Koulutukset

Digiajan osaamisen päivitys 1 – Mediakulttuurin mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koko henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa otetaan yhdessä kokeillen ja tutustuen haltuun digiajan varhaiskasvatuksessa tarvittavia tietoja, taitoja ja välineitä.

Koulutuksen tarkoituksena on innostaa ja rohkaista esiopetuksen henkilöstöä ja varhaiskasvattajia ottamaan digiä hyödyntävät työtavat ja -välineet sekä mediakasvatus luontevasti osaksi lapsiryhmien toimintaa. Toiminnallisen työskentelyn kautta tutustutaan esim. Vasun uusiin käsitteisiin ja tavoitteisiin sekä lapsilähtöisiin ja osallistaviin menetelmiin, joilla Vasua voidaan toteuttaa lasten kanssa. Koulutus antaa tukea ja käytännön ohjausta myös varhaiskasvattajien omiin TVT-taitoihin ja arjen digivälineiden käyttöönottoon.

Käsiteltäviä sisältöjä mm.

- lasten ja kasvattajien mediasuhteet kasvatustyön perustana         

- lasten kokemukset ja kiinnostuksen kohteet Vasun toteuttamisessa         

- digivälineet tutuiksi ja käyttöön (tabletti, digikamera…)         

- oivalluksia arjen pedagogiikkaan ja oppimisympäristöihin (mm. äänimaailmat, kuvaaminen, kerronnan rikastuttaminen ja tutustuminen teknologiaan)         

- TVT apuna työssä – netin resurssit, tekstien tuottaminen ja viestintä sekä ohjeistukset ja pelisäännöt         

- toiminnan dokumentointi ja näkyväksi tekeminen – lapset kertojina ja kuvaajina aikuisen kanssa

Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, kaksi lähiopetuspäivää sekä omassa työssä toteutettavat pienet kokeilut ja tehtävät sekä niitä tukeva verkkotyöskentely ja -ohjaus.

Koulutuksessa tarjotaan Aamukahvi/tee + täytetty juustosämpylä klo 8.30 alkaen ja iltapäiväkahvi/tee ja pieni makea klo 14. 

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa Varhaiskasvattajan digitaalinen työote -hanketta.


Koulutus on valitettavasti peruttu


Takaisin koulutuksiin

Tiedot

Päivät

 • 04.09.2020 09:00 - 15:30
  Paikka Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, Hepolamminkadun toimipiste, Hepolamminkatu 10, 33720 Tampere. Luokat L1045 (ATK) ja L3027 (teoria)
  Kouluttaja(t) Heli Hemilä ja Maria Lehtinen
 • 02.10.2020 09:00 - 15:30
  Paikka Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, Hepolamminkadun toimipiste, Hepolamminkatu 10, 33720 Tampere. Luokat L1045 (ATK) ja L3027 (teoria)
  Kouluttaja(t) Heli Hemilä ja Maria Lehtinen

Paikkoja

 • Osallistujia 0 / 33
 • Varasijalla 0 / 4