Pirkanmaan tuen jatkumot ja toimivat verkostot -hanke (LINK)

Pirkanmaan tuen jatkumot ja toimivat verkostot -hanke (LINK)

Mikä LINK?

Pirkanmaan tuen jatkumot ja toimivat verkostot -hankkeen eli LINKin tavoitteena on kehittää tuen ja inkluusion käytänteitä Pirkanmaalla. LINK-hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen ylläpitämän VIP-verkoston vakiinnuttamistoimia.

Hankkeessa nivotaan yhteen maakuntatasoista yhteistyötä luomalla alueelle yhteneviä tuen käytänteitä ja suuntaviivoja. Työssä hyödynnetään olemassa olevia verkostoja ja tiivistetään yhteistyötä.

Tavoitteena on tuen ja inkluusion kehittämistyön selkiyttäminen ja yhtenäistäminen siten, että eri kokoisten kuntien tarpeet on otettu huomioon. Myös yleisen tuen tason vahvistaminen on hankkeessa tärkeässä roolissa.

Kehittämiset painopisteet LINK-hankkeessa

  • Tuen jatkumon kehittäminen.
  • Siirtymävaiheen käytäntöjen kehittäminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen
  • Kolmiportaisen ja -tasoisen tuen käytännöt.

Inklusiivisen ajattelun lisääminen ja inkluusion toteuttamiseen liittyvien käytänteiden ja osaamisen kehittyminen kunnissa on meidän kaikkien asia!

Ota yhteyttä

Maija Loukonen

Projektipäällikkö

0401984020

[email protected]


Ajankohtaista

Käy vastaamassa on LINK-kartoitukseen, jonka tavoitteena on kuvata Pirkanmaan tilannetta tuen jatkumoiden ja verkostojen kehittämisessä.

Yksittäisen vastaajan tai vastaajien tunnistetietoja ei julkaista. 

Kohdejoukko: Kartoitukseen pyydetään vastaamaan LINK Pirkanmaan tuen jatkumot ja toimivat verkostot-hankkeen yhteistyökuntia ja kahta yksityistä opetuksenjärjestäjää. Kartoitukseen pyydetään vastaamaan myös niitä muutamia Pirkanmaan kuntia ja yksityisiä opetuksenjärjestäjiä, jotka eivät osallistu hankkeen osarahoitukseen. Kartoitukseen voi vastata useampi henkilö yhdessä, mutta jokaisen vastaajakunnan/ opetuksenjärjestäjän tulee palauttaa vain yksi Forms-lomake.

Siirry vastaamaan tästä

Vastauspyyntö 26.3.2023 mennessä.Materiaaleja

Klikkaamalla linkkejä pääset tutustumaan LINK-hankkeen keskeisiin materiaaleihin yhteistyökumppaneiden julkaisuihin.

Tilastot ja kartoitukset

Tampereen kaupunkiseudun esi- ja perusopetuksen seutuvertailu

Tampereen kaupunkiseutu - varhaiskasvatuksen seutuvertailu

Opetushallinnon tilastopalvelu https://vipunen.fi

Karvin pitkittäistutkimus: Oppilaiden osaaminen kehittyy alkuopetuksen aikana tasaisesti eri puolilla Suomea – Koulujen väliset erot kuitenkin kasvavat

Raportit

Oikeus oppia raportin tiivistelmä (kehittämisehdotukset)

Sitouttava kouluyhteistyö (SKY) - Kansallisen toimintamallin kehittäminen perusopetukseen 2021-2023

VIP-verkoston ( 2021–2022) vakiinnuttamiskauden loppuraportti

Esi- ja alkuopetus

Esi- ja alkuopetuksen tukimateriaalia, Tampere, syksy 2022

LINK-hankkeen tapahtumat ja seminaarit

LINK-hankkeen kuntayhdyshenkilöiden tapaaminen 23.11.2022

VIP-verkoston päätösseminaari 7.12.2022, LINK-esitys

Vaatu -vaativa monialainen konsultaatio

Vaatu-toimijat ja vaativan konsultaation palvelu

Vaativan tuen konsultaatiopalvelu: Vaativan erityisen tuen verkosto (vip-verkosto.fi)

Tukitoimien tsekkauslista

  • Tallenna/ tulosta lomake itsellesi. Tarvitset tietoja ottaessasi yhteyttä vaativan konsultaation palveluun.
  • Tsekkauslistaa voi hyödyntää mm. olemassa olevien tukitoimien kartoittamisessa ja tuen vahvistamisessa.