Koulutukset

Digiajan osaamisen päivitys 2 – Varhaiskasvatuksen pedagogiikka näkyväksi!

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa syvennetään osallistujien mediapedagogista osaamista ja perehdytään yhdessä kokeillen sisällöntuottamisen, dokumentoinnin ja osaamisen jakamisen mahdollisuuksiin digiä hyödyntäen.

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa ja monipuolistaa varhaiskasvattajien osaamista digin ja mediakasvatuksen huomioimisessa osana oman työyhteisön pedagogista arkea. Toiminnallisen työskentelyn kautta perehdytään osallistaviin ja innostaviin mediailmaisun, viestinnän ja sisällöntuottamisen muotoihin sekä osaamisen jakamiseen. Koulutus antaa tukea ja käytännön ohjausta myös varhaiskasvattajien omiin TVT-taitoihin sekä digivälineiden ja verkon monipuoliseen hyödyntämiseen.

Käsiteltäviä sisältöjä mm.

- digitaalinen kulttuuri toimintaympäristönä – mediakasvattajuus ja toimintasuunnitelmat         

- lapset toimijoina ja sisällöntuottajina – osallisuutta ja monilukutaitoa itse tekemällä          digivälineet luovan ja leikillisen tutkimisen, ilmaisun ja taiteilun mahdollistajina (mm. kuvankäsittely, äänitaide, lisätty todellisuus ja QR-koodit)         

- TVT osana työtä - taitoja, työkaluja ja pelisääntöjä mediatuotosten tekemiseen ja jakamiseen digivälineet ja verkkoviestintä toiminnan dokumentoinnissa ja näkyväksi tekemisessä

Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, kaksi lähiopetuspäivää sekä omassa työyhteisössä toteutettavat pienet kehittämistehtävät ja niitä tukeva verkkotyöskentely ja -ohjaus.

 

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa Varhaiskasvattajan digitaalinen työote -hanketta.


Ilmoittautuminen on valitettavasti päättynyt


Takaisin koulutuksiin

Tiedot

Päivät

 • 29.11.2018 08:30 - 15:30
  Paikka Sammonkatu 45 (Tampereen seudun ammattiopisto TREDU), luokat A2068 ja A3048, Tampere
  Kouluttaja(t) Johanna Sommers-Piiroinen ja Jerkka Laakkonen
 • 07.02.2019 08:30 - 15:30
  Paikka Sammonkatu 45 (Tampereen seudun ammattiopisto TREDU), luokat A2057 ja A2085, Tampere
  Kouluttaja(t) Johanna Sommers-Piiroinen ja Jerkka Laakkonen

Paikkoja

 • Osallistujia 32 / 32
 • Varasijalla 1 / 4