Pirkanmaan tutoropettajat2

Pirkanmaan tutoropettajat2

Pirkanmaan tutoropettajat2 -hanke on 27 opetuksen järjestäjän yhteishanke, jonka tavoitteet ovat 

•Opetussuunnitelman jalkauttamisen tukeminen/edistäminen

•Alueellisen yhteistyön lisääminen haastavissa kehittämisteemoissa

•Alueellisen tasa-arvon edistäminen

•Tulevaisuuden tutoropettajamallin alueellisten mahdollisuuksien tutkiminen/kehittäminen

•Tutor-osaamisen, toimintamallien jakaminen yli opetuksenjärjestäjärajojen

•Olemassa olevien tutorverkostojen kehittäminen

•Edistää erityisesti pienten opetuksenjärjestäjien mahdollisuutta laajentaa tutoroitavia teemoja

•Tutoropettajien osaamisen kehittäminen

•Pedagogisen johtamisen tukeminen koulujen kehittämisessä

Lisätietoja hankkeesta sekä yhteystiedot löydät hankkeen omilta sivuilta..