Minustako mentori?

Minustako mentori?

Mentorina

tuen ammatillista ja henkilökohtaista kasvua autan ja ohjaan työyhteisössä toimimiseen liittyvissä kysymyksissä työvälineinä käytän reflektointia, aiheen jakamista ja analysointia kuuntelen ja houkuttelen esiin asioita toimin vertaisessa suhteessa aktorien kanssa opin itsestäni, ryhmän ohjaamisesta ja ryhmän teemana olevista sisällöistä  Mihin sitoudun?

tukemaan yhdessä oppimista avaamaan ja jakamaan omaa osaamista kanssakulkijaksi ja vertaisten kohtaamisen mahdollistajaksi organisoimaan ja yhdessä ryhmäni kanssa toteuttamaan määriteltyä vertaismentoroinnin toimintatapaa Mitä merkitsee eettisyys ryhmän ohjaamisessa?

minua sitoo vaitiolovelvollisuus olen lojaali aktoreille, heidän esimiehilleen, työnantajalle ja organisaation perustehtävälle työskentelen avoimuuden ja luottamuksen rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi laadin ryhmän kanssa yhdessä mentorointisopimuksen ja noudatan siinä sovittuja menettelyjä Mitä saan?

selkeän toimintamallin, jonka mukaan edetä  hallinnollisen tuen ja työvälineet ryhmän kokoamiseen ja koordinointiin ohjatun ja kaikkien vertaismentorointiryhmien yhteisen aloitus- ja päätöstapaamisen  mentoriverkoston ja tukea mentorina toimimiselle lukuvuoden aikana Kiinnostuitko?

Toimintavuodelle 2018-19 haetaan parhaillaan uusia mentoreita. Ilmoittaudu mentoriksi 30.8 mennessä tästä linkistä: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16439/lomake.html

Työvälineet mentorille

mentorina toimimisen hallinnolliset käytännöt

mentorointisopimus ja dokumentointilomake osallistujaseuranta

palkkiolasku