilaan tukeminen

Työhyvinvointi

Tuen johtaminen

Ota yhteyttä

Osakkeen hankekoordinaattori Susanna Kettunen: [email protected], p. 040 511 7230