Koulutukset

Koulutukset

Täällä voit ilmoittautua Osakkeen koulutuksiin ja tapahtumiin (kun olet kirjautuneena). Koulutukset näkyvät janalla aikajärjestyksessä. Voit myös rajata hakua.

Picture

Haastavan käyttäytymisen syyt, kohtaaminen ja ennaltaehkäisy

Kaikille varhaiskasvatuksen henkilöstöryhmille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään haastavan käyttäytymisen syihin, kohtaamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Koulutuksessa pohditaan, mitkä ovat haastavan käyttäytymisen syitä, miten ennaltaehkäistä ja analysoida sitä, miten toimia ammattillisesti haastavissa tilanteissa ja miten vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen. Kouluttajana toimii eo, ohjaava opettaja Päivi Norvapalo Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

Lue lisää ja osallistu

29.09.2017 09:00
Picture

Monimateriaalisen käsityön mahdollisuudet - OPSista käytäntöön

Ideoita ja ajatuksia monimateriaaliseen kokonaisen käsityön opetuksen suunnitteluun ja vinkkejä erilaisille käsityön suunnittelupoluille. Ideoidaan sekä kokeillaan ryhmissä ja jaetaan ajatuksia kokonaisuuksien suunnitteluun. Koulutus on tarkoitettu kaikille käsityötä opettaville. Kouluttajana toimii Helsingin Normaalilyseon käsityönopettaja, opettajankouluttaja ja valtakunnallisen käsityön OPS-suunnitteluryhmän jäsen Minna Matinlauri.

Lue lisää ja osallistu

30.09.2017 09:00
Picture

Yhteisopettajuus ja samanaikaisopetus

Opetussuunnitelma haastaa meidät opetusmenetelmien ja toimintamallien uudistamiseen. Yksintoimimisen sijasta monet opettajat ovat tarttuneet tähän haasteeseen erilaisin yhteisopettajuuden keinoin. Yhteisopettajuutta ja samanaikaisopettajuutta suunnitteleville tai aloitteleville työpareille ja –tiimeille suunnatussa koulutuspäivässä saadaan tietoa yhteisopettajuuden edellytyksistä, yhteisopetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Päivän sisältöjä ovat:

- erilaiset painopisteet: eriyttävä opetus,

- pedagogiikan uudistaminen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamistavat

- hyviksi koettuja käytännön yhteisopettajuuden ja toimivan pedagogiikan malleja ala- ja yläkouluun erityisopettaja/opettaja-opettaja ja koulunkäynninohjaaja –parien ja/tai tiimien yhteistyö

- oman työparin tai tiimin kanssa omien yhteisopettajuuden toimintamallien työstäminen

 

Kouluttajana toimii KM, eo, ohjaava opettaja, työnohjaaja ja tohtorikoulutettava Raija Kattilakoski Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista

Lue lisää ja osallistu

03.10.2017 08:30
Picture

Koulun kemikaaliturvallisuus ja räjähdyssuojausasiakirja (ATEX)

Koulutuksessa käydään läpi keskeisimmät kemikaaliturvallisuuteen liittyvät säädökset ja räjähdyssuojausasiakirjan tarkoitus. Lisäksi tutustutaan juuri valmistuneeseen koulujen kemikaalityökaluun sekä sen sisältämiin kemikaalilistoihin, -laskuriin ja riskienarviointitaulukkoon. Koulutuksessa saadaan tietoa myös kemikaalien käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvistä turvallisuusjärjestelyistä sekä toimenpiteistä erilaisissa kemikaalionnettomuuksissa.

Lue lisää ja osallistu

03.10.2017 12:30
Picture

Kieltenopetuksen varhentaminen ja kehittäminen: Pirkanmaan Kikatus-verkoston koulutus- ja verkostoitumispäivä

Koulutus on tarkoitettu erityisesti kieltenopetuksen varhentamis- ja kehittämiskokeiluihin osallistuville opettajille ja muulle opetushenkilökunnalle koko Pirkanmaan alueella.

Ohjelma:

13.00 Kikatus-verkoston lyhyt esittely

13.10 Toiminnallinen kielenopetus – esimerkkejä erilaisista aktiviteeteista

13.25 Eskarien englannin suihku – esimerkki yhdestä kokonaisuudesta

13.35 Alkuopetuksen pedagogiikkaa

13.50 Kysymyksiä ja keskustelua

14.00 Keskustelu jatkuu kahvin ääressä

14.15 Ryhmiin jakautuminen ja esittäytymiset ryhmissä

14.20 Jaetaan ideoita ja vinkkejä eri aihepiirien ja teemojen käsittelyyn, lähtökohtana toiminnallisuus ja aktiivinen oppiminen – ryhmätyömuotona Gallery Walk eli siirrytään työpisteeltä toiselle ja kirjataan leikkejä, pelejä, linkkejä ja hyviä kokemuksia

15.40 Ryhmätöiden purku ja päätöskeskustelu

 

Ota mukaan läppäri tai tabletti. Ei välttämätön, mutta suotava.

 

Lisätetoja: Verkoston koordinaattori Tiina Sarisalmi

[email protected]

040 1339192

Lue lisää ja osallistu

03.10.2017 13:00
Picture

Oppilaiden laitteiden hyödyntäminen alakoulussa

Oppilaiden omien laitteiden hyödyntäminen on valtava pedagoginen mahdollisuus, sillä BYOD (Bring your own device) moninkertaistaa laitteiden määrän ja taklaa suuren määrän tietohallinnon ongelmista. Koulutuksessa opitaan millaisilla työtavoilla ja -välineillä on mahdollista hyödyntää oppilaiden omien tieto- ja viestintäteknologisia laitteita pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi myös käytön reunaehdot juridiikan ja tasa-arvon näkökulmista.

Lue lisää ja osallistu

03.10.2017 13:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

05.10.2017 13:15
Picture

Henkilöturvallisuus ohjaajan työssä

Koulunkäynnin ohjaajille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään henkilöturvallisuuden kysymyksiin sekä pykälien että käytännön tasolla. Koulutuksessa perehdytään hauskalla tavalla ja käytännönläheisesti (30% puhetta ja 70% harjoituksia) mm. oppilaan rajoittamiseen ja voimankäyttöön aggressiivisen ihmisen kohtaamisessa. Teemaan liittyvää tietoa ja taitoa löytyy harvasta paikasta liikaa, joten tilaisuutta ei kannata jättää käyttämättä. Mukaan mahtuu kaksikymmentä. Kouluttajana toimii rehtori Tuomo Myllö ja kouluttaja Ari-Pekka Valtti.

Lue lisää ja osallistu

16.10.2017 09:00
Picture

Esimiehenä digiajan varhaiskasvatuksessa - eväitä pedagogiseen johtamiseen

Varhaiskasvatuksen esimiehille suunnatussa koulutusiltapäivässä luodaan perusta mediakasvatuksen ja tvt:n käytölle pedagogisessa toiminnassa.

Lue lisää ja osallistu

16.10.2017 09:00
Picture

Lasten osallisuus varhaiskasvatuksen arjessa

Leena Turjan toteuttamassa kahden puolen päivän mittaisessa koulutuksessa sisäistetään osallisuuden merkitys sekä saadaan välineitä arvioida ja kehittää osallisuutta omassa työssä ja työyhteisössä. Koulutuksen sisällölliset teemat ovat:

- Miksi lasten osallisuutta tulisi vahvistaa?

- Mitä lasten osallisuudella tarkoitetaan? - osallisuutta kuvaava malli

- Miten osallisuutta voidaan edistää varhaiskasvatuksen arjessa?

Koulutusaamupäivien välissä toteutetaan omaa työympäristöä tarkasteleva välitehtävä (annetaan ensimmäisen koulutuspäivän aikana)

Lue lisää ja osallistu

24.10.2017 09:00
Picture

Lasten osallisuus varhaiskasvatuksen arjessa

Leena Turjan toteuttamassa kahden puolen päivän mittaisessa koulutuksessa sisäistetään osallisuuden merkitys sekä saadaan välineitä arvioida ja kehittää osallisuutta omassa työssä ja työyhteisössä. Koulutuksen sisällölliset teemat ovat:

- Miksi lasten osallisuutta tulisi vahvistaa?

- Mitä lasten osallisuudella tarkoitetaan? - osallisuutta kuvaava malli

- Miten osallisuutta voidaan edistää varhaiskasvatuksen arjessa?

Koulutusiltapäivien välissä toteutetaan omaa työympäristöä tarkasteleva välitehtävä (annetaan ensimmäisen koulutuspäivän aikana)

Lue lisää ja osallistu

24.10.2017 13:00
Picture

PedaBoss: Megatrendien merkitys kasvatus- ja opetusalan johtamisessa

Sitra nostaa vuonna 2017 esiin satavuotiaan Suomen juhlavuoden kunniaksi pohjoismaisen mallin kannalta merkityksellisiä megatrendejä, jotka käsittelevät työtä ja toimeentuloa, demokratiaa ja osallisuutta sekä kasvua ja edistystä (kts. https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/#megatrendit-2017). Megatrendit nostaa esiin ilmiöitä ja niihin liittyviä Suomen kannalta tärkeitä tulevaisuuskeskusteluja ja polkuja. Megatrendien tavoite on luoda pohja ja työkalu ymmärrystä lisäävälle keskustelulle maailman näkyvistä muutoksista. Sitran johtava ennakointiasiantuntija Elina Kiiski Kataja kertoo mihin suuntaan megatrendit ovat yhteiskuntaa viemässä sekä keskustelee kuinka kasvatus- ja opetusalalla megatrendejä pitäisi ennakoida.

Lue lisää ja osallistu

25.10.2017 08:00
Picture

Ohjelmoi moottoreita, diskovaloja tai robotteja

Scratch 4 Arduino kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin ja mikrokontrollerin perusteisiin avoimien Arduino-mikrokontrollerin (arduino.cc) ja Scratch 4 Arduino ohjelman avulla (http://s4a.cat)

Lue lisää ja osallistu

25.10.2017 09:00
Picture

Pirkanmaan tutoropettajien koulutusohjelma - syksy 2017

Pirkanmaan tutoropettajien koulutusohjelman koulutukset on suunnattu hankkeessa mukana olevien viidentoista kunnan tutoropettajille,

25.10.2017 09:00
Picture

Haastavan käyttäytymisen syyt, kohtaaminen ja ennaltaehkäisy

Kaikille oppilaitosyhteisöjen henkilöstöryhmille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään haastavan käyttäytymisen syihin, kohtaamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Koulutuksessa pohditaan

- mitä syitä haastavan käyttäytymisen taustalla voi olla,

- kuinka haastavaa käyttäytymistä voi ennaltaehkäistä ja analysoida 

- miten toimia ammattillisesti haastavissa tilanteissa

- miten vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen

Kouluttajana toimii eo, ohjaava opettaja Tero Kujala Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

Lue lisää ja osallistu

26.10.2017 09:00
Picture

Arviointi oppimisena

Koulutuspäivässä keskitytään oppimisen aikaiseen arviointiin, näin käsittelyssä ovat erityisesti formatiivinen arviointi, palaute sekä oppilaiden itsearviointi ja vertaisarviointi. Koulutuksen sisältöjä ovat:

• Monipuolisen arvioinnin kytkeytyminen opetuksen ja oppimisen prosessiin

• Hyvä arviointi ja palaute suuntaa tulevaan, ei menneeseen

• Kysymisen ja vuorovaikutuksen taito arvioinnin ytimessä

• Metakognitio ja oman oppimisen ymmärrys ja omistajuus

• Myönteisten uskomusten ja motivaation tukeminen arvioinnilla

• Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin kieli ja käsitteet

• Dynaaminen arviointikäytäntö oppimisen tukena

Lue lisää ja osallistu

31.10.2017 09:00
Picture

Digiloikka liikuntaan - seminaari 1.11.2017

Tilaisuuden järjestää Pirkan loikka verkosto, johon kuuluvat Ilo kasvaa liikkuen ohjelmassa mukana olevat kunnat. Lisäksi verkostoon kuuluu alueen oppilaitoksia sekä järjestöjä.

Idea seminaariin syntyi Pirkan loikka -verkostossa. Pirkan loikka -verkosto on perustettu vuoden 2016 alussa kannattelemaan Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa. Verkostossa ovat mukana tällä hetkellä kunnat: Tampere, Kangasala, Ylöjärvi, Pirkkala, Lempäälä, Nokia, Vesilahti, Orivesi, Hämeenkyrö, Parkano, Kihniö. Kuntien lisäksi verkoston toiminnassa ovat mukana, Tampereen Yliopisto, TAMK, Tredu, TAKK ja Varalan Urheiluopisto, Hämeen Liikunta ja Urheilu, UKK-instituutti, Sydänliitto ja Hengitysliitto.

Lue lisää ja osallistu

01.11.2017 08:30
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - käytännön ratkaisuja arjen tilanteisiin ja työssä jaksamiseen

Kaikille kasvatus- ja opetusalan työntekijöille sopivan kaksipäiväisen koulutuksen sisältöjä ovat:

- Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen

- Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy

- Oppia uusia tapoja kohdata haasteita/pulmatilanteita

- Kokemusten jakaminen, vertaisyhteisöjen kehittäminen ja jaksamisen tukeminen

- Työssä uudistumien, työn ilon vahvistaminen

Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. Kouluttajina opettajat, työnohjaajat ja psykoterapeutit Jaana Rajaveräjä ja Henriikka Lappalainen.

Lue lisää ja osallistu

01.11.2017 08:30
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

02.11.2017 13:15
Picture

eTwinning peruskurssi

Koulutuksen aikana esitellään muutamia onnistuneita eTwinning-projekteja, kokeillaan eTwinning portaalin eri työkaluja, luodaan oma profiili eurooppalaisten opettajien Live -ympäristöön, tutustutaan kumppaninhaun eri menetelmiin ja projektin perustamistyökaluun. Lisäksi laaditaan projektisuunnitelma pientä eTwinning-hanketta varten.

Ota oma läppäri mukaan!

Lue lisää ja osallistu

06.11.2017 13:30
Picture

Taidekaaren koulutuksia: Arkkitehtuurikasvatus

Arkkitehtuuri on meitä jokaista päivittäin koskettava taiteenlaji, jonka avulla voi tutkia, pohtia ja luoda monenlaisia asioita lasten kanssa. Koulutuksessa tutustutaan arkkitehtuurikasvatukseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin kasvatus- ja opetusalalla. Kahden iltapäivän aikana käydään läpi esimerkkejä työpajoista ja harjoitteista, perehdytään arkkitehtuurin ydinsanastoon ja erityispiirteisiin sekä kokeillaan itse muutamaa työskentelytapaa.

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alakoulun henkilöstölle suunnattu kahden iltapäivän koulutus toteutetaan yhteistyössä Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn kanssa ja se on on kaikille maksuton.

Lue lisää ja osallistu

07.11.2017 14:00
Picture

FyKe mittausteknologiaa

Tutustumme sähköisten mittalaitteiden mahdollisuuksiin fysiikan ja kemian opiskelussa. Päivän aikana voi tutustua eri sensoreihin (liiketutka, valoportti, voima, paine, sähkövirta, jännite, pH, lämpötila jne) oman kiinnostuksensa mukaan sekä tutustua sensoreiden toimintaa legorobottien kanssa. Mittaustuloksia analysoidaan LoggerPro-ohjelmalla (joko PC tai iPad). Koulutuksessa ei tarvita omia laitteita.

Lue lisää ja osallistu

08.11.2017 09:00
Picture

Rajat, rajattomuus ja itsetunnon kehittyminen - Kuinka ammattikasvattaja voi tukea terveen itsetunnon kehittymistä nyky-yhteiskunnassa?

Koulutustilaisuudessa kuullaan lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja mielenterveyden huippuasiantuntija Jari Sinkkosen puheenvuoro, keskustellaan teemasta kollegojen kanssa sekä kuullaan Jarin vastaukset keskusteluissa esiin nousseisiin kysymyksiin. Fasilitoidun tilaisuuden ohjelma on seuraava:

klo 12 - 13.30 Rajat, rajattomuus ja itsetunnon kehittyminen - Kuinka ammattikasvattaja voi tukea terveen itsetunnon kehittymistä nyky-yhteiskunnassa? Jari Sinkkonen

klo 13.30 - 14 Kahvitauko

klo 14 - 14.45 Kollegiaalista keskustelua sekä kokemusten ja tiedon vaihtoa osallistujien kesken

klo 14.45 - 16 Keskustelu: Jarin vastaukset keskusteluissa esiin nousseisiin kysymyksiin

Lue lisää ja osallistu

08.11.2017 12:00
Picture

Henkilöturvallisuus ohjaajan työssä

Koulunkäynnin ohjaajille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään henkilöturvallisuuden kysymyksiin sekä pykälien että käytännön tasolla. Koulutuksessa perehdytään hauskalla tavalla ja käytännönläheisesti (30% puhetta ja 70% harjoituksia) mm. oppilaan rajoittamiseen ja voimankäyttöön aggressiivisen ihmisen kohtaamisessa. Teemaan liittyvää tietoa ja taitoa löytyy harvasta paikasta liikaa, joten tilaisuutta ei kannata jättää käyttämättä. Mukaan mahtuu kaksikymmentä. Kouluttajana toimii rehtori Tuomo Myllö ja kouluttaja Ari-Pekka Valtti.

Lue lisää ja osallistu

08.11.2017 13:00
Picture

Väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisy paikallistasolla

Ekstremistinen väkivalta tarkoittaa ekstremistisestä (radikaali ideologia, oppi tai ääriajattelu, jonka keskeisenä sisältönä on luoda demokraattisten periaatteiden vastaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin tähtääviä laittomia toimia) maailmankuvasta motivoitunutta laitonta toiminta ja väkivaltaa, äärimmillään terrorismia. Koulutustilaisuudessa opitaan tunnistamaan ääriajattelun piirteitä ja symboliikkaa sekä löydetään keinoja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn.

Kouluttajana ensisijaisesti erityisopetuksen ja oppilashuollon henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa toimii rikosylikonstaapeli Jaakko Jylhä Sisä-Suomen poliisilaitokselta.

Lue lisää ja osallistu

13.11.2017 13:00
Picture

Tutoropettajien koulutushankkeen loppukaronkka

Tutoropettajien koulutushankkeen päättävä tilaisuus, jossa

- arvioidaan hankkeen onnistumista (ulkopuoliset arvioitsijat Irmeli Halinen ja Päivi Nilivaara)

- vertaisopitaan (teemoitetut vertairyhmät tiedon ja osaamisen jakaamiseen)

- kuullaan visioita tulevaisuudesta (sekä laajasti alalla että omassa toimintaympäristössä)

Kaikkien tutoropettajien läsnäolo olisi koulutushankkeen arvioinnin onnistumisen näkökulmasta suotavaa.

Lue lisää ja osallistu

15.11.2017 08:30
Picture

Koulun kemikaaliturvallisuus ja räjähdyssuojausasiakirja (ATEX)

Koulutuksessa käydään läpi keskeisimmät kemikaaliturvallisuuteen liittyvät säädökset ja räjähdyssuojausasiakirjan tarkoitus. Lisäksi tutustutaan juuri valmistuneeseen koulujen kemikaalityökaluun sekä sen sisältämiin kemikaalilistoihin, -laskuriin ja riskienarviointitaulukkoon. Koulutuksessa saadaan tietoa myös kemikaalien käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvistä turvallisuusjärjestelyistä sekä toimenpiteistä erilaisissa kemikaalionnettomuuksissa.

Lue lisää ja osallistu

15.11.2017 12:30
Picture

Turvallisuuskansio kuntoon!

Turvallisuuskansio kuntoon! työpajoissa tarjotaan koulujen turvallisuustiimeille aika, paikka, tukea ja virvokkeita kansion työstämiseen. Työpajat jäsentävät turvallisuuskansion hallittaviin osiin tarjoten mahdollisuuden työstää pitkäjänteisesti kansion kuntoon ja kehittää oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria. Työskentely pajoissa rytmittyy otsikon teemojen mukaisiin lyhyisiin alustuksien ja tiimien itsenäiseen tuetun työskentelyn kesken vertaistukea ja kokemusten vaihtamista unohtamatta.

Lue lisää ja osallistu

21.11.2017 09:00
Picture

Monenlaisten lasten Suomi-koulutus

Koulutuksen sisältö:  Koulutuksessa syvennymme toiminnallisin menetelmin globaalikasvatuksen tuomiseen kasvatus- ja opetustyön arkeen. Erityisesti kokeilemme täysin uuden opetusmateriaalimme ”Monenlaisten lasten Suomi” tehtäviä käytännössä. Saman nimisen Maailmankoulun uuden laukun sisarkappale tulee yleiseen lainakäyttöön koulutuksen jälkeen.

Maksuton koulutus on suunnattu 5-13 -vuotiaiden opettajille ja ohjaajille sekä muille opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Lue lisää ja osallistu

21.11.2017 13:00
Picture

Varhennettu kieltenopetus - kieli- ja kulttuurikasvatus

Koulutus- ja verkostoitumisiltapäivä Pirkanmaan Kikatus-verkoston opettajille ja muillekin kiinnostuneille

Ohjelma:      

13 – 13.40 Keskustelua varhennetusta kieltenopetuksesta ryhmissä: kokemuksia, onnistumisia, haasteita, toimivia ratkaisuja, kysymyksiä, ilon aiheita

13.40 – 14 Keskustelujen purku

14 – 14.15 Kahvi

14.15 – 14.30 Lyhyt johdatus kielikasvatukseen

14.30 – 15.15 Kieliryhmät verkostoituvat: englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä ja muitakin kieliä osallistujien toiveitten mukaan - tällä kertaa keskitytään erityisesti lasten kulttuuriin, lauluihin, satuihin, perinteisiin, kuuluisiin paikkoihin jne.

15.15 – 15.30 Joulu eri maiden perinteissä: joululaulut, jouluruoat, joulun vietto, jouluun liittyvät sadut, joulutervehdykset jne.

15.30 – 16 Kierretään tutustumassa eri ryhmien tuotoksiin. Vaihdellaan ideoita monikielisen ja -kulttuurisen joulun juhlintaan koulussa.

Lue lisää ja osallistu

23.11.2017 13:00
Picture

eTwinning jatkokurssi

Koulutuksen aikana tutustutaan eTwinning-projektien Twinspace-verkkoympäristön toimintaan. Kokeillaan itse lisätä ja poistaa oppilaita ja opettajia, luoda kansioita eri tiedostoja varten sekä luoda aktiviteettisivu ohjeineen. Lisäksi esitellään muutamia hyvin toimivia Twinspace-sivustoja. Parasta olisi, jos osallistujilla olisi jo eTwinning-hanke käynnissä ja oma Twinspace käytössään, mutta se ei ole välttämätöntä.

Ota oma läppäri mukaan!

Lue lisää ja osallistu

28.11.2017 13:30
Picture

PedaBoss: Työ 2.0 - Lupa tehdä fiksummin!

Johtajille suunnattu aamupalatilaisuuksien konsepti uudistuu ja kulkee nyt nimellä PedaBoss -tilaisuudet. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Tredun kanssa ja ne ovat suunnattuja kaikille pirkanmaalaisille kasvatus- ja opetusalan johtajille.

Kuinka työelämän muutos näkyy ja/tai sen tulisi näkyä kasvatus- ja opetusalan johtajien työssä? Miten tuetaan kokeilukulttuuria ja viritetään työhön vaikuttavat tekijät sellaisiksi työ tuloksekasta ja mielekästä? Millaiset työnteon tavat ennakoivat korkeaa tuottavuutta asiantuntijatyössä? Millaista johtamista se edellyttää? Valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, Senaatti-kiinteistön ja Valtorin yhteistyöhanke Työ 2.0 antaa työkaluja, käytännön malleja ja vinkkejä työntekemisen tapojen uudistamiseen.

Tilaisuuden alustajana on Valtionvarainministeriön kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteilijä ja työskennellyt yli 30 vuotta valtionhallinnossa erilaisissa kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä työkentästä pääosan muodostaa Työ 2.0 –kokonaisuus, jossa uudistetaan kokonaisvaltaisesti virkamiesten työtapoja ja hallintokulttuuria. Lisätietoja työ 2.0 -hankkeesta http://vm.fi/tyo-2.0

 

Lue lisää ja osallistu

29.11.2017 08:00
Picture

Oppilaat ympäristötoimijoina - tukea osallistavaan, monialaiseen oppimiseen

Kolmen iltapäivän koulutuskokonaisuus tarjoaa konkreettista tukea uuden opetussuunnitelman jalkauttamiseen. Koulutuksessa yhdistyvät oppilaiden osallisuus, kestävä toimintakulttuuri, oppilaslähtöinen ympäristötyö ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. Tervetuloa mukaan oppimaan, kokeilemaan ja innostumaan!

Lue lisää ja osallistu

16.01.2018 12:30
Picture

Eriyttävän opetuksen valmennus yläkouluun

Nelipäiväisen koulutusprosessin tavoitteena on tukea aineenopettajia eriyttävän opetuksen sekä tehostetun ja erityisen tuen toteuttamisessa yhteistyössä erityisopettajan kanssa.  Koulutus tarjoaa virikkeitä uudistaa pedagogisia toimintamalleja, tutustuttaa eriyttäviin materiaaleihin sekä innostaa ja kannustaa yhteisopettajuuden erilaisten toimintamallien kokeiluun ja käyttöönottoon. Lisäksi koulutus tarjoaa eväitä oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin pulmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen yhdessä oppilaan, huoltajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulutuksen työskentelyote on ratkaisukeskeinen ja pohjautuu yhteisölliseen oppimiseen. Työtapoina ovat kouluttajien alustukset, pienryhmätyöskentelyä ja omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

Koulutusprosessin sisällöistä vastaa Raija Kattilakoski ([email protected]), jolle voi lähettää kysymyksiä koulutuksen sisältöihin liittyen.

Lue lisää ja osallistu

17.01.2018 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

18.01.2018 13:15
Picture

Mielenterveyden ensiapu®: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue

Mielenterveyden ensiapu®: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue -koulutuksien tarkoituksena on lisätä tietoa tavallisimmista mielenterveyden häiriöistä, niiden oireista ja siitä, miten voi toimia, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia. Koulutus rohkaisee ottamaan puheeksi vaikeitakin asioita sekä antaa valmiuksia tukea ja ohjata tarvittaessa eteenpäin. Koulutukseen sisältyy maksuton oppikirja.

Kaikille pirkanmaalaisille lasten ja nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville suunnatun kaksipäiväinen koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista tarjoamalla asianmukaista tietoa psyykkisistä oireista, vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja antaa valmiuksia toimia, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia.

Mielenterveyden ensiapu®: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue -koulutuksessa tutustutaan yleisimpien mielenterveyden häiriöihin kuten masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Lisäksi käsitellään itsetuhoista käytöstä, psykoositiloja ja päihteiden väärinkäyttöä sekä opetellaan soveltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita.

Yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa järjestettävän Mielenterveyden ensiapu®: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue -koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea MTEA® 2 -ohjaajakoulutukseen. 

Nuoren mielen ensiapu: Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen -koulutuksen tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia ja parantaa niiden varhaista tunnistamista. Tavoitteena on myös vahvistaa aikuisten valmiuksia ottaa puheeksi mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa tai huoltajien kanssa.

Koulutus on tarkoitettu 7–18 -vuotiaita lapsia tai nuoria työssään tai vapaa-ajallaan kohtaaville. Koulutus soveltuu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, nuoriso-työntekijöille, opettajille, ohjaajille ja oppilashuoltoryhmän jäsenille.

Nuoren mielen ensiapu -koulutuksessa tutustutaan ilmiöihin ja arjen haasteisiin, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin kuten netin käyttö, pelaaminen, koulukiusaaminen ja univaikeudet sekä perehdytään lasten ja nuorten tavallisimpiin mielenterveyden häiriöihin ja ongelmiin (mm. masennus, ahdistuneisuushäiriöt, käytöshäiriöt ja itsetuhoisuus). Koulutuksessa pohditaan tapoja, joilla lasten ja nuorten mielenterveyttä voidaan vahvistaa sekä keinoja ehkäistä ongelmia.

Yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa järjestettävän Nuoren mielen ensiapu -koulutuksen käyneet voivat hakea maksuttomaan ohjaajakoulutukseen.

Koulutus on maksuton kaikille lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville.

Lue lisää ja osallistu

24.01.2018 08:30
Picture

iPad pedagogisena välineenä

iPad hallussa, mutta mistäs saisi ideoita ja käytännön esimerkkejä, jotka voi suoraan hyödyntää oppilaiden kanssa? Luokanopettajille suunnatussa, neljän iltapäivänä iPad pedagogisena välineenä koulutuksessa pääset harjoittelemaan käytännössä, kuinka iPadia voidaan käyttää konkreettisesti opetuksessa ja oppimisessa. Tutustut sovelluksiin, jotka tukevat oppilaan oppimisprosessia sekä työskentelytapoihin, jotka mainitaan uudessa opetussuunnitelmassa.

Koulutuksessa perehdytään mm. siihen, mitä hyötyä on tablet laitteiden käytöstä opetuksessa ja mitä onnistunut oppimiskokemus vaatii. Mitä uusia mahdollisuuksia se tuo opetuksen pedagogiikkaan. Harjoitellaan käytännönläheisin esimerkein oppimismateriaalin tuottamista ja iPadin pedagogista käyttöä.

Kouluttajana toimii opettaja / Apple Education Trainer Janne Nissinen.

Lue lisää ja osallistu

24.01.2018 14:00
Picture

PedaBoss - Johtajien aamupalatilaisuudet - kevät 2018

PedaBoss - Johtajien aamupalatilaisuudet järjestetään joka kuun viimeinen keskiviikko Santalahdenkadulla Tredun toimitiloissa (Satama-tilassa, sisäänkäynti Pirkankatu 17). Kaikille pirkanmaalaisille kasvatus- ja opetusalan johtajille avoimissa tilaisuuksissa käsitellään kiinnostavia alan johtajuuteen liittyviä teemoja. Tervetuloa mukaan verkostoitumaan ja kehittymään!

31.01.2018 08:00
Picture

Tuunaa tuntisi! 2018

Vuoden 2018 Tuunaa tuntisi! –messut järjestetään 3.2.2018 Tredun Sammonkadun toimipisteessä (Sammonkatu 45).  Valitsemaan pääsee yli viidestäkymmenestä kiinnostavasta ja käytännöllisestä työpajasta.

Tutustu pajoihin klikkaamalla ruutua, jolloin saat esiin pajan esittelytekstin ja kouluttajatiedot. Ilmoittautuminen tapahtuu painamalla "Osallistu" painiketta, jolloin ruudun väri muuttuu. Valitse itsellesi sopivat pajat samalla tavoin koko päivälle. Ruokatunnin voit pitää klo 11 tai 12.

Lue lisää ja osallistu

03.02.2018 00:00
Picture

Toiminnallisia menetelmiä opetukseen

Koulutuspäivässä otetaan käyttöön toiminnallisia ja oppilaita aktivoivia menetelmiä. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat mm.

- Oppimisympäristöt tukemassa oppimista: tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia toimimisesta erilaisissa oppimisympäristöissä

- Oppilaan osallisuuden ja ajattelutaitojen tukeminen: ideoita ja käytänteitä

- Monenlaiset oppilaat, monenlaiset menetelmät: yksilöllinen eteneminen, käänteinen oppiminen, pelillisyys, draaman käyttö, tarinallisuus ja autenttisuus opetuksessa

Koulutuspäivä koostuu tietoiskuista ja yhteistoiminnallisesta työskentelystä sekä osaamisen ja ideoitten jakamisesta.   

 Kouluttajana KM, eo, ohjaava opettaja Raija Kattilakoski (viimeistelee väitöskirjaa aiheesta Avautuvan oppimistilan käyttöönotto ja toimintakulttuurin muotoutuminen) Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva

Lue lisää ja osallistu

07.02.2018 09:00
Picture

Nuoren mielen ensiapu: Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen

Nuoren mielen ensiapu: Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen -koulutuksen tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia ja parantaa niiden varhaista tunnistamista. Tavoitteena on myös vahvistaa aikuisten valmiuksia ottaa puheeksi mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa tai huoltajien kanssa. Koulutukseen sisältyy osallistujille maksuton oppikirja.

Yhden lähiopetuspäivän ja neljä viikkoa kestävän käytännönläheisen verkkokurssin (jossa tuodaan havaintoja koulutuksen teemoista verkon kautta yhteiseen keskusteluun) sisältävä koulutus on tarkoitettu 7–18 -vuotiaita lapsia tai nuoria työssään tai vapaa-ajallaan kohtaaville. Koulutus soveltuu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, nuorisotyöntekijöille, opettajille, ohjaajille ja oppilashuoltoryhmän jäsenille.

Nuoren mielen ensiapu -koulutuksessa tutustutaan ilmiöihin ja arjen haasteisiin, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin kuten netin käyttö, pelaaminen, koulukiusaaminen ja univaikeudet sekä perehdytään lasten ja nuorten tavallisimpiin mielenterveyden häiriöihin ja ongelmiin (mm. masennus, ahdistuneisuushäiriöt, käytöshäiriöt ja itsetuhoisuus). Koulutuksessa pohditaan tapoja, joilla lasten ja nuorten mielenterveyttä voidaan vahvistaa sekä keinoja ehkäistä ongelmia.

Yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa järjestettävän Nuoren mielen ensiapu -koulutuksen käyneet voivat hakea maksuttomaan ohjaajakoulutukseen.

 

Koulutus on maksuton kaikille lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville.

Lue lisää ja osallistu

08.02.2018 08:30
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

08.02.2018 13:15
Picture

Mielenterveyden ensiapu®: Mielenterveys elämäntaitona

Mielenterveys on osa kokonaisterveyttämme, josta voi huolehtia kuten muustakin terveydestä. Hyvä mielenterveys lisää hyvinvointiamme ja auttaa meitä selviytymään elämään kuuluvista vaikeuksista. Tieto mielenterveydestä auttaa ymmärtämään siihen liittyviä pulmia sekä ohjaamaan hyvän mielenterveyden ylläpitoon. Koulutukseen sisältyy maksuton oppikirja.

Mielenterveyden ensiapu®: Mielenterveys elämäntaitona -koulutuksessa saa tutkittua tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja pääsee harjoittelemaan mielenterveystaitoja. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

Kaikille pirkanmaalaisille lasten ja nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville suunnattu kaksipäiväinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä sitä miten mielenterveyttä voi vahvistaa.

Koulutuksessa käsiteltävät teemat:

- Mitä hyvä mielenterveys on

- Tunnetaidot

- Elämän monet kriisit Ihmissuhteet ja vuorovaikutus

- Elämänhallinta

 

Koulutus on maksuton kaikille lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville.

Lue lisää ja osallistu

14.02.2018 08:30
Picture

Eriyttävän opetuksen valmennus alakouluun

Neljäpäiväisen koulutusprosessin tavoitteena on tukea alakoulun opettajia eriyttävän opetuksen sekä tehostetun ja erityisen tuen toteuttamisessa jokapäiväisessä koulutyössään. Koulutus tarjoaa virikkeitä uudistaa pedagogisia toimintamalleja, tutustuttaan eriyttäviin materiaaleihin sekä innostaa ja kannustaa yhteisopettajuuden erilaisten toimintamallien kokeiluun ja käyttöönottoon. Lisäksi koulutus tarjoaa eväitä oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin pulmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen yhdessä oppilaan, huoltajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulutuksen työskentelyote on ratkaisukeskeinen ja pohjautuu yhteisölliseen oppimiseen. Työtapoina kouluttajien alustukset, pienryhmätyöskentelyä ja omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

Kouluttajina Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervan asiantuntijat Raija Kattilakoski; Merja Koivisto ja Tea Alarmo (lähipäivissä paikalla aina kaksi asiantuntijaa).

Lue lisää ja osallistu

14.02.2018 09:00
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - käytännön ratkaisuja arjen tilanteisiin ja työssä jaksamiseen

Kaikille kasvatus- ja opetusalan työntekijöille sopivan kaksipäiväisen koulutuksen sisältöjä ovat:

- Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen

- Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy

- Oppia uusia tapoja kohdata haasteita/pulmatilanteita

- Kokemusten jakaminen, vertaisyhteisöjen kehittäminen ja jaksamisen tukeminen

- Työssä uudistumien, työn ilon vahvistaminen

Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. Kouluttajina opettajat, työnohjaajat ja psykoterapeutit Jaana Rajaveräjä ja Henriikka Lappalainen.

Lue lisää ja osallistu

07.03.2018 08:30
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

08.03.2018 13:15
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

12.04.2018 13:15