Varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion kehittämishanke (VINK)

Varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion kehittämishanke (VINK)

Mikä VINK?

Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion kehittämishanke eli VINK käynnistyi elokuussa 2021.

Hankkeen tavoitteena on yhteiskehittää varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion käytänteitä seudullisesti siten, että ne palvelevat erikokoisia kuntia ja takaavat kaikissa kunnissa tasa-arvoisesti lähipalveluna laadukkaan ja oikea-aikaisen tuen sekä pysyvyyttä lapsille ja perheille. Hanke on myös vahvasti yhteydessä meneillään olevaan varhaiskasvatuksen kolmitasoisen tuen lainsäädäntöprosessiin. 

Vuoden 2022 loppuun saakka kestävä hanke rahoitetaan pääosin Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä valtion erityisavustuksesta ja se on osa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa.

VINKin tavoitteet

1) Varhaiskasvatuksen henkilöstön menetelmä- ja interventio-osaamisen kehittäminen​ 

2) Tuen pedagogisen johtamisen rakenteiden ja käytänteiden kehittäminen​ 

3) Varhaiskasvatuksen erityisopettajien työnkuvien tarkastelu ja uudistaminen​ 

4) Kartoittaa ja tukea kuntia velvoitteessa antaa neuvontaa, ohjausta ja konsultaatiota yksityisille palveluntuottajille

Ota yhteyttä

Tampereen hankekoordinaattori Irene Haronen 

Irene tukee ja kehittää toimintaa ensisijaisesti Tampereella sekä vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettajien työnkuvan tarkasteluun ja uudistamiseen liittyvästä kehittämistyöstä.Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 041 730 0641

Ympäryskuntien hankekoordinaattori Maria Anttila

Maria tukee ja kehittää toimintaa kaupunkiseudun muissa kunnissa. Lisäksi Maria vastaa yksityisten palveluntuottajien neuvontaan, ohjaukseen ja konsultaatioon liittyvästä kehittämistyöstä.

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 040 354 9108