Arvioinnit

Arvioinnit

Osake tuottaa Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja oppimisyhteisöille vuosittain seudullisia arviointeja. Lisäksi vuonna 2022 tehtiin Osakkeen omaa toimintaa koskeva arviointi. 

Tältä sivulta löydät tarkempaa tietoa tehdyistä ja tekeillä olevista arvioinneista. 

Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Seudulliset arvioinnit

Yksi tärkeistä osaamisen kehittämisen työkaluistamme ovat vuosittain toteutettavat seudulliset arvioinnit.

Tuotamme arviointitietoa Tampereen seudun kasvatus- ja oppimisyhteisöille aiheista, jotka seudullinen arviointisuunnitelma määrittää aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Arvioinneista saatava tieto on arvokasta, sillä se tukee johtamista ja auttaa Osaketta vastaamaan oppismisyhteisöissä tunnistettuihin kehittämistarpeisiin.

Tutustu tästä seudullisiin arviointisuunnitelmiin:

Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelma vuosille 2021-2023 

Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelma 2017- 2020