Vertaismentorointi

Vertaismentorointi

Mitä vertaismentorointi on?

Veme eli vertaismentorointi on Osakkeen (kouluille) ja Tampereen kaupungin (varhaiskasvatukseen) tarjoama palvelu ja menetelmä ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Sen avulla tuetaan työssä oppimista ja vahvistetaan työhyvinvointia. Vertaismentorointi perustuu tasavertaiseen vuorovaikutussuhteeseen, jossa mentori ja aktorit jakavat tietoa ja kokemuksiaan työstä. Veme-ryhmien tavoitteena on saada hiljainen tieto kuuluville ja käyttöön, kehittää työn käytäntöjä ja tehdä erilaiset työkulttuurit tutuiksi. Mentorointisuhde rakentuu molemminpuoliselle avoimuudelle, luottamukselle ja sitoutumiselle.

Miksi vertaismentorointia?

Työntekijänä hyödyn, koska vertaismentoroinnin avulla:

opin uutta ja saan uusia näkökulmia työhöni hahmotan kokonaisuuksia: rakenteita, työohjeita ja -prosesseja verkostoidun ja luon yhteistyötä eri toimijoiden kesken saan mahdollisuuden jakaa hyviä käytäntöjä eteenpäin karistan pois luutuneita käsityksiä, ennakkoluuloja ja turhia rutiineja voimaannun ja saan tukea ammatillisessa roolissani toimimiseen

Organisaatio hyötyy, koska vertaismentorointi:

mahdollistaa strategisen ja pitkäjänteisen osaamisen kehittymisen luo yhtenäistä toimintakulttuuria ja toimintatapoja vahvistaa työyhteisöön ja organisaatioon kiinnittymistä on kustannustehokas ja joustava menetelmä osaamisen kehittämiseen tarjoaa henkilöstölle tasa-arvoiset mahdollisuudet toisilta oppimiseen luo osaamisen jakamiseen perustuvaa toimintakulttuuria edistää osaamisen kehittämisen monimuotoisuutta

Miten toimii?

Vertaismentorointi tapahtuu ryhmissä ja prosessi kestää yhden lukuvuoden kerrallaan. Ryhmiin otetaan 4-8 osallistujaa (ryhmä käynnistyy kun ryhmässä neljä osallistujaa). Kukin ryhmä toimii tietyn teeman puitteissa. Syksyllä aloittavat ryhmät teemoitetaan ennakkoon toiminta-alueen tarpeisiin strategiat, toimintasuunnitelmat ja mentorin vahvuudet huomioiden. Ryhmät kokoontuvat max. 18 tunnin ajan lukuvuoden aikana. Määrä sisältää kaikille ryhmille yhteisen aloitus- ja  lopetustapaamisen. Yhden kokoontumisen kesto on keskimäärin 1,5 - 2 h. Ryhmä toimii itsenäisesti ja suunnittelee ohjelman, kokoontumisajat ja -paikat mentorin kanssa. Ryhmät dokumentoivat tapaamisensa.

Lue lisää syksyn 2018 vertaismentorointiryhmistä ja ilmoittaudu mukaan: https://osake.eeventti.fi/koulutukset/ryhma/vertaismentorointiryhmat/syksy-2018