Koulutukset

Taidekaaren koulutuksia: Keskusteleva kuvan tarkastelu

Koulutus sopii esimerkiksi opettajille, kuvataiteilijoille, museopedagogeille ja hoitoalalla työskenteleville. VTS on menetelmä, joka kehittää mm. kuvanlukutaitoa ja kykyä kriittiseen ajatteluun. VTS-ohjaajan vetämässä keskustelussa syvennytään taidekuviin, opitaan tekemään tarkkoja huomiota ja muodostamaan perusteltuja mielipiteitä. Kurssin jälkeen menetelmää voi käyttää oppitunneilla, museovierailuilla ja muissa ryhmätilanteissa.

Keskusteleva kuvan tarkastelu tai Visual Thinking Strategies (VTS) on menetelmä, jossa syvennytään taidekuviin, opitaan tekemään tarkkoja huomiota ja muodostamaan perusteltuja mielipiteitä. Menetelmä sopii esimerkiksi opettajille, kuvataiteilijoille, museopedagogeille ja hoitoalalla työskenteleville. VTS -menetelmän avulla voidaan tukea mm. oppimaan oppimisen taitoja, kielellistä kehitystä, monilukutaitoa ja kykyä kriittiseen ajatteluun. Kurssin jälkeen menetelmää voi käyttää oppitunneilla, museovierailuilla ja muissa ryhmätilanteissa.

 

VTS -opetusmenetelmässä opettaja toimii keskustelun fasilitoijana. Menetelmä perustuu strukturoituun keskustelurunkoon sekä osallistujien yksilölliseen huomioimiseen.  Menetelmän avulla voi toteuttaa useita laaja-alaisen oppimisen tavoitteita. Yhdysvalloissa VTS on osa monen koulun opetussuunnitelmaa ja opettajat ovat soveltaneet sitä eri oppiaineisiin ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Menetelmällä voidaan vahvistaa kykyä kokea ja tulkita taidetta monipuolisesti ja rohkeasti.

Menetelmä perustuu kehityspsykologian teorioihin, kuten Piagetin  ja Vygotskyn ajatteluun. Sen keskeisin käsite visuaalinen ajattelu on peräisin Rudolf Arnheimilta. Menetelmän vaikuttavuutta on myös tutkittu laajasti.


Ilmoittautuminen on valitettavasti päättynyt


Takaisin koulutuksiin

Tiedot

Päivät

 • 06.03.2018 14:00 - 17:00
  Paikka Tampere, Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5
  Kouluttaja(t) TAITEn museolehtori Mari Jalkanen
 • 13.03.2018 14:00 - 17:00
  Paikka Tampere, Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5
  Kouluttaja(t) TAITEn museolehtori Mari Jalkanen

Paikkoja

 • Osallistujia 15 / 15
 • Varasijalla 4 / 5