Arviointisuunnitelma vuosille 2021-2023

Arviointisuunnitelma vuosille 2021-2023

Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelma vuosille 2021-2023 täydentää kuntien itsearvioinnin suunnitelmia ja laatutyötä sekä synkronoituu kansallisen tason arviointeihin. Seudullinen yhteistyö mahdollistaa yhteisistä strategisista tavoitteista tuotettavat korkealaatuiset arvioinnit, jotka tuottavat vertailtavan informaation lisäksi vertaisoppimista ja kehittävät seudullista arviointikulttuuria. Seudullinen kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelu Osake tukee arviointiosaamisen kehittämistä sekä fasilitoi seudullista itsearvioinnin ja laadunhallinnan verkostoyhteistyötä.

Arviointisuunnitelman ensimmäinen arviointi: lasten ja nuorten osallisuuden arviointi valmistuu keväällä 2022.