Hyvinvoiva koululainen

Hyvinvoiva koululainen

HYVINVOIVA KOULULAINEN – lapsi- ja perhelähtöisen kokonaiskoulupäivän kehittäminen Pirkanmaalla

Hyvinvoiva koululainen –hankkeen loppujulkaisun linkki:

https://osake.eeventti.fi/hyvi...

Projektin tausta

Hankkeessa oli kumppaneina 18 kuntaa/koulutuksen järjestäjää. Akaan kaupunki, Ikaalisten kaupunki, Kangasalan kaupunki, Kihniön kunta, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Parkanon kunta, Pirkkalan kunta, Pälkäneen kunta, Ruoveden kunta, Sastamalan kaupunki, Tampereen kaupunki, Suomen adventtikirkko/ Tampereen kristillinen koulu, Urjalan kunta, Valkeakosken kaupunki, Vesilahden kunta, Ylöjärven kaupunki toteuttivat Opetushallituksen kehittämishankkeen Hyvinvoiva koululainen -hankkeen yhteishankkeena.

Osahankkeiden roolina oli yhteistyössä kehittää paikalliset olosuhteet huomioivaa lapsen kasvu ja kehitystä tukevaa koulupäivää sekä sitä kautta parantaa lasten ja perheiden hyvinvointia Pirkanmaalla. Hankehakemuksessa hakijat taustoittivat hanketta kuvaamalla, että esi- ja alkuopetuksen oppilaiden oppiminen ja huolenpito ovat usein usean organisaation ja hallintokunnan toteuttamaa ja pirstaleista. Hankkeen laaja tavoite oli jäsentää tuota kokonaisuutta lapsi ja perhelähtöisesti luoden skaalattavan mallin eheästä kokonaiskoulupäivästä, joka edistäisi oppilaiden hyvinvointia ja oppimista ennaltaehkäisevästi, luoda uusi matalan kynnyksen mahdollisuuksia lasten ja perheiden tukemiseen, lisätä toiminnan laatua ja tasa-arvoisuutta lasten ja perheiden kesken ja lisätä lasten mahdollisuuksia harrastuksiin.

Projekti liittyy Paraskoulu -hankkeeseen

Projektin rahoitti Opetushallitus. Hanke liittyi Opetushallituksen  #paraskoulu –hankkeeseen, johon kuului useita vastaavia alueellisia hankkeita, joissa tavoitteena oli yleisesti parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja tukea oppimista. Pirkanmaan hankkeessa oli mukana 18 osahanketta. Hanke toimi yhteistyössä OPHn, Etelä-Pohjanmaan Osaaja –verkoston, aluehallintoviraston, osahankkeen kumppaneiden, muiden lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa.

Projektin tavoitteet

Hankkeessa oli kumppaneina 18 kuntaa/koulutuksen järjestäjää, joiden roolina oli yhteistyössä kehittää paikalliset olosuhteet huomioivaa lapsen kasvu ja kehitystä tukevaa koulupäivää, joka muodostuu tavoitteellisesta, kehittävästä ja lapseen hyvinvointia tukevasta aamupäivätoiminnasta, koulupäivästä ja iltapäivätoiminnasta. Kukin toimija toteutti hankkeen tavoitteita oman toiminnan kannalta relevanttien teemojen kautta. Koordinaatio ja dokumentaatio varmistivat, että konsortion työ muodostaa kokonaisuuden. Yhteistyökumppanit, koulutuksen järjestäjä sitoutuivat kehittämisrahoitusta vastataan jakamaan osaamistaan ja dokumentoidut kehitystyön tulokset.

Hankkeessa 18 pirkanmaalaista koulutuksen järjestäjää itse- ja vertaisarvioivat aamu- ja iltapäivätoimintansa yhdessä asiantuntijoiden kanssa kehitetyn arviointivälineen avulla. Tulosten pohjalta määriteltiin keskeiset kehittämiskohteet koulutuksen järjestäjille, kouluille ja kasvuyhteisöille (aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjät). Hankekonsortion työskentely organisoitui näiden tarvelähtöisten teemojen ympärille ja koordinaatio varmistivat, että ei tehdä päällekkäistä työtä, kaikki hyötyy kaikkien tekemisestä ja tulokset dokumentoidaan skaalattavasti.

Hankkeen tulokset ja osahankkeiden jakamat tiedot ja materiaalit ovat luettavissa linkin Hyvinvoiva koululainen kehitystyön loppujulkaisu kautta.

Yhteystiedot

Anna-Maija Hakuni-Luoma
Hyvinvoiva koululainen –hanke
Projektipäällikkö
+358 40 7799049
[email protected]