Koulutukset

Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät

Yhden lukukauden mittainen koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstölle ja johdolle. 

HUOM! Koulutus toteutetaan koronasyistä aiemman ohjelman sijaan verkossa tapahtuvana etäkoulutuksena. Päivän tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautuneille lähetetään linkki koulutukseen.  

Tuntuuko kestävän tulevaisuuden ajatteleminen mahdottomalta? Koetko, että isot ja mutkikkaat ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja eriarvoisuuden kasvu, ovat liian isoja haasteita ratkaistaviksi? Tulevaisuuskuvamme voivat olla lannistavia globaalien ongelmien ja epätietoisuuden vallitessa, minkä vuoksi tarvitaan kykyä kuvitella vaihtoehtoisia ja kestävämpiä tulevaisuuksia, konkreetteja utopioita. Mutta mitä utopia tarkoittaa ekologisen kestävyyden, sukupuolten moninaisuuden tai kulutuskriittisyyden näkökulmista?  

Tässä koulutuksessa syvennetään omaa osaamista kestävän tulevaisuuden ydinteemoista ja tutustutaan koulutuksen teoreettisiin kehyksiin yhdessä tutkijoiden sekä kansalaisjärjestöjen globaalikasvattajien avulla. Näitä keskeisiä viitekehyksiä ovat: kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin malli, tulevaisuusajattelu, konkreetit utopiat sekä empatia ja myötätunto kestävyyteen liittyvänä ilmiöinä.  

MITÄ SAAT KOULUTUKSESTA? 

·       Tietoa monimutkaisista kestävyyskysymyksistä ja keinoja viedä kestävää systeemimuutosta käytäntöön. 

·       Menetelmiä tuoda tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuslukutaitoa osaksi kasvatusta ja koulutusta 

·       Työkaluja, joiden avulla kestävän tulevaisuuden tarkastelu ja rakentaminen toimijuuden kautta omassa yksikössä ja oppilaitoksessa on mahdollista 

·       Aikaa oman osaamisen kehittämiseen ja kollegoiden kohtaamiseen: yhdessä tekemällä saat varmuutta ja rohkeutta uudistaa kestävän tulevaisuuden kasvatusta 

Koulutuksessa hyödynnetään vertaisoppimista sekä osallistavia harjoituksia, joita voi soveltaa omassa työssään. Yhden lukukauden mittainen koulutus sisältää ennakkotehtävän, kolme verkko-opetuspäivää sekä projektityön toteutuksen omassa yksikössä tai oppilaitoksessa.  

HUOMAATHAN ETTÄ varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukioiden henkilöstön ja johdon ilmoittautuminen  tapahtuu tämän sivun alaosassa olevan OSALLISTU-painikkeen kautta.

HUOMAATHAN ETTÄ ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstön ja johdon ilmoittautuminen tapahtuu TÄSTÄ LINKISTÄ.

Kouluttajina toimivat Fee Suomen ja Suomen Rauhanpuolustajien globaalikasvatuksen asiantuntijat, Lasten ja nuorten säätiön TulevaisuuskouluOKKA-säätiö, Helsingin yliopiston Kudelma-verkosto, Tohtorikoulutettava Emma Kurenlahti sekä tutkija ja opettajankouluttaja Antti Rajala / Helsingin yliopisto. 

Transformer 2030 koulutus on Opetushallituksen rahoittama, ja sitä koordinoi Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry.

Lisätietoa koulutuksesta antaa Charlotta Holmström, charlotta.holmstrom(at)fingo.fi ja osoitteesta: https://www.globaalikasvatus.fi/verkosto/tukea-opetukseen/transformer-2030-hanke 

“Tulevaisuuden ajattelu on kansalaistaito, joka ohjaa meitä tekemään järkeviä päätöksiä tänä päivänä, jotta tulevaisuutemme olisi mahdollisimman toivottava.” – Futuristi Elina Hiltunen 

 


Ilmoittautuminen on valitettavasti päättynyt


Takaisin koulutuksiin

Tiedot

Päivät

 • 22.09.2020 09:00 - 15:00
  Paikka Verkkokoulutus, linkki toimitetaan ilmoittautuneille
  Kouluttaja(t) Koordinoijana Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry ja kouluttajina kansalaisjärjestöjen globaalikasvatuksen asiantuntijat
 • 20.10.2020 09:00 - 15:00
  Paikka Verkkokoulutus, linkki toimitetaan ilmoittautuneille
  Kouluttaja(t) Koordinoijana Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry ja kouluttajina kansalaisjärjestöjen globaalikasvatuksen asiantuntijat
 • 08.12.2020 09:00 - 15:00
  Paikka Verkkokoulutus, linkki toimitetaan ilmoittautuneille
  Kouluttaja(t) Koordinoijana Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry ja kouluttajina kansalaisjärjestöjen globaalikasvatuksen asiantuntijat

Paikkoja

 • Osallistujia 12 / 45
 • Varasijalla 0 / 5