Koulutukset

Pirkanmaan tutoropettajien koulutusohjelma

Täällä voit ilmoittautua Osakkeen koulutuksiin ja tapahtumiin (kun olet kirjautuneena). Koulutukset näkyvät janalla aikajärjestyksessä. Voit myös rajata hakua.

Picture

Tutkiva oppiminen ja interaktiivinen tietotekniikka

Tutkiva oppiminen pyrkii tieteellisen tutkimuksen tapaisesti ymmärtämään ilmiöitä tai ratkaisemaan ongelmia. Oppiminen koetaan prosessina, jonka aikana voidaan työskennellä ryhmässä tai yksin. Tietotekniikan avulla voidaan monia ilmiötä tutkia luokkatilanteessa ja siten tarjota mielekkäitä oppimisen kokemuksia.

Päivän teemoina ovat

-tutkivan oppimisen teoreettinen lähtökohta

-simulaatiot ja muut tietotekniikan sovellukset tutkivan oppimisen tukena

-oman opetuskokonaisuuden rakentaminen erilaisia malleja hyödyntäen

Kouluttaja toimii Tomi Jaakkola, KT, yliopistotutkija Turun yliopisto

Lue lisää ja osallistu

Tiedot
12.09.2017 08.30 - 15.45
Kouluttaja(t): Tomi Jaakkola, KT, yliopistotutkija, Turun yliopisto
Picture

Positiivinen pedagogiikka ja luonteenvahvuudet

Oletko sinä rohkea ja myötätuntoinen? Haluaisitko oppia

lisää kauneuden arvostamisesta tai vahvistaa sinnikkyyttäsi?

Ota osaa koulutukseen, jonka avulla luot hyvän kierteen!

Koulutuksen sisältö:

Mitä on positiivinen psykologia ja mitä se ei ole?

- Koulutuksen aluksi käydään läpi positiivisen psykologian perusteita sekä uusimpia tutkimustuloksia, joka liittyvät opetukseen ja oppilaiden hyvinvointiin.

Positiivinen pedagogiikka, mitä, miksi ja miten?

- Mitä on hyvinvointi ja resilienssi? Miksi koulujen ja opettajien kannattaa tuoda positiivisen pedagogiikan opetus osaksi jokaista päivää? Miten positiivista pedagogiikka toteutetaan eri puolilla

maailmaa?

- Positiivisen pedagogiikan osuudessa kerrotaan, miten vahvuusperustainen opetus tuodaan osaksi koulujen toimintakulttuuria ja miksi se auttaa oppilaita ja opettajia voimaan hyvin koulussa ja sen ulkopuolella.

- Koulutuksessa käsitellään myös vahvuuksia tukevia tehtäviä ja harjoituksia, jotka auttavat ottamaan luonteenvahvuudet osaksi opetusta.

Kouluttajana toimii

Kaisa Vuorinen

Erityisluokanopettaja, KM

Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

Lue lisää ja osallistu

Tiedot
25.10.2017 09.00 - 16.00
Paikka: Tampere-talo
Kouluttaja(t): Kaisa Vuorinen, Erityisluokanopettaja, KM, Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

Takaisin listaukseen