Koulutukset

Pirkanmaan tutoropettajat 2 - hankkeen käynnistystapaaminen

Tilaisuus on tarkoitettu hankkeeseen osallistuville tutoreille. Tilaisuuden alussa tarjotaan iltapäiväkahvit.

Pirkanmaan tutoropettajat 2-hankkeen teemoja ovat mm.

-Alueellisen tasa-arvon edistäminen tutoropettajatoiminnan laadussa, tutoroitavien teemojen monipuolisuudessa sekä tutoropettajien koulutuksessa koulutuksenjärjestäjärajat ylittävän yhteistyön avulla.

-Opetussuunnitelman jalkauttamisen tukeminen/edistäminen sekä alueellisen yhteistyön lisääminen haastavissa kehittämisteemoissa.

-Koulutuksenjärjestäjärajat ylittävän tutoryhteistyön ja -toiminnan rakenteiden vahvistaminen ja kehittäminen sekä tulevaisuuden tutoropettajatoiminnan mallintaminen.

-Pirkanmaan tutoropettajat hankkeessa aloitettujen toimintamallien kehittäminen edelleen.

-Verkostoituminen ja tutortoiminnan keskinäinen sparraaminen muiden alueiden kanssa sekä valtakunnallinen yhteistyö.

-Pienten opetuksenjärjestäjien mahdollisuuksien laajentaminen.

-Tutoropettajien ammatillisen hyvinvoinnin kehittäminen osaamisen kehittymisen kautta.


Ilmoittautuminen on valitettavasti päättynyt


Takaisin koulutuksiin

Tiedot

Päivät

  • 13.05.2019 12:30 - 15:00
    Paikka Tampere-talo, kokoustila Aaria (Yliopistonkatu 55)

Paikkoja

  • Osallistujia 14 / 30