Koulutukset

Eriyttävän opetuksen valmennus lukion opettajille

Nelipäiväisen koulutusprosessin tavoitteena on lisätä lukion opettajien osaamista ja  ymmärrystä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohtaamisesta, erilaisista tuen tarpeista sekä käytännön malleista joilla lukion opiskelijoita voi tukea oppimisessa ja koulunkäynnissä. Tavoitteena on, että koulutuksen aikana osallistujat kehittävät ja kokeilevat jotakin tuen muotoa omassa työssään sekä tukikeinot juurtuisivat oman työn arkeen myös koulutuksen jälkeen. Kyseessä on koulutuskokonaisuus, johon osallistujien toivotaan sitoutuvan koko prosessin ajaksi.    

Koulutuksen sisällöllisinä teemoina ovat mm.

- tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen, yleisimmät oppimisvaikeudet lukiossa ja niiden tukeminen (mm. kielelliset vaikeudet)

- tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen, yleisimmät oppimisvaikeudet lukiossa ja niiden tukeminen (mm. kielelliset vaikeudet, asperger, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen)

- psykososiaaliset ongelmat ja niiden huomioiminen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon keinot opintojen tukemisessa

Koulutus toteutetaan sekä luentojen, käytännön menetelmien ja keinojen, erilaisten tapausten sekä yhteisen keskustelun ja osaamisen jakamisen kautta. Koulutukseen kuuluu lisäksi oppimistehtävä, jossa osallistuja lähtee kehittämään ja/tai kokeilemaan jotakin tukikeinoa omassa työssään ja esittelee sen muille osallistujille viimeisenä (4.) lähikoulutuspäivänä.  Koulutuksen verkkoalustana käytetään Yammeria, josta löytyvät koulutuksen materiaalit.  

Kouluttajina toimivat Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan asiantuntijat KM, eo, ohjaava opettaja, tohtoriopiskelija Raija Kattilakoski, KM, eo, ohjaava opettaja Merja Koivisto ja psykologi Tea Alarmo (lähipäivissä paikalla aina kaksi asiantuntijaa).

 

Koulutuspäivät ja niiden keskeiset sisällöt ovat:

13.3.2018     klo. 9.00-15.00  Tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen ja tukikeinot lukiossa

Tullaan tutuiksi, koulutuskokonaisuuden esittely Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmien taustaa ja tukikeinoja

Psykologi Seija Leinonen

Asperger-opiskelijoiden tukeminen 

Ohjaava opettaja Raija Kattilakoski

Käytännön tapauksia ja erityisen tuen mahdollisuudet lukiossa Oppimistehtävän ja Yammerin käytön ohjeistus

 

27.3.2018 klo. 9.00-15.00 Kielelliset vaikeudet, niiden ilmenemismuodot ja seurannaisvaikutukset

Kielelliset vaikeudet, ilmenemismuodot ja seurannaisvaikutukset

Ohjaava opettaja Tiina Siiskonen

Käytännön keinoja kielellisten vaikeuksien huomiointiin ja tukemiseen lukiossa

Raija Kattilakoski ja Tiina Siiskonen

Oppimistehtävän suunnittelu ja käynnistäminen

 

25.4.2018 klo. 9.00-15.00 Opiskelijan psykososiaaliset pulmat ja niiden tukeminen 

Opiskelijan psykososiaaliset pulmat ja niiden tukeminen

Psykologi Tea Alarmo

Käytännön tapauksia ja tukikeinoja

Tea Alarmo ja Raija Kattilakoski

Oppimistehtävän pohdintaa ja valmistautumista niiden esittelyyn

 

16.5.2018 klo. 9.00-15.00 Opiskelijahuollon keinot opiskelun tukemisessa ja moniammatillinen yhteistyö

Opiskelijahuoltolaki tukemassa opiskelijan opintoja ja moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet

Kuraattori Pirjo Lahtinen

Käytännön tapauksia ja tukikeinoja – miten puuttua, mihin voi ohjata, miten huomata

Pirjo Lahtinen ja Raija Kattilakoski

Oppimistehtävien purku Palautteen anto ja lopetus

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta


Ilmoittautuminen on valitettavasti päättynyt


Takaisin koulutuksiin

Tiedot

Päivät

 • 13.03.2018 09:00 - 15:00
  Paikka Valtatie 30, NH 18 (Hatanpään valtatie 30)
  Kouluttaja(t) PSL, psykologi Seija Leinonen ja KM, eo, ohjaava opettaja Raija Kattilakoski
 • 27.03.2018 09:00 - 15:00
  Paikka Valtatie 30, NH 18 (Hatanpään valtatie 30)
  Kouluttaja(t) KT, eo, ohjaava opettaja Tiina Siiskonen ja ohjaava opettaja Raija Kattilakoski
 • 25.04.2018 09:00 - 15:00
  Paikka Valtatie 30, NH 18 (Hatanpään valtatie 30)
  Kouluttaja(t) Psykologi, perheterapeutti Tea Alarmo, ohjaava opettaja Raija Kattilakoski
 • 16.05.2018 09:00 - 15:00
  Paikka Valtatie 30, NH 18 (Hatanpään valtatie 30)
  Kouluttaja(t) Kuraattori, perheterapeutti Pirjo Lahtinen ja ohjaava opettaja Raija Kattilakoski

Paikkoja

 • Osallistujia 9 / 20