Inkluusion kehittämistä tukeva yhteistoiminta (PINK)

Inkluusion kehittämistä tukeva yhteistoiminta (PINK)

Mikä PINK?

PINK tarkoittaa kahta Tampereen ympäryskuntien esi- ja perusopetuksen tuen ja inkluusion kehittämishanketta.

Ensimmäinen, "Tampereen ympäryskuntien inkluusion kehittämistä tukeva yhteistoiminta"-niminen hanke toteutettiin vuonna 2021. Jo saman vuoden elokuussa käynnistyi jatkohanke, joka jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Hankkeet rahoitetaan pääosin Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä valtion erityisavustuksesta, ja ne ovat osa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa. 

Mukana on kahdeksan Tampereen ympäryskuntaa: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi. PINK järjestää hankekunnille useita eripituisia koulutuksia alle listatuista kärkiteemoista. Jatkohankkeessa panostetaan myös ensimmäisen hankekauden tulosten jalkauttamiseen mm. kuntakohtaisten konsultointiprosessien avulla.

PINKin teemat

1) Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen

2) Positiivinen pedagogiikka

3) Laaja-alaiset hyvinvointitaidot

4) Eriyttäminen

5) Nepsy-oppilaan tukeminen

6) Työhyvinvointi

7) Tuen johtaminen

Ota yhteyttä

Osakkeen hankekoordinaattori Pihla Ruusukallio

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 040 1933156