Koulutukset

Kutsu leikkiin -koulutuspäivä

Leikin merkitystä on korostettu aina, mutta millainen on aikuisen rooli leikissä ja mitä aikuinen voi tehdä lapsen leikin hyväksi varhaiskasvatuksen arjessa? Lasten leikki tarvitsee tuekseen aikuista, jotta leikki voi kukoistaa myös lasten omana toimintana. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Kutsu leikkiin -koulutuspäivä tarjoaa aikuisille välineitä lasten leikin tukemiseen eri ikä- ja kehitysvaiheissa. 

 

Kutsu leikkiin -koulutuspäivän ohjelma

8.30 - 9.00 Aamukahvia tarjolla

9.00-9.20 Miksi leikkiminen on tärkeää?

- Mitä tiedämme leikin merkityksestä lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle?

- Johdattelua koulutuspäivän teemoihin

9.20-10.30 Leikki varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

- Välineitä ja konkreettisia ehdotuksia vasun toteuttamiseen leikin näkökulmasta

10.30-10.50 Tauko / Tauon aikana osallistujat voivat jättää kysymyksiä iltapäivän keskusteluosioon

10.50-11.45  Millainen on aikuisen rooli leikissä?

- Mitä aikuinen voi tehdä lasten leikin hyväksi arjen erilaisissa tilanteissa?

- Onko leikkivä aikuinen ammatillinen?

- Voitaisiinko leikki nähdä aikuisen ammatillisena taitona tulevaisuudessa?

11.45-12.45 Ruokailu (omakustanteinen)

12.45-13.45 Tarinallinen leikki tarjoaa mahdollisuuden kuvitteluleikin kehittämiseen

- Miksi kuvitteluleikki on tärkeää?

- Miten aikuinen voi rikastaa ja tukea lasten kuvitteluleikkiä eri ikävaiheissa?

13.45-14.15 Kahvitauko: Tauon aikana osallistujat voivat jättää kysymyksiä keskusteluosioon

14.15-15.30 Leikistä keskustellen

- Yleisön kysymysten käsittelyä yhdessä keskustellen

- Videomateriaalia erilaisista leikkitilanteista, pienryhmäkeskusteluja videomateriaalista

- ajatustenvaihtoa ja verkostoitumista

15.30-15.55 Miten saadaan leikillisyys osaksi tiimin yhteistä työtapaa?

- Yhteisen ymmärryksen ja työtavan luominen vaatii kokeiluja ja keskusteluja

15.55-16.00 Koulutuspäivän päätöstunnelmat


Ilmoittautuminen on valitettavasti päättynyt


Takaisin koulutuksiin

Tiedot

Päivät

  • 29.10.2018 09:00 - 16:00
    Paikka Tampere, Monitoimitalo 13, Strömmer (Satakunnankatu 13)
    Kouluttaja(t) KM Annukka Pursi

Paikkoja

  • Osallistujia 28 / 28
  • Varasijalla 1 / 4

Materiaalit