Hyvinvoiva koululainen materiaaleja

Hyvinvoiva koululainen materiaaleja

Hankkeen perustiedot

HYVINVOIVA KOULULAINEN – lapsi- ja perhelähtöisen kokonaiskoulupäivän kehittäminen Pirkanmaalla

Hyvinvoiva koululainen päätösseminaarin 28.10.2020 striimaus

Projektin tausta

Hankkeessa on kumppaneina 18 kuntaa/koulutuksen järjestäjää, joiden roolina on yhteistyössä kehittää paikalliset olosuhteet huomioivaa lapsen kasvu ja kehitystä tukevaa koulupäivää sekä sitä kautta parantaa lasten ja perheiden hyvinvointia Pirkanmaalla. Hankehakemuksessa hakijat taustoittavat hanketta kuvaamalla, että esi- ja alkuopetuksen oppilaiden oppiminen ja huolenpito ovat usein usean organisaation ja hallintokunnan toteuttamaa ja pirstaleista. Hankkeen laaja tavoite on jäsentää tuota kokonaisuutta lapsi ja perhelähtöisesti luoden skaalattavan mallin eheästä kokonaiskoulupäivästä, joka edistäisi oppilaiden hyvinvointia ja oppimista ennaltaehkäisevästi, luoda uusi matalan kynnyksen mahdollisuuksia lasten ja perheiden tukemiseen, lisätä toiminnan laatua ja tasa-arvoisuutta lasten ja perheiden kesken ja lisätä lasten mahdollisuuksia harrastuksiin.

Projekti liittyy

Projektin rahoittaa Opetushallitus. Hanke liittyy Opetushallituksen  #paraskoulu –hankkeeseen, johon kuuluu useita vastaavia alueellisia hankkeita, joissa tavoitteena on yleisesti parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja tukea oppimista. Pirkanmaan hankkeessa on mukana 18 osahanketta. Hanke toimii yhteistyössä OPHn, Etelä-Pohjanmaan Osaaja –verkoston, aluehallintoviraston, osahankkeen kumppaneiden, muiden lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa. Näitä voivat olla mm. kunta-agentit, Pelastakaa lapset ry.

Projektin tavoitteet

Hankkeessa on kumppaneina 18 kuntaa/koulutuksen järjestäjää, joiden roolina on yhteistyössä kehittää paikalliset olosuhteet huomioivaa lapsen kasvu ja kehitystä tukevaa koulupäivää, joka muodostuu tavoitteellisesta, kehittävästä ja lapseen hyvinvointia tukevasta aamupäivätoiminnasta, koulupäivästä ja iltapäivätoiminnasta. Kukin toimija toteuttaa hankkeen tavoitteita oman toiminnan kannalta relevanttien teemojen kautta. Koordinaatio ja dokumentaatio varmistavat, että konsortion työ muodostaa kokonaisuuden. Yhteistyökumppanit, koulutuksen järjestäjä sitoutuvat kehittämisrahoitusta vastataan jakamaan osaamistaan ja dokumentoidut kehitystyön tulokset.

Hankkeessa 18 pirkanmaalaista koulutuksen järjestäjää itse- ja vertaisarvioivat aamu- ja iltapäivätoimintansa yhdessä asiantuntijoiden kanssa kehitetyn arviointivälineen avulla. Tulosten pohjalta määritellään keskeiset kehittämiskohteet koulutuksen järjestäjille, kouluille ja kasvuyhteisöille (aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjät). Hankekonsortion työskentely organisoituu näiden tarvelähtöisten teemojen ympärille ja koordinaatio varmistavat, että ei tehdä päällekkäistä työtä, kaikki hyötyy kaikkien tekemisestä ja tulokset dokumentoidaan skaalattavasti.

Projektin aikataulutus

Projekti on saanut rahoituksen OPHn päätöksellä tammikuussa 2019. Hanke on alkanut helmikuussa. Aloituspaja järjestettiin 24.4.2019. Projektipäällikön työ alkoi 8.5. ja ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 9.5. Touko-kesäkuun aikana projektipäällikkö on ollut yhteydessä kaikkiin toimijoihin. Tapaaminen ja puhelinpalaveri on pidetty heinäkuuhun mennessä 17 toimijan kanssa. Tapaamisissa hahmoteltiin osahankkeiden tavoitteita ja toimintaa. Yliopisto tutkijat tekivät kesäkuussa alkukartoituksen kuntiin/kouluun. Kuntien sopimukset laadittiin kesäkuussa. Koulutusten suunnittelu alkoi. Elokuussa kesätauon jälkeen kootaan alkukartoituksen tulokset, joista voidaan havaita kehittämislinjoja. Koulutuksista osa on kaikille yhteisiä, osa linjoittain. Syksyn koulutuspäivät ovat 12.9., 24.9., 27.9., 7.11., 14.-15.11. Ohjausryhmä kokoontui kevätkaudella kaksi kertaa ja syyskaudella kolme. Hankkeessa on keväällä syksyn tapaan kaksi kaikille yhteistä koulutuspäivää ja kaksi ryhmittäin. Hanke päätyy toukokuun loppuun 2020.

  • projektin koulutukset ja niiden toteutus
    • Projektin keskeinen osa on koulutukset, jotka toteuttaa Aretai Oy. Lisäksi yliopiston toimijoilla on koulutustehtävä. Osahankkeen tekijät jakavat osaamistaan. Tiedon välittäjänä toimii projektipäällikkö.
  • projektiin liittyvä tutkimus ja sen toteutus
    • Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Tampereen yliopiston kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunnan tutkijoita.
  • projektin budjetti
    • Hankekonsortio järjestää ohjausta, opetusta ja tutkimusta sekä luo skaalattavan mallin eheästä koulupäivästä ja loppuraportin. Hankkeen piirissä on n. 10 % koko maan esi- ja alkuopetuksen oppilaista. Hankkeen rahoituksesta käytetään 400 000 € koulutuksen järjestäjien osahankkeiden toteuttamiseen. Rahoitus on jaettu toimijoiden volyymin suhteen käyttäen mittarina esioppilaiden määrää tiettynä ajankohtana. Osahankkeiden kanssa on tehty sopimukset. Osa rahoituksesta käytetään palveluiden ostoon yliopiston kanssa tehtävässä yhteistyössä, josta on tehty toimeksiantosopimus. Hankkeen toimijoiden kouluttamisessa ja sparraamisessa toimii yhteistyökumppanina Aretai Oy, jonka kanssa on tehty toimeksiantosopimus.

Hankkeen osallistujat

Kunnat/koulutuksen järjestäjät

Akaan kaupunki, Ikaalisten kaupunki, Kangasalan kaupunki, Kihniön kunta, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Parkanon kunta, Pirkkalan kunta, Pälkäneen kunta, Ruoveden kunta, Sastamalan kaupunki, Tampereen kaupunki, Suomen adventtikirkko/ Tampereen kristillinen koulu, Urjalan kunta, Valkeakosken kaupunki, Vesilahden kunta, Ylöjärven kaupunki ovat sopineet Opetushallituksen kehittämishankkeen toteuttamisesta yhteishankkeena.

Yhteystiedot

https://static.eeventti.fi/1/general/96/1f15788a65bb504b017d55744c1da1ee.xlsx 

Kooste osahankkeista

Tiedustele projektipääliköltä;  Anna-Maija Hakuni-Luoma, +358 40 7799049, [email protected]