Hankkeet

Hankkeet

Tampereen seudun Osake toimii seudullisten valtionavustusten hakijana ja koordinaattorina kasvatuksen ja opetuksen alalla. Toiminnan profiiliin sopivaa kehittämisrahoitusta haetaan aktiivisesti. Valtionavustuksia haetaan hallitusohjelman mukaiseen toimintaan, jota kuntien olisi joka tapauksessa tuotettava.


Tampereen seudun Osake tuottaa myös Tampereen kaupunkiseudun kuntien omaa oppimateriaalihanketta Aivot - yhdessä käyttöön.