Koulutukset

Digiajan osaamisen päivitys 1 – Mediakulttuurin mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa?

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa otetaan yhdessä kokeillen ja tutustuen haltuun digiajan varhaiskasvatuksessa tarvittavia tietoja, taitoja ja välineitä.

Koulutuksen tarkoituksena on innostaa ja rohkaista varhaiskasvattajia ottamaan digiä hyödyntävät työtavat ja -välineet sekä mediakasvatus luontevasti osaksi lapsiryhmien toimintaa. Toiminnallisen työskentelyn kautta tutustutaan Vasun uusiin käsitteisiin ja tavoitteisiin sekä lapsilähtöisiin ja osallistaviin menetelmiin, joilla Vasua voidaan toteuttaa lasten kanssa. Koulutus antaa tukea ja käytännön ohjausta myös varhaiskasvattajien omiin TVT-taitoihin ja arjen digivälineiden käyttöönottoon.

Käsiteltäviä sisältöjä mm.

- lasten ja kasvattajien mediasuhteet kasvatustyön perustana         

- lasten kokemukset ja kiinnostuksen kohteet Vasun toteuttamisessa         

- digivälineet tutuiksi ja käyttöön (tabletti, digikamera…)         

- oivalluksia arjen pedagogiikkaan ja oppimisympäristöihin (mm. äänimaailmat, kuvaaminen, kerronnan rikastuttaminen ja tutustuminen teknologiaan)         

- TVT apuna työssä – netin resurssit, tekstien tuottaminen ja viestintä sekä ohjeistukset ja pelisäännöt         

- toiminnan dokumentointi ja näkyväksi tekeminen – lapset kertojina ja kuvaajina aikuisen kanssa

Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, kaksi lähiopetuspäivää sekä omassa työssä toteutettavat pienet kokeilut ja tehtävät sekä niitä tukeva verkkotyöskentely ja -ohjaus.

 

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa Varhaiskasvattajan digitaalinen työote -hanketta.


Ilmoittautuminen on valitettavasti päättynyt


Takaisin koulutuksiin

Tiedot

Päivät

 • 15.11.2018 08:30 - 15:30
  Paikka Sammonkatu 45 (Tampereen seudun ammattiopisto TREDU), luokat A2078 ja A3048 Tampere
  Kouluttaja(t) Johanna Sommers-Piiroinen ja Maria Lehtinen
 • 01.02.2019 08:30 - 15:30
  Paikka Sammonkatu 45 (Tampereen seudun ammattiopisto TREDU), luokat A2078 ja A2085, Tampere
  Kouluttaja(t) Johanna Sommers-Piiroinen ja Maria Lehtinen

Paikkoja

 • Osallistujia 21 / 32
 • Varasijalla 0 / 4