Koulutukset

Arviointi oppimisena

Koulutuspäivässä keskitytään oppimisen aikaiseen arviointiin, näin käsittelyssä ovat erityisesti formatiivinen arviointi, palaute sekä oppilaiden itsearviointi ja vertaisarviointi. Koulutuksen sisältöjä ovat:

• Monipuolisen arvioinnin kytkeytyminen opetuksen ja oppimisen prosessiin

• Hyvä arviointi ja palaute suuntaa tulevaan, ei menneeseen

• Kysymisen ja vuorovaikutuksen taito arvioinnin ytimessä

• Metakognitio ja oman oppimisen ymmärrys ja omistajuus

• Myönteisten uskomusten ja motivaation tukeminen arvioinnilla

• Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin kieli ja käsitteet

• Dynaaminen arviointikäytäntö oppimisen tukena

Perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattu workshop-tyyppinen koulutus sisältäen ajattelua aktivoivia luento-osuuksia ja toiminnallista työskentelyä. Luento-osuuksissa teemaa lähestytään tutkimuksen ja käytännön esimerkkien näkökulmasta. Vertaistyöskentelyssä syvennetään ymmärrystä ja ideoidaan menetelmiä arkeen mukaan otettavaksi.


Ilmoittautuminen on valitettavasti päättynyt


Takaisin koulutuksiin

Tiedot

Päivät

  • 20.09.2017 09:00 - 16:00
    Paikka Tampere, Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13), Strömmer
    Kouluttaja(t) KM, työnohjaaja STOry Päivi Nilivaara

Paikkoja

  • Osallistujia 29 / 30
  • Varasijalla 4 / 5

Materiaalit