Koulutukset

Eriyttävän opetuksen valmennus yläkouluun

Nelipäiväisen koulutusprosessin tavoitteena on tukea aineenopettajia eriyttävän opetuksen sekä tehostetun ja erityisen tuen toteuttamisessa yhteistyössä erityisopettajan kanssa.  Koulutus tarjoaa virikkeitä uudistaa pedagogisia toimintamalleja, tutustuttaa eriyttäviin materiaaleihin sekä innostaa ja kannustaa yhteisopettajuuden erilaisten toimintamallien kokeiluun ja käyttöönottoon. Lisäksi koulutus tarjoaa eväitä oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin pulmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen yhdessä oppilaan, huoltajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulutuksen työskentelyote on ratkaisukeskeinen ja pohjautuu yhteisölliseen oppimiseen. Työtapoina ovat kouluttajien alustukset, pienryhmätyöskentelyä ja omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

Koulutusprosessin sisällöistä vastaa Raija Kattilakoski (raija.katt[email protected]), jolle voi lähettää kysymyksiä koulutuksen sisältöihin liittyen.

Kouluttajina toimivat Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan asiantuntijat KM, eo, ohjaava opettaja, tohtoriopiskelija Raija Kattilakoski, KM, eo, ohjaava opettaja Merja Koivisto ja psykologi Tea Alarmo (lähipäivissä paikalla aina kaksi asiantuntijaa).

 

Koulutuspäivät ja niiden keskeiset sisällöt ovat:

17.1. 2018 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja uudistuvat oppimisympäristöt

Kouluttajat: Raija Kattilakoski ja Merja Koivisto

- Oppimisen ja koulunkäynnin tuki pähkinänkuoressa

- Uudistuva opettajuus ja erilaiset oppimisympäristöt

- Yhteisopettajuuden  ja samanaikaisopetuksen malleja yläkouluun

- Hyvä oppilastuntemus ja eriyttävän opetuksen lähtökohdat

Kehittämistehtävän/kokeilun alustavaa suunnittelua.

 

 15.2. 2018 Eriyttävän opetuksen keinoja ja menetelmiä

Kouluttajat: Raija Kattilakoski ja Merja Koivisto

- Eriyttävän opetuksen keinoja ja menetelmiä eri oppiaineissa ilmeneviin oppimisvaikeuksien huomioimiseen

- Digitaalinen media oppimisen tukena

Kehittämistehtävän/kokeilun toteutuksen suunnittelua.

 

20.3. 2018 Oppilaiden sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen

Kouluttajat: Raija Kattilakoski ja Tea Alarmo

- Oppilaiden sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen

- Oppilaiden tarkkaavaisuuden ja oman toiminnan ohjaamisen tukeminen

- Opettajan omat voimavarat ja työssäjaksaminen

Kehittämistehtävän/kokeilun purkua.

 

19.4. 2018 Sidosryhmäyhteistyö

Kouluttajat: Raija Kattilakoski ja Tea Alarmo

- Opettaja koti-koulu –yhteistyön ja moniammatillisen yhteistyön pyörteissä

- Ratkaisukeskeinen lähestymistapa työkaluna arjen haasteissa

- Erilaiset eriyttämisen tavat ja kokeilut:  kehittämisprosessien/kokeilujen purkua ja arviointia

 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta


Ilmoittautuminen on valitettavasti päättynyt


Takaisin koulutuksiin

Tiedot

Päivät

 • 17.01.2018 09:00 - 15:00
  Paikka Valtatie 30, NH 18 (Hatanpään valtatie 30)
  Kouluttaja(t) Raija Kattilakoski ja Merja Koivisto
 • 15.02.2018 09:00 - 15:00
  Paikka Valtatie 30, NH 18 (Hatanpään valtatie 30)
  Kouluttaja(t) Raija Kattilakoski ja Merja Koivisto
 • 20.03.2018 09:00 - 15:00
  Paikka Valtatie 30, NH 18 (Hatanpään valtatie 30)
  Kouluttaja(t) Raija Kattilakoski ja Tea Alarmo
 • 19.04.2018 09:00 - 15:00
  Paikka Valtatie 30, NH 18 (Hatanpään valtatie 30)
  Kouluttaja(t) Raija Kattilakoski ja Tea Alarmo

Paikkoja

 • Osallistujia 16 / 30
 • Varasijalla 0 / 5