Koulutukset

Koulutukset

Täällä voit ilmoittautua Osakkeen koulutuksiin ja tapahtumiin (kun olet kirjautuneena). Koulutukset näkyvät janalla aikajärjestyksessä. Voit myös rajata hakua.

Picture

Mielenterveyden ensiapu®: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue

Mielenterveyden ensiapu®: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue -koulutuksien tarkoituksena on lisätä tietoa tavallisimmista mielenterveyden häiriöistä, niiden oireista ja siitä, miten voi toimia, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia. Koulutus rohkaisee ottamaan puheeksi vaikeitakin asioita sekä antaa valmiuksia tukea ja ohjata tarvittaessa eteenpäin. Koulutukseen sisältyy maksuton oppikirja.

Kaikille pirkanmaalaisille lasten ja nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville suunnatun kaksipäiväinen koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista tarjoamalla asianmukaista tietoa psyykkisistä oireista, vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja antaa valmiuksia toimia, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia.

Mielenterveyden ensiapu®: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue -koulutuksessa tutustutaan yleisimpien mielenterveyden häiriöihin kuten masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Lisäksi käsitellään itsetuhoista käytöstä, psykoositiloja ja päihteiden väärinkäyttöä sekä opetellaan soveltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita.

Yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa järjestettävän Mielenterveyden ensiapu®: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue -koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea MTEA® 2 -ohjaajakoulutukseen. 

Nuoren mielen ensiapu: Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen -koulutuksen tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia ja parantaa niiden varhaista tunnistamista. Tavoitteena on myös vahvistaa aikuisten valmiuksia ottaa puheeksi mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa tai huoltajien kanssa.

Koulutus on tarkoitettu 7–18 -vuotiaita lapsia tai nuoria työssään tai vapaa-ajallaan kohtaaville. Koulutus soveltuu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, nuoriso-työntekijöille, opettajille, ohjaajille ja oppilashuoltoryhmän jäsenille.

Nuoren mielen ensiapu -koulutuksessa tutustutaan ilmiöihin ja arjen haasteisiin, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin kuten netin käyttö, pelaaminen, koulukiusaaminen ja univaikeudet sekä perehdytään lasten ja nuorten tavallisimpiin mielenterveyden häiriöihin ja ongelmiin (mm. masennus, ahdistuneisuushäiriöt, käytöshäiriöt ja itsetuhoisuus). Koulutuksessa pohditaan tapoja, joilla lasten ja nuorten mielenterveyttä voidaan vahvistaa sekä keinoja ehkäistä ongelmia.

Yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa järjestettävän Nuoren mielen ensiapu -koulutuksen käyneet voivat hakea maksuttomaan ohjaajakoulutukseen.

Koulutus on maksuton kaikille lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville.

Lue lisää ja osallistu

24.01.2018 08:30
Picture

Tutoropettajat: Mitä ja miten kehitämme kun kehitämme toimintakulttuuria?

Sosiologi Tommi Hoikkala aloitti tutustumisen nykykoulun toimintakulttuuriin viettämällä lähes vuoden ysiluokan kanssa (kts. Apina pulpetissa - Ysiluokan yhteisöllisyys 2013). Näiden oppien pohjalta käynnistettiin kehittämishanke, jonka vastoinkäymiset kuulostavat tutuilta ja niistä voidaan oppia paljon (kts. Meidän jengi. kokemuksia peruskoulun toimintakulttuurin kehittämisestä). Teemaan tuo kommenttipuheenvuoron Tiina Soini-Ikonen, jonka tutkimusryhmä tutkii OPSin käyttöönottoa ja tunnistaa samat ilmiöt uunituoreissa koulu- ja oppilastason aineostoissa. Miksi kehittämistyö alallamme on niin vaikeaa? Mitä toimintakulttuurin rakentamisessa tulisi ottaa huomioon? Mitä tutoropettaja voi tehdä toimintakulttuurin kehittämiseksi?

Lue lisää ja osallistu

24.01.2018 13:00
Picture

iPad pedagogisena välineenä

iPad hallussa, mutta mistäs saisi ideoita ja käytännön esimerkkejä, jotka voi suoraan hyödyntää oppilaiden kanssa? Luokanopettajille suunnatussa, neljän iltapäivänä iPad pedagogisena välineenä koulutuksessa pääset harjoittelemaan käytännössä, kuinka iPadia voidaan käyttää konkreettisesti opetuksessa ja oppimisessa. Tutustut sovelluksiin, jotka tukevat oppilaan oppimisprosessia sekä työskentelytapoihin, jotka mainitaan uudessa opetussuunnitelmassa.

Koulutuksessa perehdytään mm. siihen, mitä hyötyä on tablet laitteiden käytöstä opetuksessa ja mitä onnistunut oppimiskokemus vaatii. Mitä uusia mahdollisuuksia se tuo opetuksen pedagogiikkaan. Harjoitellaan käytännönläheisin esimerkein oppimismateriaalin tuottamista ja iPadin pedagogista käyttöä.

Kouluttajana toimii opettaja / Apple Education Trainer Janne Nissinen.

Lue lisää ja osallistu

24.01.2018 14:00
Picture

PedaBoss - Johtajien aamupalatilaisuudet - kevät 2018

PedaBoss - Johtajien aamupalatilaisuudet järjestetään joka kuun viimeinen keskiviikko Santalahdenkadulla Tredun toimitiloissa (Satama-tilassa, sisäänkäynti Pirkankatu 17). Kaikille pirkanmaalaisille kasvatus- ja opetusalan johtajille avoimissa tilaisuuksissa käsitellään kiinnostavia alan johtajuuteen liittyviä teemoja. Tervetuloa mukaan verkostoitumaan ja kehittymään!

31.01.2018 08:00
Picture

Arviointi oppimisena

Koulutuspäivässä keskitytään oppimisen aikaiseen arviointiin, näin käsittelyssä ovat erityisesti formatiivinen arviointi, palaute sekä oppilaiden itsearviointi ja vertaisarviointi. Koulutuksen sisältöjä ovat:

• Monipuolisen arvioinnin kytkeytyminen opetuksen ja oppimisen prosessiin

• Hyvä arviointi ja palaute suuntaa tulevaan, ei menneeseen

• Kysymisen ja vuorovaikutuksen taito arvioinnin ytimessä

• Metakognitio ja oman oppimisen ymmärrys ja omistajuus

• Myönteisten uskomusten ja motivaation tukeminen arvioinnilla

• Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin kieli ja käsitteet

• Dynaaminen arviointikäytäntö oppimisen tukena

Lue lisää ja osallistu

01.02.2018 08:30
Picture

Vertaismentorointiryhmät lukuvuonna 2017-2018 - kevät 2018

Pirkanmaan teemallinen vertaismentorointiprosessi on yhden lukuvuoden mittainen valitun ammatillisen osa-alueen kehittymisen prosessi, jossa pienryhmässä mentorin johdolla kehitetään ja tuetaan ammatillista osaamista sen eri osa-alueilla. Ryhmiin voi tulla mukaan kuka tahansa pirkanmaalainen opettaja, jonka koulutus- ja kehittymissuunnitelmaan  teema  liittyy (keskustele siis esimiehesi kanssa ryhmään osallistumisesta). Ryhmien tapaamisissa käsitellään, ratkotaan ja kehitetään yhdessä alla olevien teemojen mukaisia kysymyksiä osallistujien tarpeiden mukaan. Prosessi sisältää 9 noin kahden tunnin tapaamista, joista ensimmäinen ja viimeinen ovat kaikille ryhmille yhteisiä.

02.02.2018 13:00
Picture

Tuunaa tuntisi! 2018

Vuoden 2018 Tuunaa tuntisi! –messut järjestetään 3.2.2018 Tredun Sammonkadun toimipisteessä (Sammonkatu 45).  Valitsemaan pääsee yli viidestäkymmenestä kiinnostavasta ja käytännöllisestä työpajasta.

Tutustu pajoihin klikkaamalla ruutua, jolloin saat esiin pajan esittelytekstin ja kouluttajatiedot. Ilmoittautuminen tapahtuu painamalla "Osallistu" painiketta, jolloin ruudun väri muuttuu. Valitse itsellesi sopivat pajat samalla tavoin koko päivälle. Ruokatunnin voit pitää klo 11 tai 12.

Lue lisää ja osallistu

03.02.2018 00:00
Picture

Toiminnallisia menetelmiä opetukseen

Koulutuspäivässä otetaan käyttöön toiminnallisia ja oppilaita aktivoivia menetelmiä. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat mm.

- Oppimisympäristöt tukemassa oppimista: tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia toimimisesta erilaisissa oppimisympäristöissä

- Oppilaan osallisuuden ja ajattelutaitojen tukeminen: ideoita ja käytänteitä

- Monenlaiset oppilaat, monenlaiset menetelmät: yksilöllinen eteneminen, käänteinen oppiminen, pelillisyys, draaman käyttö, tarinallisuus ja autenttisuus opetuksessa

Koulutuspäivä koostuu tietoiskuista ja yhteistoiminnallisesta työskentelystä sekä osaamisen ja ideoitten jakamisesta.   

 Kouluttajana KM, eo, ohjaava opettaja Raija Kattilakoski (viimeistelee väitöskirjaa aiheesta Avautuvan oppimistilan käyttöönotto ja toimintakulttuurin muotoutuminen) Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva

Lue lisää ja osallistu

07.02.2018 09:00
Picture

Nuoren mielen ensiapu: Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen

Nuoren mielen ensiapu: Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen -koulutuksen tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia ja parantaa niiden varhaista tunnistamista. Tavoitteena on myös vahvistaa aikuisten valmiuksia ottaa puheeksi mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa tai huoltajien kanssa. Koulutukseen sisältyy osallistujille maksuton oppikirja.

Yhden lähiopetuspäivän ja neljä viikkoa kestävän käytännönläheisen verkkokurssin (jossa tuodaan havaintoja koulutuksen teemoista verkon kautta yhteiseen keskusteluun) sisältävä koulutus on tarkoitettu 7–18 -vuotiaita lapsia tai nuoria työssään tai vapaa-ajallaan kohtaaville. Koulutus soveltuu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, nuorisotyöntekijöille, opettajille, ohjaajille ja oppilashuoltoryhmän jäsenille.

Nuoren mielen ensiapu -koulutuksessa tutustutaan ilmiöihin ja arjen haasteisiin, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin kuten netin käyttö, pelaaminen, koulukiusaaminen ja univaikeudet sekä perehdytään lasten ja nuorten tavallisimpiin mielenterveyden häiriöihin ja ongelmiin (mm. masennus, ahdistuneisuushäiriöt, käytöshäiriöt ja itsetuhoisuus). Koulutuksessa pohditaan tapoja, joilla lasten ja nuorten mielenterveyttä voidaan vahvistaa sekä keinoja ehkäistä ongelmia.

Yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa järjestettävän Nuoren mielen ensiapu -koulutuksen käyneet voivat hakea maksuttomaan ohjaajakoulutukseen.

 

Koulutus on maksuton kaikille lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville.

Lue lisää ja osallistu

08.02.2018 08:30
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

08.02.2018 13:15
Picture

Mielenterveyden ensiapu®: Mielenterveys elämäntaitona

Mielenterveys on osa kokonaisterveyttämme, josta voi huolehtia kuten muustakin terveydestä. Hyvä mielenterveys lisää hyvinvointiamme ja auttaa meitä selviytymään elämään kuuluvista vaikeuksista. Tieto mielenterveydestä auttaa ymmärtämään siihen liittyviä pulmia sekä ohjaamaan hyvän mielenterveyden ylläpitoon. Koulutukseen sisältyy maksuton oppikirja.

Mielenterveyden ensiapu®: Mielenterveys elämäntaitona -koulutuksessa saa tutkittua tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja pääsee harjoittelemaan mielenterveystaitoja. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

Kaikille pirkanmaalaisille lasten ja nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville suunnattu kaksipäiväinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä sitä miten mielenterveyttä voi vahvistaa.

Koulutuksessa käsiteltävät teemat:

- Mitä hyvä mielenterveys on

- Tunnetaidot

- Elämän monet kriisit Ihmissuhteet ja vuorovaikutus

- Elämänhallinta

 

Koulutus on maksuton kaikille lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville.

Lue lisää ja osallistu

14.02.2018 08:30
Picture

Eriyttävän opetuksen valmennus alakouluun

Neljäpäiväisen koulutusprosessin tavoitteena on tukea alakoulun opettajia eriyttävän opetuksen sekä tehostetun ja erityisen tuen toteuttamisessa jokapäiväisessä koulutyössään. Koulutus tarjoaa virikkeitä uudistaa pedagogisia toimintamalleja, tutustuttaan eriyttäviin materiaaleihin sekä innostaa ja kannustaa yhteisopettajuuden erilaisten toimintamallien kokeiluun ja käyttöönottoon. Lisäksi koulutus tarjoaa eväitä oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin pulmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen yhdessä oppilaan, huoltajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulutuksen työskentelyote on ratkaisukeskeinen ja pohjautuu yhteisölliseen oppimiseen. Työtapoina kouluttajien alustukset, pienryhmätyöskentelyä ja omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

Kouluttajina Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervan asiantuntijat Raija Kattilakoski; Merja Koivisto ja Tea Alarmo (lähipäivissä paikalla aina kaksi asiantuntijaa).

Lue lisää ja osallistu

14.02.2018 09:00
Picture

Varhaiskasvattajana digiajassa – oivalluksia arjen pedagogiikkaan

Lastentarhanopettajille suunnattu koulutus sisältää kaksi kokonaista koulutuspäivää ja välitehtävän, jossa keskitytään kasvattajien omassa työssä tapahtuvaan havainnointiin ja pieniin kokeiluihin.

Koulutuksen tavoitteena on:

- Innostaa ja rohkaista kasvattajia ottamaan mediakasvatus sekä TVT:n käyttö luontevaksi osaksi toimintaa lapsiryhmissä

- Tehdä tutuiksi uuden varhaiskasvatussuunnitelman käsitteitä ja tavoitteita sekä menetelmiä, joilla VASUa voidaan toteuttaa päivittäin lasten kanssa

- Vahvistaa kasvattajien mediakasvatusosaamista sekä pedagogiikan yhteisöllistä kehittämistä ja osaamisen jakamista

- Tukea VASUn ja varhaiskasvatuksen TVT-suunnitelmien mukaisen pedagogiikan, toimintakulttuurin ja oppimisen ympäristöjen toteutumista kunnissa

Lue lisää ja osallistu

16.02.2018 09:00
Picture

Mielenterveyden ensiapu®: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue

Mielenterveyden ensiapu®: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue -koulutuksien tarkoituksena on lisätä tietoa tavallisimmista mielenterveyden häiriöistä, niiden oireista ja siitä, miten voi toimia, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia. Koulutus rohkaisee ottamaan puheeksi vaikeitakin asioita sekä antaa valmiuksia tukea ja ohjata tarvittaessa eteenpäin. Koulutukseen sisältyy maksuton oppikirja.

Kaikille pirkanmaalaisille lasten ja nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville suunnatun kaksipäiväinen koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista tarjoamalla asianmukaista tietoa psyykkisistä oireista, vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja antaa valmiuksia toimia, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia.

Mielenterveyden ensiapu®: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue -koulutuksessa tutustutaan yleisimpien mielenterveyden häiriöihin kuten masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Lisäksi käsitellään itsetuhoista käytöstä, psykoositiloja ja päihteiden väärinkäyttöä sekä opetellaan soveltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita.

Yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa järjestettävän Mielenterveyden ensiapu®: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue -koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea MTEA® 2 -ohjaajakoulutukseen. 

Nuoren mielen ensiapu: Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen -koulutuksen tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia ja parantaa niiden varhaista tunnistamista. Tavoitteena on myös vahvistaa aikuisten valmiuksia ottaa puheeksi mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa tai huoltajien kanssa.

Koulutus on tarkoitettu 7–18 -vuotiaita lapsia tai nuoria työssään tai vapaa-ajallaan kohtaaville. Koulutus soveltuu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, nuoriso-työntekijöille, opettajille, ohjaajille ja oppilashuoltoryhmän jäsenille.

Nuoren mielen ensiapu -koulutuksessa tutustutaan ilmiöihin ja arjen haasteisiin, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin kuten netin käyttö, pelaaminen, koulukiusaaminen ja univaikeudet sekä perehdytään lasten ja nuorten tavallisimpiin mielenterveyden häiriöihin ja ongelmiin (mm. masennus, ahdistuneisuushäiriöt, käytöshäiriöt ja itsetuhoisuus). Koulutuksessa pohditaan tapoja, joilla lasten ja nuorten mielenterveyttä voidaan vahvistaa sekä keinoja ehkäistä ongelmia.

Yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa järjestettävän Nuoren mielen ensiapu -koulutuksen käyneet voivat hakea maksuttomaan ohjaajakoulutukseen.

Koulutus on maksuton kaikille lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville.

Lue lisää ja osallistu

19.02.2018 09:00
Picture

Tekijänoikeuksista varhaiskasvattajille

Koulutuksessa käsitellään seuraavat teemat:

- Varhaiskasvatuksen henkilöstön kannalta merkittävät ja tärkeät perusasiat tekijänoikeudesta

- Miten varhaiskasvatuksessa voi käyttää toisen tekemää materiaalia?

- Luparatkaisut aineiston käyttöön

digitaalinen kopiointi verkosta ja käyttö skannaaminen valokopiointi musikki elokuvat some, internet, intranet jne.

- Muutama sana kuvaan liittyvistä asioita – kuvaamiseen, tekijänoikeuden ja henkilötiedon kannalta

Lue lisää ja osallistu

20.02.2018 14:00
Picture

Taidekaaren koulutuksia: Keskusteleva kuvan tarkastelu

Koulutus sopii esimerkiksi opettajille, kuvataiteilijoille, museopedagogeille ja hoitoalalla työskenteleville. VTS on menetelmä, joka kehittää mm. kuvanlukutaitoa ja kykyä kriittiseen ajatteluun. VTS-ohjaajan vetämässä keskustelussa syvennytään taidekuviin, opitaan tekemään tarkkoja huomiota ja muodostamaan perusteltuja mielipiteitä. Kurssin jälkeen menetelmää voi käyttää oppitunneilla, museovierailuilla ja muissa ryhmätilanteissa.

Lue lisää ja osallistu

06.03.2018 14:00
Picture

Yhteisopettajuus ja samanaikaisopetus

Opetussuunnitelma haastaa meidät opetusmenetelmien ja toimintamallien uudistamiseen. Yksintoimimisen sijasta monet opettajat ovat tarttuneet tähän haasteeseen erilaisin yhteisopettajuuden keinoin. Yhteisopettajuutta ja samanaikaisopettajuutta suunnitteleville tai aloitteleville työpareille ja –tiimeille suunnatussa koulutuspäivässä saadaan tietoa yhteisopettajuuden edellytyksistä, yhteisopetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Päivän sisältöjä ovat:

- erilaiset painopisteet: eriyttävä opetus,

- pedagogiikan uudistaminen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamistavat

- hyviksi koettuja käytännön yhteisopettajuuden ja toimivan pedagogiikan malleja ala- ja yläkouluun erityisopettaja/opettaja-opettaja ja koulunkäynninohjaaja –parien ja/tai tiimien yhteistyö

- oman työparin tai tiimin kanssa omien yhteisopettajuuden toimintamallien työstäminen

 

Kouluttajana toimii KM, eo, ohjaava opettaja, työnohjaaja ja tohtorikoulutettava Raija Kattilakoski Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista

Lue lisää ja osallistu

07.03.2018 08:30
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - käytännön ratkaisuja arjen tilanteisiin ja työssä jaksamiseen

Kaikille kasvatus- ja opetusalan työntekijöille sopivan kaksipäiväisen koulutuksen sisältöjä ovat:

- Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen

- Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy

- Oppia uusia tapoja kohdata haasteita/pulmatilanteita

- Kokemusten jakaminen, vertaisyhteisöjen kehittäminen ja jaksamisen tukeminen

- Työssä uudistumien, työn ilon vahvistaminen

Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. Kouluttajina opettajat, työnohjaajat ja psykoterapeutit Jaana Rajaveräjä ja Henriikka Lappalainen.

Lue lisää ja osallistu

07.03.2018 08:30
Picture

Toiminnallisia menetelmiä opetukseen

Koulutuspäivässä otetaan käyttöön toiminnallisia ja oppilaita aktivoivia menetelmiä. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat mm.

- Oppimisympäristöt tukemassa oppimista: tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia toimimisesta erilaisissa oppimisympäristöissä

- Oppilaan osallisuuden ja ajattelutaitojen tukeminen: ideoita ja käytänteitä

- Monenlaiset oppilaat, monenlaiset menetelmät: yksilöllinen eteneminen, käänteinen oppiminen, pelillisyys, draaman käyttö, tarinallisuus ja autenttisuus opetuksessa

Koulutuspäivä koostuu tietoiskuista ja yhteistoiminnallisesta työskentelystä sekä osaamisen ja ideoitten jakamisesta.   

 Kouluttajana KM, eo, ohjaava opettaja Raija Kattilakoski (viimeistelee väitöskirjaa aiheesta Avautuvan oppimistilan käyttöönotto ja toimintakulttuurin muotoutuminen) Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva

Lue lisää ja osallistu

08.03.2018 08:30
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

08.03.2018 13:15
Picture

Terveyttä ja iloa ruoasta - varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset

Varhaiskasvatukseen julkaistiin 23.1.2018 ensimmäistä kertaa ruokailusuositukset. Tämä koulutus on tarkoitettu kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville sekä varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä tekeville tahoille. Suositus antaa suuntaviivat lasten ravitsemuksen edistämiseen ja terveyttä edistävän ruoan tarjoamisesta ja ruokakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa.

 

Koulutuksen kohderyhmä:

Varhaiskasvatuksen henkilöstö, ruokapalvelutyöntekijät, varhaiskasvatuksen yhteistyötahot kuten ravitsemusterapeutit, terveydenhoitajat lastenneuvolasta

Koulutuksen tavoitteena on:

tutustuttaa osallistujat varhaiskasvatuksen ruokailusuositusten sisältöön auttaa pohtimaan kannustaa varhaiskasvatuksen toimijoita toteuttamaan tietoista ja tavoitteellista ruokakasvatusta ruokailon ja myönteisen suhtautumisen luominen ruokaan ja syömiseen antaa käytännön vinkkejä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja varhaiskasvatuksen ruokailusuositusten mukaiseen ruokailuun ja ruokakasvatukseen

Lue lisää ja osallistu

09.03.2018 08:30
Picture

Terveyttä ja iloa ruoasta - varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset

Varhaiskasvatukseen julkaistiin 23.1.2018 ensimmäistä kertaa ruokailusuositukset. Tämä koulutus on tarkoitettu kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville sekä varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä tekeville tahoille. Suositus antaa suuntaviivat lasten ravitsemuksen edistämiseen ja terveyttä edistävän ruoan tarjoamisesta ja ruokakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa.

 

Koulutuksen kohderyhmä:

Varhaiskasvatuksen henkilöstö, ruokapalvelutyöntekijät, varhaiskasvatuksen yhteistyötahot kuten ravitsemusterapeutit, terveydenhoitajat lastenneuvolasta

Koulutuksen tavoitteena on:

tutustuttaa osallistujat varhaiskasvatuksen ruokailusuositusten sisältöön auttaa pohtimaan kannustaa varhaiskasvatuksen toimijoita toteuttamaan tietoista ja tavoitteellista ruokakasvatusta ruokailon ja myönteisen suhtautumisen luominen ruokaan ja syömiseen antaa käytännön vinkkejä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja varhaiskasvatuksen ruokailusuositusten mukaiseen ruokailuun ja ruokakasvatukseen

Lue lisää ja osallistu

09.03.2018 12:30
Picture

Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksen suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen välineenä

Koulutuksessa yhdistyy uusin teoriatieto, varhaiskasvatuksen käytäntö sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet konkreettisella ja innostavalla tavalla. Koulutuksen sisältöjä ovat:

- Mitä, miksi ja miten dokumentoida?

- Dokumentoinnista pedagogiseen dokumentointiin

- Pedagoginen dokumentointi laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden, lapsen Vasun ja oppimisen alueiden näkökulmasta

- Pedagoginen dokumentointi oppivan yhteisön ja kehittyvän toimintakulttuurin työvälineenä

- Pedagoginen dokumentointi käytännön toiminnassa lasten ja vanhempien kanssa

Lue lisää ja osallistu

12.03.2018 08:30
Picture

Eriyttävän opetuksen valmennus lukion opettajille

Nelipäiväisen koulutusprosessin tavoitteena on lisätä lukion opettajien osaamista ja  ymmärrystä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohtaamisesta, erilaisista tuen tarpeista sekä käytännön malleista joilla lukion opiskelijoita voi tukea oppimisessa ja koulunkäynnissä.

Lue lisää ja osallistu

13.03.2018 09:00
Picture

Pienten pedagogiikka -koulutuspäivä varhaiskasvattajille

Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet painottavat pedagogiikkaa lasten iästä ja varhaiskasvatusmuodosta riippumatta. Kentällä on kuitenkin havahduttu siihen tosiasiaan, että pedagoginen osaaminen päiväkodin pienimpien ryhmissä sekä perhepäivähoidossa ei useinkaan vastaa varhaiskasvatussuunnitelman asettamia vaatimuksia. Jo vuosia on ymmärretty pedagogiikan ja perushoitotilanteiden välinen yhteys sekä sensitiivisen vuorovaikutuksen merkitys laadukkaan alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksen edellytyksenä. Mutta kuinka tuetaan lasten osallisuutta ja esimerkiksi monilukutaidon kehittymistä jo pienten ryhmissä? Entä voidaanko alle 3-vuotiaiden ryhmissä puhua opetuksesta?

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa pedagogista ajattelua alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa. Aiheeseen syvennytään tuoreimman teoriatiedon ja  käytännön esimerkkitilanteiden avulla sekä erityisesti tuoreen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. Käsiteltäviä teemoja mm. hoidollinen käytännön painotus vs. pedagogiikan painottaminen laissa ja vasussa, osallisuus,  pedagoginen dokumentointi ja digitaaliset työvälineet.

Lue lisää ja osallistu

13.03.2018 12:00
Picture

Mielenterveyden ensiapu®: Mielenterveys työelämässä

Henkilöstöhallinnolle, esimiehille sekä työsuojelu- ja luottamushenkilöille suunnatussa koulutuspäivässä käsitellään mielenterveyden edistämistä ja sen häiriöitä työelämässä. Yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa järjestettävä koulutus on avoin ja maksuton kaikille pirkanmaalaisille hyvinvointipalveluiden työntekijöille.

Mielenterveyden ensiapu®: Mielenterveys työelämässä -koulutuksessa saa tutkittua tietoa mielenterveydestä ja sen häiriöistä työelämässä, sekä pääset keskustelemaan teemasta kollegojen ja asiantuntijan kanssa  Koulutuksessa käsiteltävät teemat:

- Mitä mielenterveydellä tarkoitetaan?

- Työ ja mielenterveys

- Miten vahvistan mielenterveyttäni?

- Yleisimmät mielenterveyden häiriöt sekä niiden vaikutus työhön

- Varhainen välittäminen ja huolen puheeksi ottaminen

- Tietoa auttamisverkostoista ja muista keinoista tukea mielenterveyttä

Lue lisää ja osallistu

16.03.2018 08:30
Picture

Pedagoginen piristysruiske! Kuinka tieto- ja viestintätekniikka voi tukea sinun oppilaittesi taitoja ja oppimista?

Kolmannentoista kerran toteutettava helmeksi hioutunut kolmepäiväinen prosessikoulutus, jossa luodaan ymmärrys ja merkitys nykyaikaisen pedagogiikan kehittämiselle sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiselle opetustyössä.

Lue lisää ja osallistu

22.03.2018 08:30
Picture

Kutsu leikkiin -koulutuspäivä

Leikin merkitystä on korostettu aina, mutta millainen on aikuisen rooli leikissä ja mitä aikuinen voi tehdä lapsen leikin hyväksi varhaiskasvatuksen arjessa? Lasten leikki tarvitsee tuekseen aikuista, jotta leikki voi kukoistaa myös lasten omana toimintana. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Kutsu leikkiin -koulutuspäivä tarjoaa aikuisille välineitä lasten leikin tukemiseen eri ikä- ja kehitysvaiheissa. 

Lue lisää ja osallistu

22.03.2018 09:00
Picture

10 keinoa ajattelutaitojen opetukseen

Koulutuspäivässä opit keinoja ja menetelmiä, joilla voit aktivoida ja kehittää oppilaiden ajattelun taitoja laaja-alaisen osaamisen L1 –kokonaisuuden mukaisesti.  Menetelmät sopivat eri ikäisten oppilaiden kanssa käytettäviksi eri oppianineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Lue lisää ja osallistu

22.03.2018 09:00
Picture

Oppilaiden laitteiden hyödyntäminen alakoulussa

Oppilaiden omien laitteiden hyödyntäminen on valtava pedagoginen mahdollisuus, sillä BYOD (Bring your own device) moninkertaistaa laitteiden määrän ja taklaa suuren määrän tietohallinnon ongelmista. Koulutuksessa opitaan millaisilla työtavoilla ja -välineillä on mahdollista hyödyntää oppilaiden omien tieto- ja viestintäteknologisia laitteita pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi myös käytön reunaehdot juridiikan ja tasa-arvon näkökulmista.

Lue lisää ja osallistu

27.03.2018 13:00
Picture

Koulun kemikaaliturvallisuus ja räjähdyssuojausasiakirja (ATEX)

Koulutuksessa käydään läpi keskeisimmät kemikaaliturvallisuuteen liittyvät säädökset ja räjähdyssuojausasiakirjan tarkoitus. Lisäksi tutustutaan juuri valmistuneeseen koulujen kemikaalityökaluun sekä sen sisältämiin kemikaalilistoihin, -laskuriin ja riskienarviointitaulukkoon. Koulutuksessa saadaan tietoa myös kemikaalien käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvistä turvallisuusjärjestelyistä sekä toimenpiteistä erilaisissa kemikaalionnettomuuksissa.

Lue lisää ja osallistu

28.03.2018 12:30
Picture

Nuoren mielen ensiapu: Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen

Nuoren mielen ensiapu: Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen -koulutuksen tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia ja parantaa niiden varhaista tunnistamista. Tavoitteena on myös vahvistaa aikuisten valmiuksia ottaa puheeksi mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa tai huoltajien kanssa. Koulutukseen sisältyy osallistujille maksuton oppikirja.

Yhden lähiopetuspäivän ja neljä viikkoa kestävän käytännönläheisen verkkokurssin (jossa tuodaan havaintoja koulutuksen teemoista verkon kautta yhteiseen keskusteluun) sisältävä koulutus on tarkoitettu 7–18 -vuotiaita lapsia tai nuoria työssään tai vapaa-ajallaan kohtaaville. Koulutus soveltuu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, nuorisotyöntekijöille, opettajille, ohjaajille ja oppilashuoltoryhmän jäsenille.

Nuoren mielen ensiapu -koulutuksessa tutustutaan ilmiöihin ja arjen haasteisiin, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin kuten netin käyttö, pelaaminen, koulukiusaaminen ja univaikeudet sekä perehdytään lasten ja nuorten tavallisimpiin mielenterveyden häiriöihin ja ongelmiin (mm. masennus, ahdistuneisuushäiriöt, käytöshäiriöt ja itsetuhoisuus). Koulutuksessa pohditaan tapoja, joilla lasten ja nuorten mielenterveyttä voidaan vahvistaa sekä keinoja ehkäistä ongelmia.

Yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa järjestettävän Nuoren mielen ensiapu -koulutuksen käyneet voivat hakea maksuttomaan ohjaajakoulutukseen.

 

Koulutus on maksuton kaikille lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville.

Lue lisää ja osallistu

03.04.2018 08:30
Picture

Haastavan käyttäytymisen syyt, kohtaaminen ja ennaltaehkäisy

Kaikille varhaiskasvatuksen henkilöstöryhmille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään haastavan käyttäytymisen syihin, kohtaamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Koulutuksessa pohditaan, mitkä ovat haastavan käyttäytymisen syitä, miten ennaltaehkäistä ja analysoida sitä, miten toimia ammattillisesti haastavissa tilanteissa ja miten vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen. Kouluttajana toimii eo, ohjaava opettaja Päivi Norvapalo Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

Lue lisää ja osallistu

04.04.2018 08:30
Picture

Haastavan käyttäytymisen syyt, kohtaaminen ja ennaltaehkäisy

Kaikille perusopetuksen henkilöstöryhmille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään haastavan käyttäytymisen syihin, kohtaamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Koulutuksessa pohditaan, mitkä ovat haastavan käyttäytymisen syitä, miten ennaltaehkäistä ja analysoida sitä, miten toimia ammattillisesti haastavissa tilanteissa ja miten vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen. Kouluttajana toimii eo, ohjaava opettaja Päivi Norvapalo Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

Lue lisää ja osallistu

05.04.2018 08:00
Picture

Vahvistava vuorovaikutus varhaiskasvatuksessa

Lapsi kehittyy moniulotteisessa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Merkittävä osa ympäristöä on varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, jossa toiset ihmiset kohdataan läsnä olevasti, sensitiivisesti ja myönteisesti. Miksi sensitiivisyys kohtaamisissa on niin tärkeää? Kuinka siinä voi kehittyä? Miten voimme edistää (Vasun perusteiden mukaista) sensitiivistä ja vahvistavaa vuorovaikutusta ja toimintakulttuuria?

Kouluttajana THL:n erityisasiantuntija, lastenpsykiatri Jukka Mäkelä.

Lue lisää ja osallistu

06.04.2018 09:30
Picture

Ope pelittää - Pelillisyys oppimisen tukena

Koulutuksessa

- Tutustutuaan pelillisyyden ideaan ja sen mahdollisuuksiin opetuksessa

- Tutustutaan pelaamiseen oman kokemuksen kautta

- Pelillistäminen digilaitteilla ja ilman

- Oman pelituokion suunnittelu ja käytännön toteutusmahdollisuuksien kartoittaminen

Lue lisää ja osallistu

11.04.2018 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

12.04.2018 13:15
Picture

Mielenterveyden ensiapu®: Mielenterveys elämäntaitona

Mielenterveys on osa kokonaisterveyttämme, josta voi huolehtia kuten muustakin terveydestä. Hyvä mielenterveys lisää hyvinvointiamme ja auttaa meitä selviytymään elämään kuuluvista vaikeuksista. Tieto mielenterveydestä auttaa ymmärtämään siihen liittyviä pulmia sekä ohjaamaan hyvän mielenterveyden ylläpitoon. Koulutukseen sisältyy maksuton oppikirja.

Mielenterveyden ensiapu®: Mielenterveys elämäntaitona -koulutuksessa saa tutkittua tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja pääsee harjoittelemaan mielenterveystaitoja. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

Kaikille pirkanmaalaisille lasten ja nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville suunnattu kaksipäiväinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä sitä miten mielenterveyttä voi vahvistaa.

Koulutuksessa käsiteltävät teemat:

- Mitä hyvä mielenterveys on

- Tunnetaidot

- Elämän monet kriisit Ihmissuhteet ja vuorovaikutus

- Elämänhallinta

 

Koulutus on maksuton kaikille lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville.

Lue lisää ja osallistu

16.04.2018 09:00
Picture

Pirkanmaan kasvatus- ja opetusalan johtajien kevätseminaari 2018

Tervetuloa Yyteriin kasvatus- ja opetuslan johtajien kevätseminaariin! Luvassa on tuttuun tapaan ammatillista kehittymistä, verkostoitumista ja virkistystä.

Lue lisää ja osallistu

18.04.2018 00:00
Picture

Arviointi oppimisena

Koulutuspäivässä keskitytään oppimisen aikaiseen arviointiin, näin käsittelyssä ovat erityisesti formatiivinen arviointi, palaute sekä oppilaiden itsearviointi ja vertaisarviointi. Koulutuksen sisältöjä ovat:

• Monipuolisen arvioinnin kytkeytyminen opetuksen ja oppimisen prosessiin

• Hyvä arviointi ja palaute suuntaa tulevaan, ei menneeseen

• Kysymisen ja vuorovaikutuksen taito arvioinnin ytimessä

• Metakognitio ja oman oppimisen ymmärrys ja omistajuus

• Myönteisten uskomusten ja motivaation tukeminen arvioinnilla

• Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin kieli ja käsitteet

• Dynaaminen arviointikäytäntö oppimisen tukena

Lue lisää ja osallistu

19.04.2018 08:30
Picture

Osaamista ja innostusta työhön 2018

21.4.2018 klo 9.00-15.15

Hyvinvointia, ideoita ja vinkkejä aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan ohjaajille.

Lue lisää ja osallistu

21.04.2018 09:00
Picture

Oppilaiden laitteiden hyödyntäminen yläkoulussa

Oppilaiden omien laitteiden hyödyntäminen on valtava pedagoginen mahdollisuus, sillä BYOD (Bring your own device) moninkertaistaa laitteiden määrän ja taklaa suuren määrän tietohallinnon ongelmista. Koulutuksessa opitaan millaisilla työtavoilla ja -välineillä on mahdollista hyödyntää oppilaiden omien tieto- ja viestintäteknologisia laitteita pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi myös käytön reunaehdot juridiikan ja tasa-arvon näkökulmista.

Lue lisää ja osallistu

24.04.2018 13:00
Picture

Lapsen tarpeiden huomioiminen vuorohoidossa

Vuorohoidossa moni asia rakentuu omalla tavallaan arjen työssä.Vuorohoidossa on omia erityispiirteitä ja siksi on tärkeää saada tukea mm. suunnittelulle, toteuttamiselle ja arvioinnille. Lapsen kohtaaminen ja tiimin jäsenten yhteistyö ovat avaintekijöitä. Pirkanmaan varhaiskasvatuksen vuorohoidon henkilöstölle suunnattu Lapsen tarpeiden huomioiminen vuorohoidossa -koulutus tarjoaa sinulle vahvistusta ammatilliseen työskentelyyn. Se tuo konkreettisia ideoita mm. tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen toteuttamiseen vuorohoidossa.

Lue lisää ja osallistu

27.04.2018 12:30
Picture

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus 20 op

Tampereen kaupunkiseudun kunnat tarjoavat yhteensä 25:lle varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön jäsenelle osallistua neuropsykologiseen valmentajakoulutukseen. Ilmoittautuminen on avoin mutta kunnat valitsevat omat edustajansa koulutusohjelmaan. Hakijoille ilmoitetaan 20.4. mennessä tulivatko he valituiksi ohjelmaan. 

Lue lisää ja osallistu

08.05.2018 09:00
Picture

Koulun kemikaaliturvallisuus ja räjähdyssuojausasiakirja (ATEX)

Koulutuksessa käydään läpi keskeisimmät kemikaaliturvallisuuteen liittyvät säädökset ja räjähdyssuojausasiakirjan tarkoitus. Lisäksi tutustutaan juuri valmistuneeseen koulujen kemikaalityökaluun sekä sen sisältämiin kemikaalilistoihin, -laskuriin ja riskienarviointitaulukkoon. Koulutuksessa saadaan tietoa myös kemikaalien käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvistä turvallisuusjärjestelyistä sekä toimenpiteistä erilaisissa kemikaalionnettomuuksissa.

Lue lisää ja osallistu

08.05.2018 12:30
Picture

Lapsen tarpeiden huomioiminen vuorohoidossa

Vuorohoidossa moni asia rakentuu omalla tavallaan arjen työssä. Vuorohoidossa on omia erityispiirteitä ja siksi on tärkeää saada tukea mm. suunnittelulle, toteuttamiselle ja arvioinnille. Lapsen kohtaaminen ja tiimin jäsenten yhteistyö ovat avaintekijöitä. Pirkanmaan varhaiskasvatuksen vuorohoidon henkilöstölle suunnattu Lapsen tarpeiden huomioiminen vuorohoidossa -koulutus tarjoaa sinulle vahvistusta ammatilliseen työskentelyyn. Se tuo konkreettisia ideoita mm. tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen toteuttamiseen vuorohoidossa.

Lue lisää ja osallistu

14.05.2018 12:30
Picture

Turvallisuuskansio kuntoon!

Turvallisuuskansio kuntoon! työpajoissa tarjotaan koulujen turvallisuustiimeille aika, paikka, tukea ja virvokkeita kansion työstämiseen. Työpajat jäsentävät turvallisuuskansion hallittaviin osiin tarjoten mahdollisuuden työstää pitkäjänteisesti kansion kuntoon ja kehittää oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria. Työskentely pajoissa rytmittyy otsikon teemojen mukaisiin lyhyisiin alustuksien ja tiimien itsenäiseen tuetun työskentelyn kesken vertaistukea ja kokemusten vaihtamista unohtamatta.

Lue lisää ja osallistu

18.05.2018 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

06.09.2018 13:15
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

27.09.2018 13:15
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

25.10.2018 13:15
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

15.11.2018 13:15