Osakkeen toiminnan viitekehys

Osakkeen toiminnan viitekehys

Tavoitteena osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisen kehittäminen

Osakkeen toiminnan viitekehys perustuu ns. kuntakesun viitekehykseen (kts. http://www.oph.fi/kuntakesu). Osake on ratkaisu henkilöstön osaamisen kehittämiseen, jonka vuoksi itse mallia sekä sen tuottamien palvelujen laatua ja mentelmiä on syytä kehittää jatkuvasti. Viitekehyksen muut keskeiset kehittämiskohteet ovat kasvu ja oppiminen, hyvinvointi sekä johtaminen.

Kasvu ja oppiminen

Kasvu ja oppiminen on kasvatus- ja opetusalan ydintä ja suurin osa koulutuksellisista toimista kohdituu näihin pedagogisiin koulutuksiin. Uudet OPSit ja VASUt viitoittavat tarjouman teemoja.

Hyvinvointi

Koulun työhyvinvoinnin edistäminen on jokaisen siellä toimivan henkilön vastuulla. Hyvinvoinnin vahvistaminen on Osakkeen keskeisenä tavoita. Osaamista kehittämällä tuetaan henkilöstön työn hallintaa ja löydetään keinoja, joilla työn hallinta ja sen vaatimukset sovitetaan yhteen. Tarkoituksena on vahvistaa henkilöstön inhimillisiä voimavaroja ja kehittää koko koulun yhteisiä toimintatapoja. 

Johtaminen

Esimiehet ovat avainasemassa oppivien yhteisöjen ja oppivan alueen syntymisessä. Osake tukee johdon ammatillisen osaamisen kehittymistä sekä tukee seudullista verkostoitumista monin tavoin.