Minustako mentori?

Minustako mentori?

Mentorina

 • tuen ammatillista ja henkilökohtaista kasvua
 • autan ja ohjaan työyhteisössä toimimiseen liittyvissä kysymyksissä
 • työvälineinä käytän reflektointia, aiheen jakamista ja analysointia
 • kuuntelen ja houkuttelen esiin asioita
 • toimin vertaisessa suhteessa aktorien kanssa
 • opin itsestäni, ryhmän ohjaamisesta ja ryhmän teemana olevista sisällöistä 

Mihin sitoudun?

 • tukemaan yhdessä oppimista
 • avaamaan ja jakamaan omaa osaamista
 • kanssakulkijaksi ja vertaisten kohtaamisen mahdollistajaksi
 • organisoimaan ja yhdessä ryhmäni kanssa toteuttamaan määriteltyä vertaismentoroinnin toimintatapaa

Mitä merkitsee eettisyys ryhmän ohjaamisessa?

 • minua sitoo vaitiolovelvollisuus
 • olen lojaali aktoreille, heidän esimiehilleen, työnantajalle ja organisaation perustehtävälle
 • työskentelen avoimuuden ja luottamuksen rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi
 • laadin ryhmän kanssa yhdessä mentorointisopimuksen ja noudatan siinä sovittuja menettelyjä

Mitä saan?

 • selkeän toimintamallin, jonka mukaan edetä 
 • hallinnollisen tuen ja työvälineet ryhmän kokoamiseen ja koordinointiin
 • ohjatun ja kaikkien vertaismentorointiryhmien yhteisen aloitus- ja päätöstapaamisen 
 • mentoriverkoston ja tukea mentorina toimimiselle lukuvuoden aikana

Kiinnostuitko?

Toimintavuoden 2016-17 ryhmät on valittu ja uusia mentoreita tarvitaan taas seuraava toimintavuonna. Haku käynnistyy kevättalvella 2017. 

Työvälineet mentorille