Koulutukset

Vertaismentorointiryhmät lukuvuonna 2017-2018

Täällä voit ilmoittautua Osakkeen koulutuksiin ja tapahtumiin (kun olet kirjautuneena). Koulutukset näkyvät janalla aikajärjestyksessä. Voit myös rajata hakua.

Picture

Veme: Pedagogisen leikin kehittäminen

Varhaiskasvattajille suunnatussa ryhmässä paneudutaan Vasun käyttöönottoon pedagogisen leikin näkökulmasta.

Lue lisää ja osallistu

Tiedot
22.09.2017 13.00 - 15.00
Paikka: Orivesi
Kouluttaja(t): Tiia Jehimoff
Picture

Veme: Koulujen käsityön opetus uuden opetussuunnitelman melskeessä: Kokemuksia, tukea ja toiveikkuutta

Käsityön opettajien ryhmässä jaetaan vinkkejä ja kokemuksia uuden OPSin sisällöin ja menetelmin.

Lue lisää ja osallistu

Tiedot
22.09.2017 13.00 - 15.00
Paikka: Tampere
Kouluttaja(t): Tiina Tiitinen
Picture

Veme: Jaettu johtajuus arjen työkaluna. Miten kehitän työyhteisöäni ja kehityn itse ammatillisesti.

Jaettu johtajuus on hyvin monimuotoinen ilmiö, jonka hyödyntäminen on erityisesti toimintakulttuurin kannalta olennaista. Johtamisen pelikentällä tarvitaan hyvää pelisilmää, jota voi harjoitella.

Lue lisää ja osallistu

Tiedot
22.09.2017 13.00 - 15.00
Paikka: Nokia
Kouluttaja(t): Eija Paukkuri
Picture

Veme: Työhyvinvointia ja osaamisen jakamista veoille ja integroidun lastentarhanopettajille

Erityisopetuksen ja ryhmän jäsenien osaamisen jakaminen, työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin avaaminen sekä vahvistavien keinojen löytäminen.

Tavoitteena myös hakea yhdessä ratkaisuja pulmatilanteisiin.

Lue lisää ja osallistu

Tiedot
22.09.2017 13.00 - 15.00
Kouluttaja(t): Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Susanna Lahtinen.
Picture

Veme: Ympäristökasvatus osana varhaiskasvattajan työtä

Varhaiskasvattajille suunnatussa ryhmässä paneudutaan Vasun käyttöönottoon ympäristökasvatuksen näkökulmasta.

Lue lisää ja osallistu

Tiedot
22.09.2017 13.00 - 15.00
Paikka: Tampere
Kouluttaja(t): Tiina Julin
Picture

Veme: S2-opetuksen kehittäminen

Suomea toisena kielenä opettavien ryhmässä tutustutaan alan uuteen tietoon ja vertaisoppimalla sovelletaan sitä käytäntöön.

Lue lisää ja osallistu

Tiedot
22.09.2017 13.00 - 15.00
Paikka: Tampere
Kouluttaja(t): Eija-Marjut Valve
Picture

Veme: Uuden vasun sisäänajoa ja työssä jaksamisen tukemista

Varhaiskasvattajille suunnatussa ryhmässä laitetaan Vasua käytäntöön.

Lue lisää ja osallistu

Tiedot
22.09.2017 13.00 - 15.00
Paikka: Tampere
Kouluttaja(t): Satu Myllykangas
Picture

Veme: Erilaiset oppijat

Pohditaan yhdessä opetuksellisia keinoja vastata erilaisten oppilaiden toiveisiin.

Lue lisää ja osallistu

Tiedot
22.09.2017 13.00 - 15.00
Paikka: Sastamala
Kouluttaja(t): Minna Lähde,

Picture

Veme: Työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa - voimavaroja ja iloa arkeen!

Ryhmässä löydetään uusia ja erilaisia toimintatapoja, joilla hyvinvointi lisääntyy sekä leviää työyhteisöissä. Samalla löydetään voimavaroja omaan työssäjaksamiseen.

Lue lisää ja osallistu

Tiedot
22.09.2017 13.00 - 15.00
Paikka: Tampere
Kouluttaja(t): Eveliina Ruohola
Picture

Veme: Erilaiset oppijat

Koulukuraattoreille, erityisopettajille ja koulupsykologeille suunnatussa ryhmässä syvennytään alan uuden tiedon ja kokemusten pohjalta erilaisten oppijoiden tukemisen kysymyksiin.

Lue lisää ja osallistu

Tiedot
22.09.2017 13.00 - 15.00
Paikka: Tampere
Kouluttaja(t): Pirkko Ritomaa-Arat
Picture

Veme: Johtajuuden kehittyminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen - ryhmä varajohtajille ja valtoille

Ryhmän tavoite on tukea varajohtajien ja valtojen ammatillista kehittymistä ja työhyvinvointia.

Lue lisää ja osallistu

Tiedot
22.09.2017 13.00 - 15.00
Paikka: Tampere
Kouluttaja(t): Anne Olsson
Picture

Veme: Ammatillinen kehittyminen uran alkuvaiheessa (tai alalle palattaessa)

Ryhmä on suunnattu erityisesti uraansa opetusalalla aloitteleville. Ihan kaikkea ei opettajakoulutuksessa opita ja ryhmässä ihmetellään perusopetuksen ihmeellisyyksiä ja pohditaan omaa ammatillista kehittymistä. 

Lue lisää ja osallistu

Tiedot
22.09.2017 13.00 - 15.00
Paikka: Tampere
Kouluttaja(t): Mari Larikka
Picture

Veme: Yhteisopettajuus ja tiimityöskentely

Ryhmässä keskustellaan yhteisopettajuuden ja tiimityöskentelyn hyödyistä ja haasteista sekä etsitään ratkaisuja tiimityöskentelyn edistämiseen omassa työssä ja työyhteisössä.

Lue lisää ja osallistu

Tiedot
22.09.2017 13.00 - 15.00
Paikka: Tampere
Kouluttaja(t): Päivi Nurminen

Takaisin listaukseen