Koulutukset

PedaBoss: Julkisuus ja salassapito sivistystoimen päätöksenteossa ja valmistelussa -webinaari

Koulutus on suunnattu erityisesti sivistysjohtajille, opetuspäälliköille, perusopetuksen ja lukioiden rehtoreille sekä muille sellaisille henkilöille, jotka työssään tarvitsevat vastaavia tietoja ja taitoja.

Lähtökohtaisesti kaikki viranomaisen asiakirjat ovat julkisia. Myös oikeus yksityisyyteen eli yksityiselämään ja henkilötietojen suojaan ovat perusoikeuksia. Miten nämä kaksi oikeutta elävät rinnakkain? Mitä tämä julkisuusperiaate merkitsee oppilaitoksille? Mitkä lait ja säädökset sääntelevät julkisuutta ja salassapitoa perusopetuksessa ja toisella asteella? Miten julkisuutta ja salassapitoa koskeva sääntely tulee huomioida sivistystoimen toimintakentällä ja mitä se edellyttää hyvältä valmistelulta?

Tämä kolmituntinen webinaari käsittelee julkisuuteen ja salassapitoon liittyvää sääntelyä, asiakirjojen julkisuutta, henkilötietojen käsittelyä, tiedonsaantioikeutta, verkkojulkisuutta, tiedottamisvelvollisuutta ja tietosuojaa. Koulutuksessa teemaa käsitellään case-esimerkkien ja oikeustapausten tukemana.

Kouluttajana toimii opetus- ja kulttuuritoimen lakiasioista Suomen Kuntaliitossa vastaava Minna Antila. Koulutuksen aikana on mahdollisuus kysyä ja keskustella. Osallistujille toteutetaan ennakkokysely, jossa on mahdollista esittää kouluttajalle kysymyksiä etukäteen tai esittää painotustoiveita.

Tervetuloa mukaan!


Ilmoittautuminen on valitettavasti päättynyt


Takaisin koulutuksiin

Tiedot

Päivät

  • 23.09.2020 08:00 - 11:00
    Paikka Webinaari, linkki toimitetaan ilmoittautuneille
    Kouluttaja(t) Minna Antila, lakimies, opetus- ja kulttuuritoimen lakiasiat, Suomen Kuntaliitto

Paikkoja

  • Osallistujia 22 / 200
  • Varasijalla 0 / 10