Sitouttava kouluyhteisötyö

Sitouttava kouluyhteisötyö

Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) ovat mukana kaksivuotisessa OKM:n koordinoimasssa Sitouttavan kouluyhteistötyön (SKY) pilotoinnissa 2021-2023.

Sitouttavan kouluyhteisötyön pilotoinnin tavoitteena on luoda kansallinen malli, jolla ennaltaehkäistään ja vähennetään koulupoissaoloja sekä tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun. Toimintamallin tavoitteena on tukea oppilaita, koteja sekä koulujen henkilökuntaa koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sitouttavissa sekä poissaolojen vaikutuksia ennaltaehkäisevissä ja niiden vaikutuksia korjaavissa käytänteissä. Ensimmäisenä lukuvuonna 21-22 mallia kehitetään alueellisesti ja paikallisesti ja toisena lukuvuonna 22-23 hankekunnat ovat soveltuvilta osin mukana valtakunnallisen mallin testaamisessa. Rahoitusta saaneet hankkeet ovat sitoutuneet mukaan mallin valtakunnallisen mallin yhteiskehittämiseen vuosina 2021-2023. Tampereen kaupunkiseudun hanketta hallinnoi ja koordinoi Tampereen seudun Osakkeen alla työskentelevä hankekoordinaattori.

Tampereen kaupunkiseudun pilotoinnissa on kaksi kärkeä:

1)  Kouluissa toimivien kouluvalmentajien/yhteisöohjaajien työnkuvan selkiyttäminen ja hyvien toimintatapojen ja työkalujen yhteiskehittäminen yhteisöllisyyden tukemiseen ja kouluakäymättömyyden ennaltaehkäisyyn. Hankkeen rahoituksella on palkattu 17 uutta kouluvalmentajaa/yhteisöllistä ohjaajaa hankekuntiin.

2) Yhteisöllisyyttä vahvistavien oman opettajan/lv-tuntien pilotoiminen hankekunnissa. Tavoitteeseen pääsemiseksi pilotissa työskentelee koordinoiva kehittäjäopettaja ja hankekunnista nimetty opettajien kehittäjäryhmä. Lukuvuoden 21-22 aikana ryhmä on suunnitellut ja kehittänyt luokanvalvojuuden työn tukemiseen vertaistuellista prosessia, jota pilotoidaan parhaillaan.

Lisätietoja hankkeesta antaa Osakkeen hankekoordinaattori Liisa Hietamaa ([email protected],  p. 041 730 8679