Koulutukset

Kasvatus- ja opetusalan johtotehtäviin orientoiva ohjelma 2018-2019

Vetovoimaiselle ja kasvavalle Tampereen kaupunkiseudulle tarvitaan tulevaisuudessakin osaavia kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia ja johtajia. Kasvatus- ja opetusalan johtotehtäviin orientoiva ohjelma 2018-2019 vastaa osaltaan tähän tarpeeseen tuottamalla laaja-alaisesti valmiuksia kasvatus- ja opetusalan johtotehtävistä kiinnostuneille.

Vara- ja apulaisjohtajille/rehtoreille/esimiehille sekä erilaisten johto-, suunnittelu- ja kehittämisryhmien jäsenille tai tiiminvetäjille tarkoitetun ohjelman tavoitteena on valmentaa ja edistää hakeutumista kasvatus- ja opetusalan johtotehtäviin:

- lisäämällä mielenkiintoa ja luomalla positiivinen kuva johtotehtävistä ammattina ja omana professiona

- tukemalla ja vahvistamalla osanottajien valmiuksia suuntautua johtotehtäviin

- valmentamalla osallistujien tietoja, taitoja ja valmiuksia johtamistyöhön

- tukemalla osallistujien henkilökohtaista ammatillista kehittymistä ja kasvua johtajan professiossa

- luomalla ohjelman järjestäjille verkosto, josta voidaan rekrytoida uutta henkilöstöä johtotehtäviin

 

Yhdeksän lähipäivän mittaisen ohjelman keskeisiä sisältöjä ovat:

- valtakunnallinen ja kunnallinen varhaiskasvatus- ja koulutuspolitiikka

- päiväkoti, perhepäivähoito ja oppilaitos osana kunnan kasvatus- ja koulutusjärjestelmää

- strateginen kehittäminen

- varhaiskasvatus-/opetussuunnitelma

oma yksikkö osana verkostoa – verkostoyhteistyö, oppiminen ja kehittäminen

- oppivan yhteisön johtaminen, kehittäminen ja laadun arviointi

- osaamisen johtaminen

- pedagogisen kehittämisen johtaminen

- moniammatillisen asiantuntijayhteisön johtaminen

- toimivan vuorovaikutuksen menestystekijät

- ammatillisen kehittymisen strategioita – työhyvinvointi

- kasvatus- ja opetusalan johtajan työn jäsentämisen malleja

- kirjallisuuteen tutustumista

 

21.9. käynnistyvä ohjelma on yhdeksän lähikoulutuspäivän laajuinen (to 25.10., ke 21.11., ma 17.12., ti 8.1.2019, ke 6.2., ti 19.2., to 28.3. ja päätöspäivä 15.5.2019) ja se sisältää joitain työhön liittyviä tehtäviä (mm. kokeneen kasvatus- ja opetusalan johtajan työn varjostaminen ”job shadowing” ainakin yhden päivän ajan) sekä henkilökohtaisen kehittymistehtävän. Ohjelman vastuullisena kouluttajana ohjelmassa toimii johdonkouluttaja, kehityskonsultti ja työnohjaaja KM Mikko Salonen.

Jaksot 4., 5. ja 9. on jaettu koulupuolen ja varhaiskasvatuksen ryhmiin. Tämän vuoksi aikataulupalkissa on enemmän kuin yhdeksän päivämäärää. 

Ohjelmaan hakeutuminen on vapaata mutta paikat on jyvitetty kuntien/kaupunkien koon mukaan ja kunnat/kaupungit päättävät omat edustajansa (7.9. tiedotetaan kaikille Eeventin kautta hakeneille henkilökohtaisesti pääsikö ohjelmaan mukaan).


Ilmoittautuminen on valitettavasti päättynyt


Takaisin koulutuksiin

Tiedot

Päivät

 • 21.09.2018 08:30 - 15:30
  Paikka Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13), Wivi Lönn, Tampere
  Kouluttaja(t) Johdonkouluttaja, kehityskonsultti ja työnohjaaja KM Mikko Salonen
 • 25.10.2018 08:30 - 15:30
  Paikka Pääkirjasto Metso (Pirkankatu 2), Lehmus-sali, Tampere
  Kouluttaja(t) Johdonkouluttaja, kehityskonsultti ja työnohjaaja KM Mikko Salonen
 • 21.11.2018 08:30 - 15:30
  Paikka Monitoimitalo 13, (Satakunnankatu 13), Strömmer/Stenvall, Tampere
  Kouluttaja(t) Johdonkouluttaja, kehityskonsultti ja työnohjaaja KM Mikko Salonen
 • 17.12.2018 08:30 - 15:30
  Paikka Perusopetuksen ryhmä: Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13), Stenvall, Tampere
  Kouluttaja(t) Johdonkouluttaja, kehityskonsultti ja työnohjaaja KM Mikko Salonen
 • 18.12.2018 08:30 - 15:30
  Paikka Varhaiskasvatuksen ryhmä: Pääkirjasto Metso, (Pirkankatu 2), Kanerva-sali, Tampere
  Kouluttaja(t) Johdonkouluttaja, kehityskonsultti ja työnohjaaja KM Mikko Salonen
 • 08.01.2019 08:30 - 15:30
  Paikka Perusopetuksen ryhmä: Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13), Stenvall, Tampere
  Kouluttaja(t) Johdonkouluttaja, kehityskonsultti ja työnohjaaja KM Mikko Salonen
 • 09.01.2019 08:30 - 15:30
  Paikka Varhaiskasvatuksen ryhmä: Monitoimitalo 13, (Satakunnankatu 13), Stenvall, Tampere
  Kouluttaja(t) Johdonkouluttaja, kehityskonsultti ja työnohjaaja KM Mikko Salonen
 • 06.02.2019 08:30 - 15:30
  Paikka Kulttuuritalo Laikku, (Keskustori 4), Laikun luentosali, Tampere
  Kouluttaja(t) Johdonkouluttaja, kehityskonsultti ja työnohjaaja KM Mikko Salonen
 • 19.02.2019 08:30 - 15:30
  Paikka Monitoimitalo 13, (Satakunnankatu 13), Wivi Lönn, Tampere
  Kouluttaja(t) Johdonkouluttaja, kehityskonsultti ja työnohjaaja KM Mikko Salonen
 • 28.03.2019 08:30 - 15:30
  Paikka Monitoimitalo 13, (Satakunnankatu 13), Wivi Lönn, Tampere
  Kouluttaja(t) Johdonkouluttaja, kehityskonsultti ja työnohjaaja KM Mikko Salonen
 • 14.05.2019 08:30 - 15:30
  Paikka Varhaiskasvatuksen ryhmä: Monitoimitalo 13, (Satakunnankatu 13), Strömmer, Tampere
  Kouluttaja(t) Johdonkouluttaja, kehityskonsultti ja työnohjaaja KM Mikko Salonen
 • 15.05.2019 08:30 - 15:30
  Paikka Perusopetuksen ryhmä: Monitoimitalo 13, (Satakunnankatu 13), Strömmer, Tampere
  Kouluttaja(t) Johdonkouluttaja, kehityskonsultti ja työnohjaaja KM Mikko Salonen

Paikkoja

 • Osallistujia 47 / 200