Koulutukset

Koulutukset

Täällä voit ilmoittautua Osakkeen koulutuksiin ja tapahtumiin (kun olet kirjautuneena). Koulutukset näkyvät janalla aikajärjestyksessä. Voit myös rajata hakua.

Picture

Työpajasta taitoa tekijänoikeuksiin

Koulutukseen kuuluu yksi pajapäivä, jonka aikana tuotetaan oma aineisto tekijänoikeusasioiden käsittelyyn ja opettamiseen omassa oppilaitoksessa. Asiantuntija tarkistaa aineistot pajapäivän jälkeen.

Asiantuntijana toimii Tarmo Toikkanen. Tarmo on kirjoittanut Opettajan tekijänoikeusoppaan, toimii Creative Commons Suomen vetäjänä ja on lähes 10 vuoden ajan kouluttanut opettajia tekijänoikeusasioissa.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen eOppimiskeskus ry:n kanssa ja se on osa Opetus- ja kulttuuriminesteriön KOTEK-hanketta.

Lue lisää ja osallistu

01.02.2017 09:00
Picture

Ohjelmointi yläkoulussa - kevät 2017

Ohjelmointi yläkoulussa -koulutukset ovat tarkoitettu matemaattis-luonnostieteellisten aineiden opettajille ja niiden tukena käytetään Koodausta kouluun -verkkosivustoa. Keväällä 2017 toteutetaan kaksi (ja tarpeen mukaan lisää) koodauspajaa, joissa osallistujat koodaavat asiantuntijan ja kollegojen tukemana oma valintaisia harjoituksia lähtötasonsa mukaan.

01.02.2017 12:30
Picture

Turvallisuuskansio kuntoon!

Turvallisuuskansio kuntoon! työpajoissa tarjotaan koulujen turvallisuustiimeille aika, paikka, tukea ja virvokkeita kansion työstämiseen. Työpajat jäsentävät turvallisuuskansion hallittaviin osiin tarjoten mahdollisuuden työstää pitkäjänteisesti kansion kuntoon ja kehittää oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria. Työskentely pajoissa rytmittyy otsikon teemojen mukaisiin lyhyisiin alustuksien ja tiimien itsenäiseen tuetun työskentelyn kesken vertaistukea ja kokemusten vaihtamista unohtamatta.

Lue lisää ja osallistu

07.02.2017 09:00
Picture

Taidekaaren koulutuksia: Ukulelet käyttöön

Koulutuksessa tutustutaan ukulelen soittoon lasten kanssa työskentelevien näkökulmasta. Iltapäivän aikana harjoitellaan yhden ja kahden soinnun kappaleita ja oman laulun säestämistä. Koulutuksessa opetellaan myös tabulatuurin lukemista ja melodianäppäilyä, jota voi tehdä 3. luokasta ylöspäin. Harjoittelun lisäksi koulutus tarjoaa vinkkejä ukulelejen hankintaan ja käyttöön koulussa tai päiväkodissa sekä opetukseen sopivaa materiaalia ja ohjelmistoa.

Yhteistyössä Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn kanssa järjestettävä koulutus on kaikille maksuton.

Lue lisää ja osallistu

07.02.2017 14:00
Picture

Arviointi oppimisena

Koulutuspäivässä keskitytään oppimisen aikaiseen arviointiin, näin käsittelyssä ovat erityisesti formatiivinen arviointi, palaute sekä oppilaiden itsearviointi ja vertaisarviointi.
• Monipuolisen arvioinnin kytkeytyminen opetuksen ja oppimisen prosessiin
• Hyvä arviointi ja palaute suuntaa tulevaan, ei menneeseen
• Kysymisen ja vuorovaikutuksen taito arvioinnin ytimessä
• Metakognitio ja oman oppimisen ymmärrys ja omistajuus
• Myönteisten uskomusten ja motivaation tukeminen arvioinnilla
• Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin kieli ja käsitteet
• Dynaaminen arviointikäytäntö oppimisen tukena

Lue lisää ja osallistu

09.02.2017 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

09.02.2017 13:00
Picture

Valokuvataiteen museon digikuvat opetuksessa - työpaja opettajille avoimien kuva-aineistojen käytöstä opetuksessa

Haluatko hyödyntää valokuvataiteen museon digitaalisia
aineistoja opetuksessasi? Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää, mitä
kaikkea tarjolla olevilla aineistolla voi tehdä?

Suomen valokuvataiteen museo järjestää yhteistyössä
Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn kanssa opettajille suunnatun ilmaisen
työpajan. Työpajan aikana:

- Tutustutaan Valokuvataiteen museon avoimiin digitaalisiin aineistoihin.
- Pohditaan, miten aineistojen avulla voidaan käsitellä eri aiheita ja
ilmiöiden opetuksessa.
- Suunnitellaan yhdessä konkreettisia tapoja aineistojen luovaan
työstämiseen oppilaiden kanssa.

Mukaan ovat tervetulleita kaikkia koulutusasteita ja oppiaineita edustavat
opettajat aina varhaiskasvatuksesta aikuisopetukseen.

 

Lue lisää ja osallistu

10.02.2017 14:30
Picture

Pedagoginen piristysruiske! Kuinka tieto- ja viestintätekniikka voi tukea sinun oppilaittesi taitoja ja oppimista?

Yhdennentoista kerran toteutettava helmeksi hioutunut kolmepäiväinen prosessikoulutus, jossa luodaan ymmärrys ja merkitys nykyaikaisen pedagogiikan kehittämiselle sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiselle opetustyössä.

Lue lisää ja osallistu

13.02.2017 08:30
Picture

iPad pedagogisena välineenä

iPad hallussa, mutta mistäs saisi ideoita ja käytännön esimerkkejä, jotka voi suoraan hyödyntää oppilaiden kanssa? Luokanopettajille suunnatussa kaksipäiväisessä iPad pedagogisena välineenä koulutuksessa pääset harjoittelemaan käytännössä, kuinka iPadia voidaan käyttää konkreettisesti opetuksessa ja oppimisessa. Tutustut sovelluksiin, jotka tukevat oppilaan oppimisprosessia sekä työskentelytapoihin, jotka mainitaan uudessa opetussuunnitelmassa.

Lue lisää ja osallistu

14.02.2017 09:00
Picture

Taidekaaren koulutuksia: Voimauttava valokuva

Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä sosiaalipedagoginen menetelmä, jonka avulla valokuvaa voidaan käyttää yksilön ja erilaisten ryhmien, kuten perheen ja luokan, voimautumisprosessin aikaansaajana. Kaikelle oppilaitoshenkilöstölle sopivassa koulutuksessa tutustutaan menetelmään, tehdään kuvausharjoitteita ja pohditaan menetelmän mahdollisuuksia kouluikäisten kanssa. 

Yhteistyössä Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn kanssa järjestettävä koulutus on kaikille maksuton.

Lue lisää ja osallistu

14.02.2017 14:00
Picture

Ohjelmointi alakoulussa - kevät 2017

Luokanopettajille suunnatussa koulutuksessa tutustutaan ohjelmointiin uuden OPSin näkökulmasta. Iltapäiväkoulutuksessa sekä löydetään työvälineitä ja saadaan ideoita teeman käsittelyyn omassa luokassa ja koulussa. Koulutuksen sisällöt ovat:

–     Mitä on ohjelmointi / koodaus?

–     Ohjelmointi ja uusi OPS

–     Mistä lähteä liikkeelle? Käytännön esimerkkejä ohjelmoinnin alkeisiin ja peruskäsitteisiin

–     Valmiita sovelluksia hyödynnettäväksi (iPad, internet)

–     Miten tästä eteenpäin? 

Kouluttajana toimii luokanopettaja Marianne Ilola

15.02.2017 13:00
Picture

iPad pedagogisena välineenä aineenopetuksessa

Yläkoulun opettajille suunnatussa kaksipäiväisessä iPad pedagogisena välineenä koulutuksessa pääset harjoittelemaan käytännössä, kuinka iPadia voidaan käyttää konkreettisesti opetuksessa ja oppimisessa. Tutustut sovelluksiin, jotka tukevat oppilaan oppimisprosessia sekä työskentelyä. Harjoittelemme käytännössä myös O365:n ja iPadin yhteiskäyttöä.

Lue lisää ja osallistu

22.02.2017 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

09.03.2017 13:00
Picture

OPSin käyttöönotto alakoulussa

Fasilitoitu kahden tunnin iltapäivätilaisuus rakentuu kokemusasiantuntijoiden eli osallistujien tiedon ja kokemuksen jakamiseen. Opetussuunnitelman käyttöönottoon liittyvät  oivallukset ja toimivat käytännöt on hyvä saada yhteiseen jakoon sekä mahdolliset pulmat on tärkeä tehdä näkyväksi. Tilaisuuteen toivotaan osallistujia kaikista kunnista. Tilaisuuksien tuottamaa aineistoa hyödynnetään tulevien OPS-koulutusten suunnittelussa.

Tavoitteet

  • saada tukea ja välineitä opetussuunnitelman toteuttamiseen koulun arjessa
  • tunnistaa käyttöönoton pulmakohtia ja jakaa kokemuksia opetussuunnitelman käyttöönotosta
  • oppia hyödyntämään opetussuunnitelmaa työvälineenä koulun arjessa
  • lisätä tietoa opetussuunnitelman sisällöistä, tavoitteista, vuosiluokkaistamisesta ja arviointiperusteista
  • saada tietoa opetussuunnitelman käyttöönotosta ja löytää keinoja tukea prosessia

Lue lisää ja osallistu

09.03.2017 14:00
Picture

Rehtoreiden ja päiväkotien johtajien aamupalatilaisuus: Mielenterveyshäiriöiden tunnistaminen esimiestyössä

Aikuisten mielenterveyshäiriöt ilmenevät usein mielialahäiriöinä, ahdistuneisuutena tai riippuvuuksina, jotka saattavat tulla esiin esimerkiksi tulehdus- ja tukielinsairauksina, ärtyneisyytenä tai uupumisoireina. Miloin on syytä epäillä että kyseessä voi olla mielenterveyshäiriöitä ja kuinka silloin tulee toimia? Mitkä ovat rehtorin tai päiväkodin johtajan mahdollisuudet ja velvollisuudet tukea ja vaikuttaa? Aikaisella tunnistamisella ja sopivalla tuella on mahdollista välttää monta myöhempää murhetta. Tule kuulemaan ja keskustelemaan tärkeästä teemasta mielenterveystyön koordinaattorin Katri Pihlajan johdolla.

Aamupalaa tarjolla klo 7.45 alkaen.

Lue lisää ja osallistu

14.03.2017 08:00
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - käytännön ratkaisuja arjen tilanteisiin ja työssä jaksamiseen

Kaikille kasvatus- ja opetusalan työntekijöille sopivan kaksipäiväisen koulutuksen sisältöjä ovat:

- Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen

- Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy

- Oppia uusia tapoja kohdata haasteita/pulmatilanteita

- Kokemusten jakaminen, vertaisyhteisöjen kehittäminen ja jaksamisen tukeminen

- Työssä uudistumien, työn ilon vahvistaminen

Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. Kouluttajina opettajat, työnohjaajat ja psykoterapeutit Jaana Rajaveräjä ja Henriikka Lappalainen.

Lue lisää ja osallistu

14.03.2017 08:30
Picture

Yhteisopettajuus ja samanaikaisopetus

Uusi opetussuunnitelma haastaa meidät opetusmenetelmien ja toimintamallien uudistamiseen. Yksintoimimisen sijasta monet opettajat ovat tarttuneet tähän haasteeseen erilaisin yhteisopettajuuden keinoin. Yhteisopettajuutta ja samanaikaisopettajuutta suunnitteleville tai aloitteleville työpareille ja –tiimeille suunnatussa koulutuspäivässä saadaan tietoa yhteisopettajuuden edellytyksistä, yhteisopetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Päivän sisältöjä ovat:

erilaiset painopisteet: eriyttävä opetus, pedagogiikan uudistaminen tai monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamistavat hyviksi koettuja käytännön yhteisopettajuuden ja toimivan pedagogiikan malleja ala- ja yläkouluun erityisopettaja/opettaja-opettaja ja koulunkäynninohjaaja –parien ja/tai tiimien yhteistyö oman työparin tai tiimin kanssa omien yhteisopettajuuden toimintamallien työstäminen

Kouluttajana toimii KM, eo, ohjaava opettaja, STOry työnohjaaja Sirpa Oja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista

Lue lisää ja osallistu

15.03.2017 09:00
Picture

Valmiuksia ja osaamista valmistavaan opetukseen jatkokurssi

Kolmipäiväinen yhteistyössä OPH:n ja Tampereen kesäyliopiston kanssa järjestettävä koulutus kehittää kultuurienvälistä osaamista ja luo valmiuksia valmistavan opetuksen toteuttamiseen. Koulutus on maksuton kaikille opettajille.

Lue lisää ja osallistu

16.03.2017 09:00
Picture

Palloilu uudessa OPSissa

OPS JA PALLOILU

Opi uuden opetussuunnitelman mukaista välineenkäsittelyä ja saa uusia vinkkejä palloilun ohjaamiseen!

Koulutuksen aiheena ja ydinsisältönä on palloilu uudessa OPSissa. Aihetta käsitellään välineenkäsittelyn ja havaintomotoriikan kautta. Koulutus koostuu kahdesta osiosta, joista ensimmäisessä tutustutaan teorian ja esimerkkien kautta liikunnan opettamisen keskeisimpiin elementteihin, uusimpiin tutkimustuloksiin sekä liikunnan merkitykseen. Toisessa osiossa, demo-osuudessa, käydään käytännössä läpi vinkkejä välineenkäsittelyn kehittämiseen pääajatuksella ”oppimisen pitää olla hauskaa”.

Kaikille liikuntaa opettaville suunnatussa koulutuksessa painotetaan käytännönläheisyyttä ja kaikki käsiteltävät teemat linkitetään vahvasti opettajan jokapäiväiseen työhön.

Lue lisää ja osallistu

20.03.2017 13:00
Picture

Itsemyötätuntotaitoja opetus- ja kasvatustyöhön

Mindful self-compassion (MSC) eli läsnäoloon pohjautuva itsemyötätunto on kansainvälisesti uusi, tutkimuspohjainen näkökulma hyvinvointiin. Itseen kohdistuva myötätunto on apuna erityisesti tilanteissa, jotka synnyttävät riittämättömyyden tunteita ja kriittistä sisäistä puhetta tai stressiä.  Itsemyötätuntotaidot auttavat meitä vahvistamaan tunnetaitoja ja rakentamaan voimavaroja sekä myönteistä, hyväksyvää suhdetta itseen - itsetuntemusta ja tervettä itsetuntoa. Itseen kohdistuva myötätunto heijastuu myötätuntoisena asennoitumisena ja ystävällisinä tekoina myös muita kohtaan.

Kaikille varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstölle suunnattu päivän valmennus johdattaa mindfulness-pohjaiseen itsemyötätunnon teemaan ja antaa tietoa ja ideoita miten osallistuja voi soveltaa itsemyötätunnon taitoja oman hyvinvoinnin tueksi sekä opetus- ja ohjaustyössä lasten ja nuorten kanssa. Pääpaino on osallistujan omassa kokemuksessa ja hyvinvoinnin vahvistamisessa sekä sen ymmärtämisessä “sisältä käsin”.

Lue lisää ja osallistu

23.03.2017 09:00
Picture

Pirkanmaan tutoropettajien koulutusohjelma - kevät 2017

Pirkanmaan tutoropettajien koulutusohjelman koulutukset on suunnattu hankkeessa mukana olevien viidentoista kunnan tutoropettajille,

30.03.2017 09:00
Picture

Pirkanmaan oppilaitosjohdon kevätseminaari 2017

Tervetuloa Yyteriin rehtoreiden perinteiseen kevätseminaariin! Luvassa on tuttuun tapaan ammatillista kehittymistä, verkostoitumista ja virkistystä.

Lue lisää ja osallistu

06.04.2017 08:00
Picture

Arviointi oppimisena

Koulutuspäivässä keskitytään oppimisen aikaiseen arviointiin, näin käsittelyssä ovat erityisesti formatiivinen arviointi, palaute sekä oppilaiden itsearviointi ja vertaisarviointi.
• Monipuolisen arvioinnin kytkeytyminen opetuksen ja oppimisen prosessiin
• Hyvä arviointi ja palaute suuntaa tulevaan, ei menneeseen
• Kysymisen ja vuorovaikutuksen taito arvioinnin ytimessä
• Metakognitio ja oman oppimisen ymmärrys ja omistajuus
• Myönteisten uskomusten ja motivaation tukeminen arvioinnilla
• Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin kieli ja käsitteet
• Dynaaminen arviointikäytäntö oppimisen tukena

Lue lisää ja osallistu

06.04.2017 09:00
Picture

iPad pedagogisena välineenä

iPad hallussa, mutta mistäs saisi ideoita ja käytännön esimerkkejä, jotka voi suoraan hyödyntää oppilaiden kanssa? Luokanopettajille suunnatussa kaksipäiväisessä iPad pedagogisena välineenä koulutuksessa pääset harjoittelemaan käytännössä, kuinka iPadia voidaan käyttää konkreettisesti opetuksessa ja oppimisessa. Tutustut sovelluksiin, jotka tukevat oppilaan oppimisprosessia sekä työskentelytapoihin, jotka mainitaan uudessa opetussuunnitelmassa.

Lue lisää ja osallistu

11.04.2017 09:00
Picture

Draaman työkaluja globaalikasvatukseen

Kiinnostavatko tarinat maailmalta, yhdenvertaisuus, rauhankasvatus sekä toiminnalliset menetelmät ja materiaalit näiden teemojen käsittelyyn opetustyössä?

Maksuton koulutus on suunnattu yläkoulun ja lukion opettajille sekä muille opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Lue lisää ja osallistu

20.04.2017 13:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

20.04.2017 13:00
Picture

Osaamista ja innostusta työhön

22.4.2017 klo 9.00-15.15

Hyvinvointia, ideoita ja vinkkejä koulunkäynnin ohjaajille ja kerho-ohjaajille.

Lue lisää ja osallistu

22.04.2017 09:00
Picture

Haastavan käyttäytymisen syyt, kohtaaminen ja ennaltaehkäisy

Kaikille oppilaitosyhteisöjen henkilöstöryhmille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään haastavan käyttäytymisen syihin, kohtaamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Koulutuksessa pohditaan, mitkä ovat haastavan käyttäytymisen syitä, miten ennaltaehkäistä ja analysoida sitä, miten toimia ammattillisesti haastavissa tilanteissa ja miten vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen. Kouluttajana toimii eo, ohjaava opettaja Tero Kujala Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

Lue lisää ja osallistu

26.04.2017 09:00
Picture

Turvallisuuskansio kuntoon!

Turvallisuuskansio kuntoon! työpajoissa tarjotaan koulujen turvallisuustiimeille aika, paikka, tukea ja virvokkeita kansion työstämiseen. Työpajat jäsentävät turvallisuuskansion hallittaviin osiin tarjoten mahdollisuuden työstää pitkäjänteisesti kansion kuntoon ja kehittää oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria. Työskentely pajoissa rytmittyy otsikon teemojen mukaisiin lyhyisiin alustuksien ja tiimien itsenäiseen tuetun työskentelyn kesken vertaistukea ja kokemusten vaihtamista unohtamatta.

Lue lisää ja osallistu

28.04.2017 09:00
Picture

Välineitä laaja-alaisen osaamisen pedagogiseen johtamiseen varhaiskasvatuksessa

Toiminnallisessa valmennuksessa löydetään välineitä pedagogiseen johtamiseen erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittämiseksi varhaiskasvatuksen arjessa. Käytännöllisessä valmennuksessa hyödynnetään NPDL-työvälineitä, jotka auttavat toteuttamaan ja arvioimaan laaja-alaisen osaamisen kehittämistä.

Lue lisää ja osallistu

29.05.2017 09:00